הציבור רכש כ 2 מיליארד שקלים בקרנות עוקבות אחר מדד S&P 500 וכ 1.4 מיליארד שקלים בקרנות אקטיביות

דצמבר בבורסת תל אביב - קרנות האג"ח חזרו לגייס החודש כ-2 מיליארד שקלים נקנו בקרנות פאסיביות על מדדי חו"ל

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

נורית דרור – יחידת המחקר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/01/2024

המסחר בתל אביב בחודש השלישי למלחמת "חרבות ברזל"

עליות שערים בשוק המניות, מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בדצמבר בשיעור של כ-5% 6%, כל אחד.

עליות שערים אפיינו החודש גם את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א-ביומד שעלה בכ-16%.

המשך ירידה בשיעור האינפלציה והתגברות הציפיות להורדת הריבית בשנה הקרובה היוו רוח גבית חיובית למסחר בשוקי העולם.

מדד הפחד ירד לרמה הדומה לזו שבה היה בתחילת השנה.

שער הדולר ביחס לשקל ירד בכ-2.4% מתחילת החודש.

עליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, המגלמות את הציפיות להורדת הריבית.

הגיוסים בשוק איגרות החוב הממשלתיות הסתכמו בכ-12.8 מיליארד שקל בדצמבר,  וצפויים להסתכם בכ-19 מיליארד שקל בינואר 2024.

גיוסים ערים בשוק איגרות חוב הקונצרניות – הגיוסים זינקו החודש והסתכמו בכ-20 מיליארד שקל. כ-9.3 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י הבנקים – מזרחי טפחות ולאומי.

הציבור המשיך להזרים כספים לקרנות המחקות בעיקר לקרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, ובהשפעת ציפיות לקראת עדכון הריבית – התמתנו הזרמות הכספים לקרנות הכספיות ומנגד, לראשונה השנה הוזרמו כספים לקרנות האג"ח.

המסחר בתל-אביב בחודש דצמבר הסתכם בעליות שערים במדדי המניות ובמדדי איגרות החוב המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

המסחר החודש התנהל על רקע החודש השלישי למלחמת "חרבות ברזל", והעמקת הלחימה בעזה ובגבול הצפון. 

בנוסף, במסגרת תמיכת תימן בפלסטינים, התרבו תקיפות של אוניות בינלאומיות בים האדום ובמפרץ עדן ע"י ארגון החות'ים, מה שהוביל להודעת ארה"ב על הקמת כוח משימה ימי רב-לאומי להגנה על ספינות.

החודש נמשך פרסום דוחות כספיים לרבעון השלישי של השנה ע"י החברות הבורסאיות, כאשר המועד האחרון להגשת הדו"חות נדחה כזכור בחודש (עד תום השנה), ע"י רשות ני"ע, בשל המלחמה.

עליות השערים החודש בשווקים הושפעו מהמשך התמתנות האינפלציה בשווקים ובעקבות זאת הותרת הריבית ללא שינוי: 

שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים: בארה"ב ירד לכ-3.1% בנובמבר לעומת כ-3.2% באוקטובר, בגוש האירו ירד ל-2.4% בנובמבר לעומת כ-2.9% באוקטובר, ובבריטניה ירד לכ-3.9% בנובמבר לעומת כ-4.6% באוקטובר. לאור זאת, הריביות בשווקים אלה נותרו החודש ללא שינוי.

בישראל שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירד מכ-3.7% באוקטובר, לכ-3.3% בנובמבר – שיעור קרוב ליעד השנתי העומד על 3%. בעקבות זאת התגברו הציפיות להורדת הריבית במהלך ההחלטות הקרובות, ציפיות שהתממשו כבר ביום 1.1.24, עם הפחתת הריבית ברבע אחוז.

המסחר בתל-אביב הושפע לחיוב מגורמים נוספים:

שער הדולר ביחס לשקל ירד בדצמבר בכ-2.4% ביחס לשקל, היחלשות שמוזילה את היבוא וממתנת את האינפלציה. 

להיחלשות הדולר החודש תרמו הותרת הריבית בארה"ב ללא שינוי ועליות שערים במדדי מניות המובילים בארה"ב, לצד מכירות דולרים ע"י בנק ישראל. בהקשר זה יצוין כי מכירות דולרים ע"י בנק ישראל הסתכמו בכ-0.3 מיליארד דולר בלבד בנובמבר, לאחר מכירות גדולות בהיקף של כ-8.2 מיליארד  דולר באוקטובר – החודש הראשון לתוכנית בנק ישראל למכירה של עד 30 מיליארד דולר לייצוב השקל.

