2023 בקרנות הנאמנות - השנה שבה התעשייה הפאסיבית עקפה את התעשייה האקטיבית

סיכום 2023 בקרנות הנאמנות

 

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/01/2024

תעשיית הקרנות צמחה מ-368.6 מיליארד ₪ לכ-456.3 מיליארד ₪, עלייה של כ-23.8%.

התשואה החיובית תרמה עליית ערך של כ-38 מיליארד ₪ וכניסת הכספים הסתכמה בכ-50 מיליארד ₪, מה שהביא לצמיחה כוללת של כ-88 מיליארד ₪ בנכסי התעשייה.

הקרנות הכספיות כיכבו השנה כשגייסו סכום עתק של כ-53.1 מיליארד ₪, והמשיכו את רצף הגיוסים המרשים שהחל עוד בשנת 2022 – עם גיוס כולל של כ- 86 מיליארד ₪ בשנתיים האחרונות.

זו הייתה השנה של הקרנות הפסיביות שבפעם הראשונה חלפו על פני הקרנות האקטיביות המסורתיות בהיקף הנכסים המנוהל.

הקרנות הפסיביות, לאחר שידעו עדיין פדיונות ברבעון הראשון של השנה, עברו לגיוסים חזקים במהלך השנה כאשר בסופה גייסו סכום של כ-21.8 מיליארד ₪ שנחלק בין הקרנות המחקות עם גיוס של כ-5.7 מיליארד ₪ וקרנות הסל עם גיוס של כ-16.1 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות ובקרנות הסל הגיוס הגבוה ביותר נרשם בקטגוריה מניות בחו''ל (כ- 6.4 מיליארד ₪ וכ- 11 מיליארד ₪ בהתאמה) והקטגוריה הפודה ביותר היא אג''ח בארץ – מדינה אשר פדתה כ- 950 מיליון ₪  (מחקות) וכ-520 מיליון ₪ (קרנות סל).

הקרנות האקטיביות המסורתיות מסכמות שנה נוספת של יציאת כספים מסיבית בסך של כ-25 ₪ (ב-2022 יציאת כספים של 27.4 מיליארד ₪) עם מעט אופטימיות לקראת השנה הבאה. 

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות היא קטגוריית אג''ח בחו''ל אשר גייסה סכום של כ-2.1 מיליארד ₪, והקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם פדיון כולל של כ-14.5 מיליארד ₪.

חודש דצמבר: תפנית בקרנות האקטיביות המסורתיות ומעבר לגיוס כספים (כ- 430 מיליון ₪) אחרי רצף של יציאת כספים שנמשך מאז חודש ינואר 2022.

סה"כ בחודש דצמבר התעשייה גייסה, כ-4.3 מיליארד ₪.

שנת 2023 בשוקי ההון ובכלכלה העולמית

שוק ההון: תשואות

שנת 2023 הייתה מבחינות רבות שנה מפתיעה. היא הגיעה אחרי שנה קשה מאוד הן בכלכלה העולמית והן בשוקי ההון.

ב-2022 האינפלציה הרקיעה שחקים והדרך שבה הבנקים המרכזיים התמודדו איתה – רצף של העלאות ריבית מרמה נמוכה במיוחד לרמה גבוהה. ואם לא די בכך היה חשש כבד שהעולם עלול לגלוש למיתון של ממש.

והנה, לקח מעט זמן ושני הפחדים האלה לא התממשו. האינפלציה אמנם עדיין ברמה גבוהה יחסית, אבל היא, לפחות בינתיים, במגמת ירידה. הריבית, מסתבר, (וגם עוד גורמים) עושה את העבודה, ומיתון לא היה כאן. אם בסוף 2022 הייתה הערכה שהכלכלה האמריקאית תצמח ב-2023 ב-0.5% בלבד, הרי שבפועל היא עתידה לצמוח בשיעור של כ-2.5%.

