בזמן שחגגתם >> קופות הגמל וההשתלמות רשמו תשואה ממוצעת שלילית של כ 1.8%- בספטמבר

מתחילת השנה השיגו קופות הגמל בשוק תשואה ממוצעת חיובית של כ-0.7%

 

 
 

אבי ברקוביץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/10/2015

הסערה הקיצית נמשכת חודש שני ברציפות: 

הירידות החדות בארץ ובעולם נמשכות זה חודש שני ברציפות וכתוצאה מכך נרשמת תשואה שלילית של כ-1.8% לשוק קופות הגמל. 

תשואה שלילית זו מחקה כמעט את כל התשואה שהשיגו קופות הגמל מתחילת השנה.

מתחילת השנה השיגו קופות הגמל בשוק תשואה ממוצעת חיובית של כ-0.7%.

  • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל בספטמבר 2015 צפויה לעמוד על תשואה שלילית של 1.8%, כאשר הבולטות מביניהן לשלילה הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובשוק האג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ.  

  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות בספטמבר 2015, צפויה לנוע בין תשואה שלילית של 1.5% לבין תשואה שלילית של 2.1%.  

  • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה בספטמבר 2015 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 1.3% לבין תשואה שלילית של 2.3%.


סיכום חודש ספטמבר 2015 

בית ההשקעות מיטב דש ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש. 

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו בספטמבר 2015 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת שלילית של 1.8%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 1.3% לבין תשואה שלילית של 2.3%.

ירידות השערים באפיק המנייתי בארץ ובחו"ל, וירידות השערים בישראל באפיק הקונצרני והממשלתי פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש. 

בשוקי המניות בעולם נרשמו ירידות שערים חדות: בארה"ב מדד ה-S&P ירד ב-2.6%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.5% ומדד הנאסד"ק ירד ב-3.3%. גם באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-5.8%, ה-Eurostoxx 50 ירד ב-5.2%, וה-CAC הצרפתי ירד ב-4.2%. ביפן נרשמה מגמה שלילית חזקה מאוד והניקיי ירד בשיעור של 8.0%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית חזקה: מדד ת"א 25 ירד ב-5.5%, מדד ת"א 100 ירד ב-6.2%, מדד ת"א 75 ירד ב-6.5% ומדד יתר 50 ירד ב-0.3% בלבד.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים: מדד התל בונד 20 ירד ב-1.2%, מדד התל בונד 40 ירד ב-0.8% ומדד התל בונד 60 ירד ב-1.0%. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו בכ-1.1%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בשיעור של 1.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה שלילית, כאשר האג"חים לטווח של 2–0 שנים ירדו ב-0.7%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו   ב-1.1%, והאג"חים לטווח של 10–5 שנים ירדו ב-1.6%. האג"חים לטווחים ארוכים מ-10 שנים (אין להן מדד) ירדו בשיעור גבוה יותר.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) נותר ללא שינוי. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה מעורבת, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים נותרו ללא שינוי, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.2% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב-0.1%. המק"מים והגילונים נותרו ללא שינוי.  

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

ספטמבר 2015

מדד ת"א 25

5.5%-

מדד ת"א 100

6.2%-

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

0.6%-

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

1.4%-

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

0.9%-

שינוי השקל ביחס לדולר

0.2% (תיסוף)

מלוות קצרי מועד

0.0%

שחר

0.0%

גילון

0.0%


סיכום מתחילת השנה: ינואר-ספטמבר 2015 

הערכתנו: תשואה חיובית לקופות הגמל: 0.7% 

להערכתנו, מתחילת השנה נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-0.7% בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובאגרות החוב הממשלתיות בארץ. 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית במרבית המדדים: 

בארה"ב: ירידות שערים חדות: כאשר מדד ה-S&P ירד ב-6.7%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-8.6% ואילו הנאסד"ק ירדב-2.4%. 

באירופה נרשמה מגמה מעורבת: ה-DAX הגרמני ירד ב-1.5%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-4.3% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 1.5%. 

באסיה: נרשמו ירידות שערים: הניקיי ירד בשיעור של 0.4% בלבד.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, שוק המניות בארץ הציג מגמה חיובית במרבית המדדים, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור מתון של 1.8%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 0.9%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 1.9% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד של 17.4%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית מתונה בשיעור של 1.4%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) ירדו ב-0.1% ואילו אגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-2.8%.

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה מעורבת. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים ירדו ב-1.5%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו ב-0.4% והאג"חים לטווח של 5-10 שנים עלו ב-0.6%.

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה על מגמה של עליות שערים קלות, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.5%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.7%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-4.3%. המק"מים עלו ב-0.2% והגילונים עלו ב-0.1%. 

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה מעורבת: מדד תל בונד 20 ירד ב-1.0%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.2% והתל בונד 60 ירד ב-0.3%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור של 4.1%.

כתוצאה מכל אלה, להערכתנו, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 0.7% מתחילת השנה. 

אבי ברקוביץ, מנהל מערך אשראי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x