מנועי בית שמש - עליה של מעל 7% במניה אחרי הכנסות שיא

הכנסות ברבעון הסתכמו לכ-53.3 מיליון דולר, גידול של כ-28.1% לעומת אשתקד

 

 

 
רם דרורי, צילום: יח״צרם דרורי, צילום: יח״צ
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 91% לעומת אשתקד והסתכם בכ-1.9 מיליון דולר (כ- 17% מההכנסות).

הרווח התפעולי, בנטרול עסקת הנדל"ן, קפץ ברבעון במעל פי 4 והסתכם בכ- 6.2 מיליון דולר (כ- 11.7% מההכנסות).

ה-EBITDA, בנטרול עסקת הנדל"ן, קפץ במעל פי 2 לעומת אשתקד והסתכם בכ-8.9 מיליון דולר.

החברה הכירה ברבעון ברווח חד פעמי של כ- 65.8 מיליון דולר, לפני מס, בגין עסקת מכירת הקרקע בבית שמש.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 51.2 מיליון דולר.

ההון עצמי לסך המאזן של החברה ליום 30 בספטמבר, 2023 הינו כ-54.6%.

משפחת מנועי בית שמש כואבת ומחזקת את אזרחי מדינת ישראל, חיילות וחיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון המחרפים את נפשם למען בטחון ועתיד המדינה.  ברצוננו להשתתף בצער המשפחות אשר איבדו את יקיריהם בתקופה קשה זו ומקווים לחזרתם של כל החטופים והנעדרים ולשובם לשלום של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. החברה רתומה ומסייעת למערכת הביטחון ככל הנדרש 

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "סיימנו רבעון נוסף בו אנו ממשיכים את המגמה החיובית של הרבעונים האחרונים עם גידול בהיקפי הפעילות ושיפור בביצועים. בשוק התעופה האזרחית ובמגזר החלקים אנו ממשיכים לראות ביקוש גובר, ואנו מאמינים כי מגמה זו תימשך, אם כי לאור האתגרים הרבים בשרשרת האספקה של הענף כולו, קצב הצמיחה עשוי להתמתן ביחס לביקושים הגבוהים של השוק. במגזר המנועים, אנו ממשיכים לממש הזדמנויות עסקיות ונהנים מהביקושים הגוברים בשוק הצבאי, כפי שבא לידי ביטוי בצמיחה במכירות מרבעון לרבעון יחד עם שיפור ברווחיות המגזר. מאז פרוץ מלחמת "חרבות הברזל", החברה שומרת על רציפות עסקית מלאה וכרגע אין אינדיקציה לכך שלמלחמה קיימת השפעה מהותית על עסקי החברה."

נתונים נוספים לרבעון השלישי לשנת 2023:

הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ- %28.1 והסתכמו בהכנסות שיא של כ-53.3 מיליון דולר, לעומת כ-41.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות ברבעון מול אשתקד נובעת מעליה במכירות בשני מגזרי הפעילות ובפרט של מגזר המנועים: הכנסות מגזר החלקים ברבעון צמחו בכ- 21.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 38.3 מיליון דולר. התוצאות של מגזר החלקים הרבעון משקפות את מגמת השיפור בתוצאות העסקיות בהמשך לתהליך ההתאוששות של ענף התעופה האזרחי, כאשר לצד הגידול המתמיד בהיקף הפעילות, רמת ההוצאות נותרת יציבה. החברה צופה כי מגמה זו תימשך, לצד אתגרים רבים בשרשרת האספקה של הענף כולו, שיכולים לגרום לקצב גידול מתון יותר מאשר הביקושים הגבוהים של השוק. הכנסות מגזר המנועים ברבעון צמחו בכ- 58.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 16.6 מיליון דולר. מגזר המנועים ממשיך לממש הזדמנויות עסקיות שמקורם בביקושים הגוברים בסביבתה העסקית ומתורגם לצמיחה במכירות ושיפור בתוצאותיו העסקיות. 

הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ-91% והסתכם בכ-9.1 מיליון דולר (המהווה כ-17% מההכנסות) לעומת כ-4.8 מיליון דולר (המהווה כ-11.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקר מצמיחה בהיקף הפעילות ובתמהיל העסקאות.

הרווח התפעולי, בנטרול עסקת הנדל"ן, ברבעון קפץ במעל פי 4 והסתכם בכ-6.2 מיליון דולר (כ-11.7% מההכנסות), לעומת רווח תפעולי של כ- 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-3.6% מההכנסות). העלייה ברווח התפעולי וברווחיות נובעת בעיקר משיפור חד בתוצאות מגזר המנועים לצד שיפור בתוצאות מגזר החלקים. הרווח התפעולי של מגזר החלקים ברבעון הסתכם בכ- 2.1 מיליון דולר (כ-5.5% מהכנסות המגזר) לעומת הפסד של כ- 0.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי של מגזר המנועים גדל בכ- 95% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 4.3 מיליון דולר (כ- 25.8% מהכנסות המגזר).

ה-EBITDA, בנטרול עסקת הנדל"ן, ברבעון קפץ במעל פי 2 והסתכם בכ-8.9 מיליון דולר (המהווה כ-16.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-4.1 מיליון דולר (המהווה כ-9.8% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-51.2 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפרש המשמעותי ברווח הנקי בין התקופות הינו בעיקרו כתוצאה מהרווח החד פעמי שהחברה רשמה הרבעון בגין עסקת מכירת הנדל"ן וכן מהשיפור החד בתוצאות החברה לעומת אשתקד. 

ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספטמבר, 2023 הסתכם לכ-148.9 מיליון דולר לעומת 137.9 מיליון דולר ליום 31.12.2022, ומהווה כ- 54.6% מסך המאזן.

החוב הפיננסי נטו של החברה ממשיך לרדת והסתכם, ליום 30 בספטמבר, 2023 לכ- 55.9 מיליון דולר, לעומת כ- 74.1 מיליון דולר ליום 30 ביוני, 2023 וכ- 77.7 מיליון דולר לסוף שנת 2022.

נכון ל-30.9.23 לקבוצת מנועי בית שמש הסכמי מסגרת ארוכי טווח בהיקף של כ-1.7 מיליארד דולר לעומת כ- 2.1 מיליארד דולר נכון ליום 31.12.2022. 

גרף טרנד רבעוני:


לגרף בית שמש לחצו כאן

156 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 148.83 מיליון בבית שמש
קרנות נאמנות שמחזיקות את בית שמש. לרשימה המלאה
x