וכך, ההפתעות החיוביות בכלכלה העולמית, חרף המשך מלחמת רוסיה-אוקראינה, הקרינו חיובית על שוקי ההון בעולם. כך, למשל, מדד S&P500 שירד ב-2022 בשיעור של %-19.4, עלה בשיעור חד של 24.2%, ומדד הנאסד"ק שירד ב- 33%- חזר ועלה ב-43.4%. גם מדד הדאקס שירד ב-2022 בשיעור של 12.3%-, שב ועלה ב-2023 בשיעור של 20.3%. וכך בשנת 2023 הייתה תמונת מראה של 2022, כפי, אגב, ששנת 2022 הייתה תמונת מראה של שנת 2021.

ולגבי ישראל, כאן הסיפור של 2023 היה שונה לחלוטין כי שני אירועים משמעותיים ביותר טרפו את הקלפים. הראשון, הרפורמה המשפטית / ההפיכה המשטרית שפגעה בכלכלה הישראלית, ולא רק בהייטק, ועוד יותר מכך – מלחמת ה-7 באוקטובר. אבל מבלי להיכנס לפרטי ההתנהלות השוטפת של שוקי ההון, ניתן לומר, ששוק המניות בישראל לא צנח. מדדי המניות המרכזיים  דווקא עלו:

מדדי ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 סיימו את השנה בטריטוריה חיובית תודות לתשואותיהן בדצמבר: 3.8%, 4.1% ו-4.3% בהתאמה.

יחד עם זאת, עוצמת האירועים הללו ניכרת בכך, שגם אם שוק המניות בישראל עלה מעט, הרי שהוא יצר פיגור גדול מאוד מול מדדי המניות המובילים בעולם.

בזירת איגרות החוב היה פער גדול בין איגרות החוב הקונצרניות שמדדן עלה ב-6.0% בעוד שאיגרות החוב הממשלתיות הסתפקו בעלייה זעירה של 0.7%.

1. התעשייה האקטיבית המסורתית: יציאת כספים ניכרת בדומה לשנת 2022

התעשייה האקטיבית המסורתית התאפיינה במגמה שלילית מאוד כשפדתה בכל חודשי השנה למעט גיוס קל בחודש דצמבר ורשמה פדיון בסכום כולל של כ-25 מיליארד ₪. 

הקטגוריה הפודה ביותר בשנת 2023, קטגוריית אג"ח כללי שהיוותה בסוף 2022 כ-51% משווי נכסי התעשייה האקטיבית המסורתית  רשמה פדיון של כ-14.5 מיליארד ₪, אחרי שגם בשנת 2022 הייתה הקטגוריה הפודה ביותר עם פדיון של כ-16.3 מיליארד ₪.

הפדיונות בקטגוריה נמשכו ברצף מפברואר 2022 ועד נובמבר 2023, בדצמבר השנה הן עברו לראשונה - לגיוס.

קטגוריית קרנות אג"ח מדינה, הפודה השנייה בגודלה (כמו בשנת 2022) סיימה את השנה עם פדיון בסכום של כ-6 מיליארד ₪, לאחר שבשנת 2022 פדתה כ- 4.9 מיליארד ₪. הקטגוריה פדתה במהלך כל החודשים מאפריל 2022 ועד לסוף שנת 2023.

קטגוריית מניות בארץ פדתה גם היא לאורך כל שנת 2023 וסיימה עם פדיון בסכום של כ-3.8 מיליארד ₪.

לעומתה, קטגוריית מניות בחו"ל גייסה כ-370 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חברות והמרה מסיימות גם הן שנה שלילית עם פדיון בסכום של כ-2.9 מיליארד ₪. 

הקרנות הגמישות סיימו את שנת 2023 עם פדיון של כ-540 מיליון ₪.

אג"ח בחו"ל, הקטגוריה המגייסת הגדולה ביותר עם כ-2.1 מיליארד ₪.

2. הקרנות הכספיות: ממשיכות לככב

הקרנות הכספיות, המהוות לעיתים כתובת לחנייה לכספים שיצאו מהקרנות המסורתיות, ונהנות מהיתרון המיסויי הניכר שיש להן מול השקעה בפקדונות שקליים ומיתרון הנזילות שלהן, גייסו סכום גדול מאוד עוד במהלך 2022. זאת, תודות למגמה הרצופה של העלאות הריבית ע"י בנק ישראל.

