ביטוחי מנהלים, ליגת FUNDER - מגדל מנצחים ב 2023 במסלולי תלויי גיל - הכשרה במסלול הכללי

מגדל מנצחים השנה בכל המסלולים תלויי גיל | שינויים בהובלה לטווחים הארוכים במסלול בין 50-60 | הכשרה מנצחים במסלול הכללי

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

משה מימון, עורך FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/01/2024

ביטוחי המנהלים גם הם סוגרים את השנה יפה מאוד, ומציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים. תשואות יפות החודש וגם השנה בכל המסלולים בכל הגופים השונים, תשואות שהמתיקו מעט את התנודתיות של השנה האחרונה. ראוי לשים לב לפערים בתשואות בין הגופים השונים, בעיקר כשמדובר על הטווחים הארוכים.

תשואות בקרן י' – מגדל מנצחים השנה

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' השנה 7.92%. התשואה הממוצעת החוד היא 2.17% לעומת 2.6% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 1.69% (הכשרה) ל-2.54% (איילון). תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-16.3%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.84%.

מגדל מנצחים ב-2023 עם 9.03%. במקום השנה איילון עם 8.41%, עם היקף נכסים קטן הרבה יותר. הפניקס מנצחים החודש עם 2.54%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.56%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 46.35%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל 

9.03%

2.21%

17.96%

39.01%

74,643

17012

איילון

8.41%

2.48%

14.78%

35.44%

1,812

46012

מנורה מבטחים

8.20%

2.07%

13.56%

31.08%

12,203

18012

הפניקס

7.99%

2.54%

19.56%

45.21%

33,054

7012

הראל

7.88%

1.75%

16.04%

36.40%

829,421

259013

הכשרה

7.43%

1.69%

16.36%

46.35%

1,702

35012

כלל

6.47%

2.42%

15.86%

38.36%

37,994

14012

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

7.92%

2.17%

16.30%

38.84%

 

 


תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול

המסלול הכללי סיים את השנה עם תשואה ממוצעת של 8.83%. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.29%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-14.30%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-36.35%.

הכשרה הם המנצחים במסלול השנה עם 8.83%, הפניקס במקום השני עם 8.7%. הפניקס גם מנצחים בתשואה החודש עם 2.81%. הפניקס מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן עם 17.04% ל-3 שנים, ו-42.16% תשואה ל-5 שנים. 

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה

8.83%

1.99%

12.95%

40.21%

4,376

62

הפניקס

8.70%

2.81%

17.04%

42.16%

18,570

50

איילון

8.69%

2.61%

13.53%

32.33%

1,323

116

מגדל

8.65%

2.22%

14.52%

35.03%

33,477

17013

הראל

7.34%

1.67%

14.12%

32.75%

21,175

88

כלל

6.99%

2.44%

13.65%

35.63%

13,204

99

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

8.20%

2.29%

14.30%

36.35%

 

 


מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים בכל המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת השנה היא 8.55%. התשואה הממוצעת החודש היא 2.37%. מגדל המנצחים של השנה עם 10.08% אחריהם כלל עם 7.8%. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת השנה היא 8.19. התשואה הממוצעת החודש היא 2.28%. מגדל מנצחים גם כאן עם 9.17%. כלל מנצחים החודש עם 2.69%. מגדל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים, וכלל עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת השנה היא 6.05%. התשואה הממוצעת החודש היא 1.77%. מגדל מנצחים השנה גם במסלול זה עם תשואה של 6.99%. כלל מנצחים החודש עם 2.19%. מגדל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

10.08%

2.41%

14.72%

36.35%

4,222

9599

כלל

7.80%

2.73%

14.72%

39.70%

4,298

9659

הראל

7.77%

1.96%

13.29%

34.37%

2,703

9562

 

 

 

 

 

 

 

איילון (*)

9.28%

2.96%

13.70%

32.27%

292

9636

הכשרה (*)

7.71%

2.07%

7.96%

37.12%

270

9629

ממוצע

8.55%

2.37%

14.25%

36.81%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

9.17%

2.29%

12.76%

31.88%

2,854

9604

כלל

7.80%

2.69%

11.88%

32.44%

2,099

9660

הראל

7.59%

1.87%

12.33%

30.13%

1,533

9563

 

 

 

 

 

 

 

איילון (*)

8.54%

2.64%

11.14%

27.38%

84

9670

הכשרה (*)

7.94%

1.98%

8.66%

36.06%

165

9630

ממוצע

8.19%

2.28%

12.32%

31.48%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל

6.99%

1.73%

9.17%

24.65%

2,854

9729

כלל

6.06%

2.19%

8.27%

23.95%

2,051

9661

הראל

5.11%

1.39%

7.70%

21.41%

1,796

9564

 

 

 

 

 

 

 

איילון (*)

6.26%

1.85%

7.70%

20.04%

57

9671

הכשרה (*)

6.02%

1.53%

8.95%

30.06%

124

9631

ממוצע

6.05%

1.77%

8.38%

23.34%

 

 


(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

x