דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 8 - "פניות ציבור" התלונות העיקריות היו בנושאי ביטוח

6,505 תלונות בנושאי ביטוח הועלו בפניות הציבור בשנת 2022 על פי סקירת פעילות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנה זו

 

 
Image by pressfoto on FreepikImage by pressfoto on Freepik
 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/02/2024
________________________

עוד כתבות בנושא:

סוכני הביטוח - מספר הסוכנים ממשיך לעלות, גם היקף העמלות שקיבלו עלה בכ-8%

"מחצית מסוכני הביטוח בסכנת קיום עסקית - יש פתרון?" - אייל סיאני מנתח את דו"ח הממונה לשנת 2022

להלן לינקים לדו"ח הממונה - רשות שוק ההון והביטוח:

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 8 - "פניות ציבור" התלונות העיקריות היו בנושאי ביטוח

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 7 - "שירותים פיננסים מוסדרים" צמיחה של 100% במספר חברות האשראי החוץ בנקאי הציבוריות

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 6 - "סוכנים ויועצים" - גידול באחוז הסוכנויות המקבלות עמלות עד 5 מיליון שקלים בשנת 2022

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 5 - "נתונים כמותיים בתחום הביטוח" עלייה בדמי ביטוח הבריאות בשנת 2022

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 4 - "חיסכון פנסיוני" 10% יותר נמשכו מקופות הגמל וקרנות הפנסיה בשנת 2022 מאשר בשנת 2021

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 3 - "מגמות וסיכונים בשוק" המגמות השליליות בשווקים ב-2022 השפיעו לרעה על תוצאות חברות הביטוח

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 2 - "סקירת פעילות" הרשות לשנת 2022

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 1 - "כללי" מגמות שוק ההון לשנת 2022

x