תעשיית הקרנות הכספיות רשמה ב-2023 גיוסים חזקים (כ- 53.1 מיליארד ₪), שהכפילו את נכסיהן. סכום זה כולל כניסת כספים בעיקר לקרנות הכספיות השקליות (כ-85% מהסכום)  וגם לקרנות הכספיות הדולריות (כ-15% מהסכום). 

נתח השוק של כלל הקרנות הכספיות המשיך במגמת עלייה כמו בשנת 2022: מכ-13.6% לכ-23.5%. נתח השוק שלהן מתוך תעשיית הקרנות האקטיביות בלבד (בקרנות הפסיביות אין קרנות כספיות) עומד על כ-41.9%. סך נכסיהן (כ-107.3 מיליארד ₪) נמצא בשיא כל הזמנים לקרנות הכספיות.   ועם זאת, חשוב לציין, שבחודש דצמבר המגמה של כניסת הכספים אליהן, נבלמה במידה רבה.
התעשייה הפסיבית: לראשונה עוקפת את הקרנות האקטיביות המסורתיות בהיקף הנכסים המנוהל

1. התעשייה הפסיבית כולה:

ברמת התעשייה הפסיבית, לאחר שברבעון הראשון של שנת 2023 ידעה פדיונות, היא עברה למגמת גיוסים בשאר חודשי השנה וכך סיימה את השנה עם גיוס מרשים של כ-21.8 מיליארד ₪. קרנות הסל רשמו גיוס של כ-16.1 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-5.7 מיליארד ₪.

2. הקרנות המחקות:

הגיוסים -

אלה הגיעו לקרנות המתמחות באג''ח ובמניות בחו"ל שגייסו סכום כולל של כ-8.1 מיליארד ₪, כשקטגוריית מניות בחו''ל  סיימה עם גיוס גבוה של כ-6.4 מיליארד ₪ וקטגוריית אג''ח בחו"ל תרמה לגיוס עוד כ-1.7 מיליארד ₪. 

הפדיונות -

פדיונות בסך כולל של כ-2.4 מיליארד ₪. אלה נחלקו בין קטגוריית אג"ח מדינה, אשר פדתה כ-950 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה, עם פדיון של כ-690 מיליון ₪. הקטגוריה של מניות בישראל סיימה עם פדיון של כ- 470 מיליון ₪. הקטגוריה הקטנה של אג"ח כללי פדתה סכום של כ-220 מיליון ₪ וקטגוריות סחורות, ואחר הוסיפו לפדיון סכום של כ-21 מיליון ₪ ו-26 מיליון ₪ בהתאמה.

3. קרנות הסל:

הגיוסים – 

כניסת הכספים הייתה נחלת הקטגוריות המתמחות במניות (מניות בארץ, מניות בחו"ל), הנ"ל סיימו את השנה עם גיוס כולל של כ-15.3 מיליארד ₪. מניות בחו"ל סיימו עם גיוס גבוה של כ-11 מיליארד ₪. ומניות בישראל עם גיוס גדול של כ-4.3 מיליארד ₪. 

קטגוריות אג"ח בחו"ל, שהחלה את השנה עם היקף נכסים קטן של כ-320 מיליון ₪, מסיימת עם גיוס גבוה של כ-890 מיליון ₪ ומסיימת עם סך נכסים של 1.25 מיליארד ₪. הקטגוריה המגייסת האחרונה היא חברות והמרה עם גיוס של כ-630 מיליון ₪.

הפדיונות –

סך הפדיונות הסתכם בכ-750 מיליון ₪ ואלה נחלקו בין קרנות אג"ח מדינה שפדו את רוב הסכום (כ-520 מיליון ₪). הקטגוריה ממונפות ואסטרטגיות שהיא קטנה למדי, פדתה סכום של כ-74 מיליון ₪, קטגוריית אג"ח בארץ כללי, סיימה את השנה עם פדיון קטן בסכום של כ-81 מיליון ₪, וקטגוריות סחורות, פדתה כ-75 מיליון ₪. 

