אפריקה ישראל מצליחה ליזום ולהרים פרויקטים

 

 
 

נעם פינקו
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2015

הכנסות – הכנסות החברה ירדו לעומת הרבעון המקביל בשל מכירת קניון פארדוביצ'ה בצ'כיה וירידת שער היורו שקוזזו חלקית עם גידול בהכנסות מישראל ואירופה בשל הגדלת תפוסות והנבה מלאה של נכסים שהושלמו.

פעילות המגורים בחו"ל – המכירות בפרויקטים שבעבר היו קפואים בבולגריה מתקדמות היטב ונמכרו בהם למעלה מ 20- דירות ברבעון. בפרויקטים החדשים בצ'כיה , פולין וסרביה קצב המכירות גבוה מאוד )כ 95- דירות ברבעון).שערוכים – החברה מבצעת בדיקות שווי לנכסיה מידי רבעון השלישי. קניון קוטרו'צן
רשם עליית ערך של 29 מ' יורו לאור גידול בהכנסות וירידה בשיעור ההיוון לאזור 7.5% . עליות ערך נרשמו גם בבנייני המשרדים שמסביב לקוטרוצ'ן ) 28 מש"ח),נכסים בגרמניה ) 31 מש"ח(, איירפורט סיטי בלגרד ) 18 מש"ח( ובית הקונקורד בבני ברק ) 18 מש"ח(. ירידת ערך של 20 מש"ח נרשמה בקרקע בלטביה וירידת ערך של 5 מש"ח בקרקע ברומניה.

דיבידנד – כצפוי החברה תחלק דיבידנד של 200 מש"ח, המשקף תשואת דיבידנד של 13% . החברה צפויה לחלק בשנת 2016 דיבידנד של 120 מש"ח, לפי הודעה שדיווחה בעבר.

יורו: מרבית פעילות החברה, באמצעות הבת אפי אירופה הינה ביורו. אי לכך ירידה של 6% בשער היורו מתחילת הרבעון תפחית מהון החברה כ 160- מש"ח לאחר שכבר ההון ירד מתחילת השנה ב 170- מש"ח מסיבה זו.

ייזום: החברה ממשיכה להרחיב את פעילות הייזום הענפה:

משרדים ומסחר: בניית 2 הבניינים האחרונים ) 4,5 ( בקוטרוצ'ן תסתיים בתחילת השנה הבאה. כרגע שיעור התפוסה עומד על 25% אך החברה משוכנעת שיעלה עד יושלם בקרוב ו 80%- ממנו הושלם. השלב ACB השלמה. בבלגרד שלב נוסף בפארק השלישי בקלאסיק 7 בפראג מושכר מראש ) 6.5 אלף מ"ר(, בניין משרדים נוסף בפראג נמצא בבניה ) 21 אלף מ"ר(. פרויקטים נוספים בצ'כיה, סרביה ורומניה יחלו בקרוב.

מגורים: החברה ממשיכה בשלבים נוספים בפרויקטים מצליחים בקראקוב, בלגרד ופראג. החברה גם תחל בקרוב פרויקט חדש בריגה )לטביה( וכנראה תחל לראשונה בשנים האחרונות גם לבנות למגורים ברומניה.

בישראל: החברה השלימה בניית בניין 11 בנס ציונה, ותחל בקרוב בבניין נוסף. החברה בונה חניון ברמת החייל ופרויקט למגורים להשכרה בגליל ים. החברה רכשה עם מליסרון קרקע לבניית מבנה משרדים ומסחר בהיקף ענק של 115 אלף מ"ר במתחם שרונה.

בשורה התחתונה: פעילות הייזום הענפה נושאת פירות והחברה אף מגבירה את הקצב וצפויה להתחיל בניה בשנים הקרובות על קרקעות ששווין בספרים הינו 457 מש"ח, ומהוות 43% מסך הקרקעות באירופה. אנו סבורים כי ההון העצמי של החברה כבר מתחיל לייצג את שוויה של החברה ותוך מספר שנים כנראה כבר יצטמצם
לגמרי הפער בין ההון החשבונאי להון הכלכלי, כאשר החברה מוןכיחה פעם אחר פעם את יכולתה להפוך את בנק הקרקעות לפרויקטים מוצלחים. במודל שלנו אנו עדיין מפחיתים קרקעות בהיקף של כ 350- מש"ח וכן מפחיתים 10% נוספים מהשווי הכולל מטעמי שמרנות. אנו מעלים המלצתנו לקניה במחיר יעד של ₪75 . אנו סבורים כי החברה זולה ונותנת חשיפה טובה לפעילות אזור מזרח אירופה )אזור המושפע בעיקר מכלכלת מערב אירופה ולא מרוסיה( עם פוטנציאל יזמות יפה, ופוטנציאל נוסף להשבחת הנכסים לצד תשואת דיבידנד גבוהה

נעם פינקו, אנליסט בכיר 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x