מינהלת ההשקעות במשרד הכלכלה תסייע לראשונה במיגון עובדים במפעלים בעוטף עזה

היקף ההשקעה מוערך ב-18 מיליון שקל, חלק מתוכם יוכרו על ידי המדינה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אודי אורנשטייןאודי אורנשטיין

קרן מרדכי
30/12/2014

מינהלת ההשקעות במשרד הכלכלה תסייע בהשקעות להקמת מיגון לעובדים במפעלי התעשייה בעוטף עזה. זאת בנוסף להגדלת השתתפות המדינה בהשקעה המפעלים בבניית מבני תעשייה, הארכת התקופה שבה יכול מפעל לעמוד ביעדים בשנה והקלות נוספות.

מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, מסר שהמפעלים בעוטף עזה יחד עם האיגוד פועלים למתן סיוע למיגון העובדים כבר שנים רבות עוד לפני מבצע עופרת יצוקה. באזור מוגנו לאורך השנים בתי מגורים ומוסדות חינוך אולם עובדי המפעלים נותרו ללא הגנה בשעות עבודתם. כעת יתאפשר למפעלים לבצע את ההשקעות הדרושות כדי להבטיח את יכולת העבודה הרציפה גם במקרה של ירי ולחזק את יכולת התפקוד של העורף.

אופיר ליבשטיין מקיבוץ כפר עזה, שמרכז את הטיפול בקיבוצי עוטף עזה באיגוד התעשייה הקיבוצית, מסר שעל פי ההערכה ישקיעו המפעלים בעוטף עזה סכום של 18 מיליון שקל במיגון המפעלים, שחלקו יוכר כעת על ידי המדינה.

תוכניות ההשקעה החדשות במיגון ובפיתוח המפעלים הוצגו בכנס מיוחד שערך איגוד התעשייה הקיבוצית באיבים בשער הנגב  בהשתתפות כחמישים מנהלי מפעלים מעוטף עזה, ראשי המועצות האזוריות אלון שוסטר וחיים ילין ראש מינהלת מרכז ההשקעות, נחום איצקוביץ', ומנהל מחוז הדרום במשרד הכלכלה, בנימין סימן טוב. לכנס הגיע באופן יוצא דופן צוות רחב של אנשי מינהלת ההשקעות בכל הדרגים. הם ישבו באופן פרטני עם כל אחד ממנהלי המפעלים, בחנו את הצרכים והבקשות והציגו את מסלולי הסיוע.

בכנס השתתף יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית, יונתן בשיא, שהודה לראשי מינהלת ההשקעות על המפגש החריג שמעיד על מחויבות רבה לסיוע למפעלים. בתקופת מלחמה רבים באים לבקר ומבטיחים הבטחות אך בשוך הקרבות כולם חוזרים לשיגרה ולבירוקרטיה המייגעת. זהו מהלך נדיר שבו משרד ממשלתי שלם מגיע לשטח דוקא בתקופה של רגיעה יחסית כשיש גם יכולת לבצע מהלכים והשקעות. הקשר הישיר עם המפעלים מאפשר להם לוותר על ההזדקקות לגורמי תיווך שעלותם גבוהה וכך כל הכסף הממשלתי מגיע ליעדו. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.