סיכום חודשי: דצמבר 2023

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון של השנה כ-4.3 מיליארד ₪, כאשר עיקר הגיוס מגיע לקרנות הפסיביות. 

הקרנות הכספיות ממשיכות לגייס אך בסכום הנמוך ביותר לשנה: 0.97 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית ,אשר מינואר 2022 ידעו רק פדיונות, עברה לראשונה לגיוס קל של כ-430 מיליון ₪ .

התעשייה הפסיבית גייסה סכום של כ-2.9 מיליארד ₪.  כאשר קרנות הסל גייסו כ-1.95 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו לגיוס עוד כ-950 מיליון ₪

חודש דצמבר היה חודש חיובי לשוקי המניות המרכזיים בעולם:

שוק המניות הישראלי סיים חודש חיובי שבזכותו המדדים סיימו את שנת 2023 עם תשואה חיובית, כאשר מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-5.1% ו-5.3% בהתאמה.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש דצמבר בעלייה של כ-3.3%. 

באסיה: מדד הניקיי היפני, מסכם את חודש דצמבר עם תשואה שלילית נמוכה של 0.1%.

בארה"ב המדדים המובילים חתמו את השנה עם חודש ירוק נוסף, דאו ג'ונס: כ-4.8%, נאסד"ק: כ-5.5% ומדד ה-:S&P500 כ-4.4%. 

איגרות החוב הממשלתיות בישראל ואיגרות החוב הקונצרניות השיגו תשואה זהה של כ-1.2%. 

התעשייה האקטיבית המסורתית, לראשונה מזה שנתיים, עוברת לגיוס, עם כ-430 מיליון ₪.  קטגוריית אג"ח כללי אשר ברוב השנה הייתה הקטגוריה הפודה ביותר, עוברת לראשונה השנה לגיוס של כ-410 מיליון ₪ (הגיוס הגדול בין הקטגוריות השונות), אחריה קרנות אג''ח בחו''ל עם גיוס של כ-200 מיליון ₪. קטגוריית מניות בחו"ל עם סכום של כ- 140 מיליון ₪, קרנות חברות והמרה הוסיפו לגיוס עוד סכום של כ- 20 מיליון ₪. קטגוריית אגד קרנות, גייסה סכום נמוך של כ-7 מיליון ₪.

קצב הפדיונות באותן קטגוריות שסבלו עד דצמבר מיציאת כספים התמתן בהחלט, כך שסך הקטגוריות הפודות הסתכם בכ- 350 מיליון ₪ המורכבים מהקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג''ח מדינה, עם פדיון של כ-220 מיליון ₪, קרנות מניות בארץ, עם פדיון של 90 מיליון ₪. קרנות ממונפות ואסטרטגיות סיימו את דצמבר עם פדיון של כ-26 מיליון ₪ והקרנות הגמישות פדו סכום של כ-13 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות מסיימות את השנה עם הגיוס החודשי הנמוך ביותר להשנה, גיוס של כ-970 מיליון ₪, הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-615 מיליון ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-355 מיליון ₪. 

התעשייה הפסיבית גייסה סכום של כ-2.9 מיליארד ₪. קרנות הסל גייסו כ-1.95 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו כ-950 מיליון ₪. 

בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו מקטגוריות מניות בחו"ל ומניות בארץ שגייסו סכום של כ-1.33 מיליארד ₪ וכ- 520 מיליון ₪ בהתאמה. קטגוריית חברות והמרה הוסיפה גיוס של כ-77 מיליון ₪, וקטגוריית אג''ח מדינה תרמה לגיוס עוד כ- 42 מיליון ₪. קטגוריות אג''ח בחו''ל וסחורות גייסו סכומים זעירים של כ- 4 מיליון ₪ וכ- 1 מיליון ₪ בהתאמה.

הקטגוריה הפודה העיקרית הייתה קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות, עם פדיון בסכום של כ-30 מיליון ₪, ואחריה קטגוריות אג"ח כללי עם פדיון זעיר של כ- 3 מיליון ש"ח. 

