לפני כולם >> גיוסים פדיונות בחברות הגמל וההשתלמות: אלטשולר מובילה בגיוסים, כלל פודה הכי הרבה

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/08/2015

בסוף השבוע עלו נתוני תשואות קופות הגמל, ההשתלמות, הפנסיה ופוליסות החיסכון החדשים הנכונים לחודש יולי.

מתוך הנתונים עולה גם תמונת הגיוסים והפדיונות בענף הגמל והפנסיה. אלטשולר שחם ממשיכה בצבירה נטו גבוה של כ 622 מיליוני שקלים והיא ניצבת ראשונה בבתי ההשקעות בענף. ילין נמצאת מאחוריה עם צבירה של כ 296 מיליוני שקלים. אקסלנס, אי.בי.אי ומנורה מבטחים גייסו 102, 98 ו 89 מיליוני שקלים בהתאמה.

במקום האחרון נמצאת כלל פנסיה וגמל עם פדיון של כ 285- מיליון שקלים - כאן ראוי להזכיר את החשיפה של FUNDER כי קרנות הפנסיה של כלל ירדו הכי הרבה ביוני 2015 ככל הנראה זה לא נעלם גם מעיניי העמיתים. גיוסים / פדיונות בחברות הגמל והפנסיה של בתי ההשקעות ביולי 2015 במיליוני שקלים
שם חברה מנהלת צבירה ביולי סך נכסים מספר קופות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 621.7 35,290.5 18
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ 295.7 17,765.9 12
אקסלנס נשואה גמל בע"מ 102.2 21,502.5 40
אי.בי.אי גמל בע"מ 98.1 3,378.9 41
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ 88.8 15,151.4 33
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ 59.9 2,903.2 50
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ 21.4 4,051.9 6
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ 17.6 54,840.2 44
הראל עתידית קופות גמל בע"מ -4.4 3,740.0 10
איילון פנסיה וגמל בע"מ -6.2 3,804.2 16
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ -6.5 1,231.1 21
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ -12.2 10,982.1 23
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ -49.6 39,375.5 43
הראל גמל והשתלמות בע"מ -64.0 21,341.7 23
אנליסט קופות גמל בע"מ -72.7 4,843.4 24
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ -102.2 15,595.0 24
כלל פנסיה וגמל בע"מ -284.5 35,620.5 27
  703.0 291,417.8 455

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.


x