התמתנות בשיעור האבטלה במשק עקב הוצאת עובדים לחל"ת - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם הגיע לכ-8.5% בנובמבר 2023, לעומת כ-9.6% בחודש אוקטובר – החודש הראשון למלחמת "חרבות ברזל", ושיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא לכ-3.0%  בנובמבר 2023, לעומת כ-3.4% בחודש אוקטובר. 

התמתנות ירידת המדד המשולב לבחינת מצב המשק  - בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש נובמבר 2023  – ירד ב-0.7% בהמשך לירידה של 1.8% בחודש אוקטובר. פרוץ המלחמה ב-7 לנובמבר הביא לירידה חדה בפעילות במשק ובמיוחד בצריכה הפרטית, השפעה שהתמתנה בנובמבר. 

לקראת סוף החודש הסתמנו מגעים לחידוש עסקת החזרת חטופים.

מנגד, גורמים המצביעים על השלכות שליליות של המלחמה על המשק ועלולים להעיב על המסחר: 

המשך עלייה בגירעון התקציבי  - מגמה שצפויה להימשך בעקבות הלחימה.  מנתוני האוצר עולה כי בנובמבר 2023 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-16.6 מיליארד שקל, ובסיכום 12 החודשים האחרונים נרשם גירעון בסך כ-62.3 מיליארד שקל המהווה כ-3.6% מהתוצר – עלייה של כ-0.8% לעומת הנתון בחודש הקודם. 

לגירעון התקציבי תרמה הירידה בהכנסות הממשלה בינואר-נובמבר 2023 בכ-6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד,  לצד העלייה בהוצאות הממשלה בכ-13.2% במקביל. 

בתחזית מעודכנת שפרסם בנק ישראל ב-1 בינואר, הגירעון הממשלתי צפוי לעלות מכ-4% בשנת 2023 לכ-5.7% בשנת 2024. בהקשר זה יצוין כי הכנסת אישרה את הצעת חוק תקציב נוסף לשנת 2023, שהותאם לצורכי המלחמה. 

העמקת האטה בשוק הדירות - מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מחירי הדירות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023 – נותרו ללא שינוי לעומת החודשיים הקודמים, אך ירדו בכ-1.3% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, בהמשך לירידה של כ-0.2%  בנתון קודם שהיה לירידה הראשונה מזה כחמש שנים.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בדצמבר בשיעור של כ-5% ושל כ-6%, בהתאמה, והם גבוהים בכ-2% ובכ-1% מהרמה בה היו ערב המלחמה. ההתאוששות המהירה של מדדי המניות מהשפעתה השלילית של המלחמה, אינה דבר חדש – ראינו כמוה במלחמות קודמות, והיא תוצאה של חזרה הדרגתית של המשק לפעילות ותוכניות סיוע של הממשלה.

מדד ת"א-125 עלה החודש בכ-5.3%, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם: עלייה של כ-4%-5% במדדי Dow Jones ו-S&P 500 בארה"ב, עלייה של כ-3% במדד STOXX 50 באירופה, ועלייה של כ-5% במדד MSCI עולמי.  

עליות שערים אפיינו החודש גם את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א-ביומד שעלה בכ-16%  וחזר לרמה בו היה בתחילת השנה. לעליית המדד החודש תרמה בעיקר מניית קומפיוגן שזינקה בכ-182%, בעקבות הודעת קומפיוגן וגיליאד על הסכם רישיון בלעדי לתוכנית אימונותרפיה פרה קלינית חדשנית.

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל בדצמבר, ובממוצע שנת 2023 הסתכם בכ-2.0 מיליארד שקל.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב בדצמבר הסתכמו בכ-720 מיליון שקל, כמופרט להלן:

כ-170 מיליון שקל מתוכם גויסו בחמש הנפקות של מניות לציבור ובארבע הנפקות של זכויות. מתוכם, כ-94 וכ-35 מיליון שקל, גויסו בהנפקות זכויות ע"י קרן השקעות במקרקעין לדיור ריט אזורים ליוי וע"י חברת הטכנולוגיה אברא, בהתאמה, וכ-20 מיליון שקל גויסו בהנפקה לציבור ע"י טכנולוגיות גילוי אש גז. 

כ-550 מיליון שקל גויסו ב-15 הקצאות פרטיות של מניות. בלטו בגודלן הקצאות שביצעו החברות אלקטרה צריכה וג'י סיטי למשקיעים מסווגים בסכום של כ-125 ושל כ-122 מיליון שקל, בהתאמה.

גם בשוק איגרות החוב נרשמו בדצמבר עליות שערים במדדים המובילים, המגלמות ציפיות להורדת הריבית. את עליות השערים החודש הובילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות לטווח של 10+ שנים, שעלו בכ-2.6%. 