נכון ליום 31.12.23, יום חמישי, יום המסחר האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-456.3 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-256.3 מיליארד ₪, מהם כ-149 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-107.3 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-200 מיליארד ₪, מהם כ-125.6 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-74.4 מיליארד ₪ בקרנות מחקות. 

התפלגות נכסי תעשיית הקרנות ב-5 השנים האחרונותסוגי הקרנות 

12/2023

12/2022

12/2021

12/2020

12/2019

אקטיביות מסורתיות

149.0

 163.4

207.5

166.4

189.0

כספיות

107.3

50.3

16.5

22.6

29.4

מחקות

74.4

59.6

69

51.0

40.9

קרנות סל

125.6

95.4

105.5

90.5

93.3

סה"כ התעשייה

456.3

368.6

398.5

330.6

352.2

* חלק מהשינויים בסה"כ של הנכסים נובעים, כמובן, מעליית/ירידת ערך, ולא רק מכניסה או יציאה של כספים.

 

כניסת ויציאת כספים בתעשיית הקרנות 2023 *

סוג הקרנות

מצטבר

דצמבר 2023

נובמבר 2023

אוקטובר 2023

ספטמבר 2023

אוגוסט 2023

יולי 2023

יוני
 2023

מאי
 2023

אפריל 2023

מרץ
 2023

פברואר 2023

ינואר
2023

אקטיביות מסורתיות:

25,010-

430

760-

3,350-

590-

1,260-

1,500-

1,630-

2,130-

2,250-

4,500-

4,870-

2,600-

 

אקטיביות כספיות

53,150

970

3,715

6,260

5,230

4,370

3,770

3,920

4,070

5,115

5,745

4,855

5,130

סה"כ אקטיביות:

28,140

1,400

2,955

2,910

4,640

3,110

2,270

2,290

1,940

2,865

1,245

-15

2,530

 

קרנות מחקות:

5,680

950

1,140

450-

430

500

1,520

1,270

1,310

170

710-

430-

20-

קרנות סל:

16,080

1,940

2,995

1,445

1,955

1,915

1,595

1,590

2,290

1,085

315

905-

140-

סה"כ פסיביות:

21,760

2,890

4,135

995

2,385

2,415

3,115

2,860

3,600

1,255

395-

1,335-

160-

סה"כ תעשייה:

49,900

4,290

7,090

3,905

7,025

5,525

5,385

5,150

5,540

4,120

850

1,350-

2,370

*  במיליוני ₪ 

 

סך נכסי תעשיית הקרנות במהלך 2023 *

סוג קרנות

סך נכסים דצמבר 2023**

סך נכסים נובמבר 2023**

סך נכסים אוקטובר 2023**

סך נכסים
ספטמבר 2023**

סך נכסים
אוגוסט 2023**

סך נכסים
יולי 2023**

סך נכסים
יוני 2023**

סך נכסים
מאי 2023**

סך נכסים
אפריל 2023**

סך נכסים

מרץ 2023**

סך נכסים

פברואר 2023**

סך נכסים

ינואר 2023**

קרנות אקטיביות מסורתיות:

149.0

145.4

141.9

149.2

150.7

 

151.5

150.4

150.6

150.6

151.1

154.7

162.9

קרנות כספיות:

107.3

106.4

103.6

96.1

90.3

85.1

81

76.9

72.2

66.7

60.9

 

55.5

סה"כ קרנות מנוהלות:

256.3

251.8

245.5

245.3

241

236.6

231.4

227.5

222.8

217.8

215.6

218.4

 

קרנות סל:

125.6

119.5

111.2

115.2

114.3

112.5

106.5

102.3

98.5

95.4

94.4

97.5

קרנות מחקות:

74.4

71.1

67.2

69.1

70.2

69.8

66.3

63.5

60.7

59.9

60

61.5

סה"כ קרנות פסיביות:

200

190.6

178.4

184.3

184.5

182.3

172.8

165.8

159.2

155.3

154.4

159

סה"כ כללי:

456.3

442.4

423.9

429.6

425.5

418.9

404.2

393.3

382

373.1

370

377.4

** במיליארדי ₪ 

x