הקרנות הכספיות מקבלות חיזוק מהממונה על התחרות - תנחה את הבנקים להנגיש את הקרנות הכספיות ללקוחות

הממונה על התחרות מטילה פצצה: תכריז על קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות ושוקלת לתת לבנקים הוראות בתחום הפיקדונות - תנחה על הנגשת קרן כספית ללקוחות הקמעונאיים, לרבות מידע על קרן כספית, ללקוחות ב"דחיפה"

 

 

 
Photo Denys Kuvaiev Dreamstime.comPhoto Denys Kuvaiev Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/03/2024

היום (26 במרץ 2024) הודיעה הממונה על התחרות לבנק לאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי (לרבות בנק יהב) והבנק הבינלאומי, כי בכוונתה להכריז עליהם כקבוצת ריכוז בענף סל השירותים הבנקאיים ללקוחות קמעונאיים ולתת להם הוראות בתחום הפיקדונות, בכפוף לשימוע.

חוק התחרות מקנה לממונה על התחרות סמכות לקבוע שקבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים הם חברי קבוצת ריכוז אם בענף שבו הם פועלים קיימים תנאים שמאפשרים תחרות מועטה או אם קיימת תחרות מועטה בפועל, וכן יש הוראות שהממונה יכולה לתת שעשויות למנוע פגיעה או חשש לפגיעה ממשית בציבור או בתחרות ביניהם  בענף, או כדי להגביר את התחרות ביניהם בענף.  

נכון לסוף שנת 2022, חמש הקבוצות הבנקאיות שולטות ביחד ב-98% מסך נכסי המערכת הבנקאית, כאשר הן מובלות על ידי קבוצת לאומי וקבוצת הפועלים, המחזיקות ביחד כ-57% מסך נכסי המערכת בנקאית, כשאחריהן קבוצת מזרחי, קבוצת דיסקונט וקבוצת הבינלאומי. במהלך השנים צומצם מספר הבנקים הפעילים בישראל (עד לכניסת בנק וואן זירו לאחרונה).

המערכת הבנקאית בישראל מאופיינת בחסמי כניסה ומעבר תמירים. חסמי הכניסה וחסמי המעבר במערכת הבנקאית, יחד עם מאפיינים נוספים שלה, מקלים על ייצובו של שיווי משקל מתואם בין השחקנים בענף. כך למשל, יש לקבוצות הבנקאיות הגדולות תמריץ שהתחרות ביניהן תהיה תחרות בין "סלים בנקאיים", במסגרתה הלקוח צורך את כל השירותים הבנקאיים מהבנק שבו הוא מנהל את חשבון העו"ש שלו, במקום תחרות בין שירותים פריקים (שאפשר להעניק בנפרד ולא כחלק מהסל הבנקאי). 

על כן, הממונה שוקלת להכריז על הבנקים האמורים כקבוצת ריכוז ולתת להם הוראות בתחום הפיקדונות:

1. הוראות שמטרתן ליצור פיקדון כספי פריק, ללא תלות בחשבון העו"ש או בפעולות בנקאיות אחרות שמבצע הלקוח וכן הנגשת קרן כספית ללקוחות הקמעונאיים כמוצר חוץ בנקאי דומה שיכול לשמש כרסן על הפיקדון הבנקאי.

2. הוראות המחייבות את הבנקים להציג מידע השוואתי רלוונטי, לרבות מידע על קרן כספית, ללקוחות ב"דחיפה".

3. הטלת חובה על הבנקים לקבל פיקדון מגופים חוץ בנקאיים שיבקשו לפעול כ"מרכזי כספים". הגופים החוץ בנקאיים יוכלו לרכז כספים של הציבור הרחב ולפנות לבנקים לצורך הפקדתם בפיקדון. 

4. הפחתת חסמים בהעברת פיקדונות בין גופים בנפרד מיתר הסל הבנקאי.

החלטת הממונה כפופה לשמיעת הבנקים, אשר רשאים להציג את טענותיהם בפניה. בנוסף, מקיימת הממונה על התחרות היוועצות עם הרגולטורים הפיננסים בטרם קבלת החלטה סופית.

נוסח ההוראות המוצעות זמין באתר האינטרנט של הרשות בכתובת: www.competition.gov.il
x