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה ל-10+ שנים ירדה והגיעה לכ-4.4% בסוף דצמבר 2023, לעומת תשואה של כ-4.6% בסוף החודש הקודם. זאת  בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה והגיעה לכ-3.9% בסוף דצמבר 2023, לעומת תשואה של כ-4.4% בסוף החודש הקודם.

המחזור היומי בשוק איגרות חוב (כולל קרנות סל)  הסתכם בכ-4.6 מיליארד שקל בדצמבר, ובממוצע שנת 2023 הסתכם בכ-3.9 מיליארד שקל. העלייה במחזורי המסחר החודש, לעומת הממוצע השנתי, נבעה מגידול במחזורי המסחר באיגרות החוב הממשלתיות, זאת כתוצאה מהמשך גיוסים ערים בהנפקות של איגרות חוב ע"י האוצר, על מנת לממן את צורכי המלחמה (כמפורט בהמשך). 

המחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל בדצמבר,  ובממוצע שנת 2023 הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל עיקר העלייה במחזורי המסחר החודש לעומת הממוצע השנתי, נבעה מהמחזור באג"ח שקלי.  מחזורי מסחר ערים אפיינו החודש גם את המסחר במק"מ.  מחזור המסחר היומי במלווה קצר מועד הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל בדצמבר, ובממוצע שנת 2023 הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

המחזור היומי באיגרות חוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל בדצמבר, וגם בממוצע בשנת 2023.

בנק ישראל מכר בדצמבר מק"מ בסכום של כ-34 מיליארד שקל ע.נ ברוטו. יתרות המק"מ שבידי הציבור הגיעו לכ-305 מיליארד שקל בסוף דצמבר, לעומת כ-324 מיליארד שקל בסוף נובמבר, ירידה שנבעה מסדרות מק"מ שהגיעו לפידיון בדצמבר.

בשל המצב הבטחוני, המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר - בדצמבר גייס האוצר כ-12.8 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב בבורסה, בהמשך לגיוס בהיקף של 14.8 ושל כ-8.4 מיליארד שקל בחודשים נובמבר ואוקטובר, בהתאמה, ולעומת גיוס ממוצע בהיקף של כ-5.6 מיליארד שקל בחודש בינואר-ספטמבר. בינואר 2024 מתכנן האוצר לגייס סכום ענק בהיקף של כ-19 מיליארד שקל.

כ-78% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-22% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי זינקו החודש והסתכמו בכ-19.8 מיליארד שקל.

הסקטור הפיננסי גייס בדצמבר כ-12 מיליארד שקל. מתוכם, כ-9.3 מיליארד שקל גויסו ע"י שני בנקים גדולים בהנפקות הגדולות ביותר בשוק איגרות החוב השנה:

כ-4.6 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות בהנפקת שלוש סדרות חדשות של אג"ח: כ-2.7 מיליארד שקל גויסו באג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 5.2 שנים, ריבית 1.99%, ודירוג AAA "מעלות" ו-Aaa "מידרוג", כ-0.5 מיליארד שקל גויסו באג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן, בריבית 3.36%, ודירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג", וכ-1.4 מיליארד שקל גויסו בנע"מ בריבית משתנה – מרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל, בדירוג A-1+ "מעלות"  ודירוג P-1 "מידרוג".

כ-4.7 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק לאומי. מזה: כ-3.3 מיליארד שקל גויסו בשתי סדרות חדשות של אג"ח צמודות מדד בדירוג AAA "מעלות": סדרה עם מח"מ של 3.4 שנים וריבית 1.86% וסדרה "ח עם מח"מ של 5.8 שנים וריבית 2.02%; וכ-1.4 מיליארד שקל גויסו בסדרה חדשה של נע"מ, בריבית משתנה – עם מרווח של 0.1% מעל ריבית בנק ישראל, ודירוג +1-A "מעלות".

גיוסים נוספים בולטים של הסקטור הפיננסי, היו של חברות הביטוח הפניקס וכלל בסך כ-800 וכ-500 מיליון שקל, בהתאמה.

הסקטור הריאלי גייס בדצמבר כ-7.8 מיליארד שקל. מתוכם, כ-6 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות ענף הנדל"ן. גיוסים בולטים היו:

כ-2.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הקניונים קבוצת עזריאלי בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג +AA "מעלות": סדרה עם מח"מ של 7.5 שנים ותשואה לפידיון 3.0%, וסדרה עם מח"מ של 10.9 שנים ותשואה לפידיון 3.3%.

כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות אג"ח חדשות – המצטרפות לשמונה חברות אג"ח חדשות השנה:

כ-980 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן ישפרו  , באג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 3.7 שנים וריבית 4.5%, ללא דירוג. החברה עוסקת בהשכרת מבנים באמצעות חברת הבת (בבעלות מלאה) "ישפרו חברה להשכרת מבנים בע"מ".

כ-206 מיליון שקל גויסו ע"י חברת לוזון רונסון באג"ח שקלי בריבית של 8.15% (הריבית המקסימליתו) וללא דירוג. החברה עוסקת  בפרויקטי נדל"ן למגורים בפולין ובישראל.

גיוסים נוספים בולטים של הסקטור הריאלי, היו של חברת מרכזי הקניות ביג ושל חברת הליסינג לרכב שלמה החזקות בסך כ-536 וכ-507 מיליון שקל, בהתאמה.

בנוסף, גויסו החודש כ-0.9 מיליארד שקל בהנפקות לציבור של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה שתשולם בתשלום אחד יחד עם פדיון הקרן, מדורגות AAA ע"י "מעלות": פאי פקדונות גייסה כ-0.6 מיליארד שקל באג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.21% מעל ריבית בנק ישראל, וג'י.אס.אי פיקדונות גייסה כ-0.3 מיליארד שקל באג"ח שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.17% מעל ריבית בנק ישראל.

שוק הנגזרים בדצמבר התאפיין במחזורי מסחר נמוכים לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה. 

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בכ-103 אלף יחידות בחודש דצמבר ובכ-108 אלף יחידות בממוצע שנת 2023. 

מדד הפחד VTA35  ירד מכ-18 נקודות בסוף נובמבר 2023 לכ-16 נקודות בסוף דצמבר 2023 - הרמה בה היה בסוף שנת 2022. 

יצוין כי מדד הפחד בארה"ב – ה-VIX – ירד מכ-13 נקודות בסוף נובמבר 2023 לכ-12 נקודות בסוף דצמבר 2023 – נמוך מהרמה בה היה בתחילת השנה (22 נקודות).

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם בכ-28 אלף יחידות בדצמבר ובכ-35 אלף יחידות בממוצע בשנת 2023. המחזור הנמוך יחסית הינו חרף המשך החלשות הדולר ביחס לשקל בכ-2.4% בדצמבר והגעתו לשער של 3.627 שקל בסוף דצמבר 2023. 

בשוק קרנות הסל נרשמו למסחר בדצמבר שש קרנות סל חדשות:

קרן סל חדשה של מגדל על מדד מניות מקומי - אינדקס 120 ישראל, ארבע קרנות סל חדשות של מגדל  - על מדדי מניות בינלאומיים  - אינדקס Tech Top10, אינדקס  US Airlines Top 10, אינדקס US Healthcare Top 10 ו-MSCI AC World; וקרן סל פתוחה שהפכה לסגורה אף היא של מגדל על מדד מניות בינלאומי אינדקס Shopping Centers REIT.

שווי השוק של 482 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף דצמבר 2023 היה גבוה בכ-6.1 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-125.1 מיליארד שקל. בנוסף, נסחרות בבורסה בת"א 36 קרנות חוץ, שווי החזקות הציבור בקרנות אלה בסוף דצמבר 2023 היה גבוה בכ-0.4 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-6.5 מיליארד שקל.

בדצמבר 2023 הציבור הזרים לקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) כ-3.1 מיליארד שקל, מתוכם:

כ-2 מיליארד שקל רכישות של קרנות מחקות אחר מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר קרנות עוקבות אחר מדד S&P 500, כ-0.7 מיליארד שקל רכישות של קרנות מחקות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר קרנות העוקבות אחר מדדי מניות הבנקים, ומדדי ת"א-125 ות"א-90, כ-0.2 מיליארד שקל קרנות מחקות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בעיקר קרנות העוקבות אחר מדד תל בונד שקלי-50, וכ-0.2 מיליארד שקל קרנות מחקות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים.

בדצמבר 2023 הציבור הזרים לקרנות האקטיביות המסורתיות (קרנות פתוחות) כ-1.4 מיליארד שקל: 

כ-0.9 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות הכספיות, סכום נמוך משמעותית לעומת הממוצע החודשי שעמד על כ-4.7 מיליארד שקל בחודשים ינואר-נובמבר 2023. כ-0.2 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בארץ זאת לאחר משיכות ענק בהיקף של כ-24.8 מיליארד שקל בחודשים ינואר-נובמבר 2023, וכ-0.2 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל זאת לאחר הזרמות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל בחודשים ינואר-נובמבר 2023

להתמתנות ההזרמות לקרנות הכספיות ולשינוי מגמה בקרנות המשקיעות באג"ח בארץ תרמה הדריכות לקראת עדכון הריבית וציפיות להורדתה.

x