אקסלנס מורידים המלצה לקראת דו"חות שיכון ובינוי » צפי לדוחות חלשים יחסית

 

 
 

אדר עציוני
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/08/2015

שיכון ובינוי תפרסם את תוצאותיה ב-27.08 בשעות הצהרים. אנו צופים רבעון עם תוצאות חלשות יחסית. מצד אחד, שוק המגורים החזק בישראל יתרום לעלייה בהכנסות מגזר יזמות הנדל"ן בישראל. מצד שני, צפויה ירידה בתחום התשתיות והבניה בישראל (סולל בונה), וכן, ירידה בולטת בפעילות SBI לאור העיכובים בניגריה. השורה התחתונה צפויה להיות טובה יותר מאשתקד, כאשר הרבעון הקודם היה חלש בעיקר לאור השלכות מע"מ 0%. הצבר הכולל צפוי לגדול בשל הזכייה במכרז להקמת הקו האדום של הרכבת הקלה בת"א. 
  • צפי לירידה בהכנסות מגזר התשתיות והבניה בחו"ל– הכנסות SBI בחו"ל צפויות לרדת בשל ירידה רבעונית של כ-4% בדולר אל מול השקל, וכן בעיקר בשל סיום עבודות באפריקה והאטת קצב העבודות בניגריה עקב עיכובים בכניסה לתפקוד של הממשלה החדשה במדינה. כמו כן, השפעה עונתית של עונת הגשמים באזור צפויה גם כן לקזז מההכנסות. אמנם, במהלך הרבעון השני קיבלה SBI תשלומים בגין פרו' שהושלמו טרום הבחירות שנערכו במרץ, אולם בפרויקטים בתהליך חלה עצירה מהותית אשר תגרע משורת ההכנסות. 

  • צפי לירידה בהכנסות מגזר התשתיות והבניה בישראל– לאחר נפילה של כ-26% ברבעון הקודם עקב סיום פרו' גדולים וכן ירידה בביצועי חטיבת הבניה ומפעלי הבטון וסלילת הכבישים, אנו צופים כי גם ב-2Q תחול ירידה מסוימת. המגמה צפויה להתהפך ברבעון הבא עם הצטרפות העבודות על הרכבת הקלה (זכייה במאי) ופרו' אשלים (סגירה פיננסית ביולי). 

  • הכנסות מגזר היזמות בישראל צפויות לזנק– נתוני המכירות החזקים בשוק הדיור בחודשים האחרונים צפויים לתת רוח גבית להכנסות ממכירת דירות ומעליית המחיר הממוצע לדירה שאוכלסה. מאחר והרבעון המקביל היה חלש (מע"מ 0%), אנו צופים גידול מעל ל-50% בהכנסות בסקטור זה. ב-Q2-15 מכרה החברה 249 יח"ד (לחלק החברה), לעומת 85 יח"ד ברבעון המקביל וכ-219 יח"ד ברבעון הקודם. בגזרת המחיר, חלה עליה של כ-12% לעומת המקביל ושל כ-7% לעומת הקודם. מתחילת השנה (עד סוף יולי), נמכרו 532 יח"ד (חלק החברה) לעומת כ-334 אשתקד.

  • צפי ליציבות ב-EBITDA וגידול בשורה התחתונה– למרות התוצאות החלשות הצפויות במגזר התשתיות והבניה בחו"ל, השפעה שלילית של האירו ב-ADO, והעדר מימושים מהותיים, אנו צופים יציבות ברווחיות התפעולית וגידול ברווח הנקי לעומת המקביל (אשר בעצמו היה רבעון חלש). הרווח מהנפקת חברת הבת שלADO   בגרמניה (120-130 מ' ₪), צפוי רק ב-3Q.

  • גידול בצבר עבודות הכולל– לאחר שנרשם צבר שיא של כ-12 מיליארד ₪ ברבעון הקודם, אנו צופים גידול נוסף בצבר הכולל, אשר יגיע מסולל בונה ישראל (בעיקר צפויה להצטרף הזכייה במאי במכרז הגדול (49%) להקמת הקו האדום של הרכבת הקלה בת"א). בחו"ל דווקא צפויה ירידה לאור מיעוט פרו' חדשים (בעיקר מכרז של כ-25 מ' $ בקניה). ברבעון הבא צפוי להצטרף לצבר גם פרויקט אשלים. 
  • דיבידנד– צפי לחלוקה של 50 מ' ₪, בדומה לרבעון קודם, לפי צפי לחלוקה שנתית של כ-225-250 מ' ₪ ב-2015 כולה, תשואת דיבידנד של קרוב ל-7%. 

בשורה התחתונה, אנו צופים תוצאות חלשות יחסית, במיוחד בשורות ההכנסות, עם יציבות ב-EBITDA וגידול ברווח הנקי לאור העובדה כי הרבעון המקביל היה אף הוא חלש יחסית. אי הודאות בניגריה ממשיכה (ממשלה חדשה ומחיר הנפט הצונח) ולצרכי שמרנות, אנו מפחיתים את מחיר היעד שלנו לחברה ל-11 ₪ למניה. 

למרות ההפחתה, אנו סבורים כי מרבית הסיכונים כבר מגולמים במחיר המניה, כאשר התמחור ל-SBI כיום הינו שלילי מהותי.אנו מסקרים את מניית שיכון ובינוי בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 11 ₪ למניה.



הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x