סאטקום מערכות מקבוצת יורוקום רשמה רווח נקי של 248 אלף דולר

החברה מספקת שירותי סיביים אופטיים ותקשורת לוויינית

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

2015. במחצית הראשונה ירדה עלות ההכנסות בכ-4.6 מיליון דולר והסתכמה בכ-15.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-19.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נובעת מירידה בעלויות שירותי הלוויין כתוצאה מעדכון הסכמי שירותים עם ספק לוויין מהותי, לצד ירידה בעלות שירותי הטלפוניה ובעלות ציוד שנמכר.

  • הרווח הגולמי ברבעון השני צמח בכ-35% והסתכם בכ-2.6 מיליון דולר (כ-25.1% מההכנסות), בהשוואה לכ-2 מיליון דולר (כ-17.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-2.6 מיליון דולר (כ-25.8%) ברבעון הראשון של שנת 2015. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה צמח בכ-9.5% לכ-5.2 מיליון דולר (כ-25.5% מההכנסות) בהשוואה לרווח גומי של כ-4.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד (כ-19.3% מההכנסות).

  • הרווח התפעולי ברבעון השני של 2015 הסתכם בכ-268 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי של כ-452 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח תפעולי של כ-289 אלף דולר ברבעון הראשון של שנת 2015. הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-557 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי של כ-337 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

  • הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-248 אלף דולר בהשוואה להפסד של כ-507 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח נקי של כ-144 אלף דולר ברבעון הראשון של שנת 2015. במחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי בכ-392 אלף דולר בהשוואה להפסד של כ-513 אלף דולר במחצית המקבילה אשתקד.

  • ה-EBITDA (רווח מפעולות רגילות בניכוי הוצאות פחת והפחתות) - לרבעון השני של 2015 הסתכם לסך של כ-644 אלפי דולר לעומת סך של כ-616 אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד ובהשוואה לכ-702 אלף דולר ברבעון הראשון של שנת 2015. במחצית הראשונה של השנה הסתכם ה- EBITDA בכ-1.3 מיליון דולר לעומת כ-1.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. הקיטון ב- EBITDA במחצית הראשונה נבע משינוי תמהיל ההוצאות בגין חכירת קיבולת לוויינית.

  • ההון העצמי ליום 30 ביוני 2015 הסתכם בכ-6.7 מיליון דולר לעומת כ-6.3 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2014. 

דן זיצ'ק, מנכ"ל סאטקום מערכות מסר: "מגמת השיפור ברווח הנקי שבה סיימנו את הרבעון הראשון של השנה נמשכה ברבעון השני. החברה משלבת כיום את פעילות שירותי תקשורת נתונים על גבי סיבים אופטיים יחד עם שירותי תקשורת נתונים על גבי הלוויין וממשיכה בגיוס חברות תקשורת גדולות, שבהן היא רואה חשיבות אסטרטגית. כמו כן, החברה מרכזת מאמצי שיווק לחתימה על חוזים עם לקוחות נוספים. לאחר שבשנת 2014 התמקדנו במבנה ההוצאות של החברה ובצענו מספר תהליכי התייעלות להפחתת העלויות, עתה החברה ערוכה להמשיך לפתח את תחום הסיבים ולהגדיל את נתחי השוק שלה תוך הרחבת הפעילות מול חברות הסלולר ובפרוייקטים המיועדים לשירותי הבטחון. סאטקום ממוצבת היום היטב הן מבחינת המאזן והן מבחינה טכנולוגית לחדירה מואצת למדינות חדשות באפריקה תוך מיקוד בממשלות וארגונים נוספים ואני מאמין שנצליח להגדיל את היקף הפעילות ונראה את המשך מגמת השיפור ברווחיות."


אודות סאטקום מערכות

סאטקום מערכות, הנסחרת בבורסה בת"א, עוסקת באמצעות חברות בנות במתן שירותי תקשורת בעיקר באמצעות תשתית לוויין, אולם גם באמצעות תשתית קרקעית והינה בשליטה (80%) של קבוצת יורוקום. לחברה שלושה תחומי פעילות: 1. שירותי תקשורת נתונים – שירותי קישור (ISPׂ) ותשתית לרשת האינטרנט העולמית וכן, שירותי הקמה והפעלה של רשתות תקשורת 2. שירותי טלפוניה בינלאומית – מספקת שירותי העברת שיחות בינלאומיות בין מפעילי תקשורת וארגונים במדינות שונות בעולם. 3. שירותי תקשורת לוויינית ניידת – החברה מספקת שירותי תקשורת לוויינית ניידת באמצעות לוויין. מרבית לקוחות החברה ממוקמים באפריקה אך לחברה לקוחות גם באירופה, צפון אמריקה ואסיה וביניהם מפעילי רשתות תקשורת, ממשלות, ספקי שירותי אינטרנט (ISP) עסקים פרטיים ומפעילי רשתות פנימיות כגון ארגונים פיננסיים, מוסדות לימוד, גופים ללא מטרות רווח וארגונים הומנוטרים בינלאומיים. בישראל החברה מוכרת לגופים בטחוניים ומשרדי ממשלה.


 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
div>
x