כצפוי - דוחות שטראוס חלשים

סביבת הפעילות נותרת מאתגרת, אך צפוי שיפור בתוצאות ברבעונים הבאים

 

 
 

מיכל אלשיך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/11/2015

  • התוצאות נשחקו בעיקר כתוצאה מירידה ברווחי פעילות הקפה
מכירות: ירידה של 8% על רקע האטה בישראל והשפעת מטבעות בפעילות הקפה
  • סה"כ נרשמה ירידה של כ-8% במכירות, בעיקר על רקע שחיקה מטבעית, חולשה במכירות בישראל והשפעה שלילית בגין סיווג הנובע מחוק המזון.

  • הצמיחה בנטרול מטבעות, הייתה כ-3.2%
צמיחה זו מגיעה על רקע העלאת מחירים בתחום הקפה במדינות הפעילות (למעט בישראל), צמיחה לא אורגנית בשל רכישת עסקי הקפה של אמיגו ברומניה ושל Itamarty בברזיל וצמיחה בפעילות הסלטים בארה"ב עקב גידול כמותי. מנגד, חל קיטון במכירות בישראל גם בנטרול חוק המזון של כ-3%, קיטון במקס ברנר וירידה בפעילות המים בשל רה-ארגון במיזם המים בסין. 

השפעה על המכירות
 
רווח תפעולי: ירידה ברווחיות בשל מגזר הקפה

  • רווחי הקפה ירדו חזק - החלשות במטבעות הפעילות המקומיים, הפעם ביחס לדולר (ולאו דווקא ביחס לשקל), מביאה למכה נוספת, עם שחיקה ברווחיות של פעילות הקפה (חו"ל+ישראל) מכ-11.0% אשתקד לכ-7.2% ברבעון. זאת מכיוון שחלק מהקפה הגולמי נרכש בדולר אך נמכר במטבעות מקומיים. בצד ההוצאות, מחירי הקפה הגולמי מחוץ לברזיל ירדו לעומת אשתקד, מה שהיה אמור לתמוך בשיפור ברווחיות. אך פעולות גידור ושחיקת המטבעות קיזזו את כל השיפור, ואף הרבה יותר מזה...
השפעה על הרווח התפעולי
 
  • יתר המגזרים הצביעו על יציבות/שיפור - בישראל מחירי סחורות נמוכים וירידה בהוצאות שיווק והנהלה קיזזו את הירידה במכירות ותרמו לשיפור ברווחיות התפעולית מכ-10.8% אשתקד לכ-11.4% ברבעון (כך שהרווח האבסולוטי נותר יציב), סברה הציגה בסך הכל תוצאות טובות ובפעילות המים, מכיון ששטראוס ירדה באחזקות שלה, היא גורפת פחות הפסדים.

  • הדוח לא בהכרח מלמד על העתיד, ולמרות סביבת פעילות מאתגרת בישראל ובחו"ל, אנו צופים שהרבעונים הבאים יציגו שיפור 
  1. המטבעות צפויים ללחוץ פחות, מכיון שהשחיקה המטבעית (בעיקר של הרובל ביחס לשקל) החלה כבר ברבעון ה-4 אשתקד. פרמטר זה יעזור גם בשורת המכירות של פעילות הקפה (כאשר בעיקר ברוסיה בוצעו העלאות מחירים) וגם ברווחיות, בשל עלות נמוכה יותר לסחורות (הנרכשות ברובן בדולר). 

  2. חדשנות והתייעלות תפעולית יעזרו להתגבר על הקשיים בישראל - בישראל מסתמנת תחרות אגרסיבית, עם התחזקות של הרשתות והמותג הפרטי. כל אלו גוררים ירידת מחירים. להערכתנו מכירותיה של שטראוס בישראל עשויות להמשיך להישחק גם בהמשך, אך אנו צופים שיפור ברמת הרווח כתוצאה מהשקות חדשות, שצפויות למתן את השחיקה, המשך מחירי סחורות נמוכים והתקדמות בפעילות של המרלו"ג החדש בשהם, שאמור להביא לקיטון משמעותית בהוצאות עם התקדמות הזמן.

  3. ירידת מחירי הקפה הגולמי בעולם פרט לברזיל, צפויה להתחיל לקבל ביטוי ולתרום לשיפור ברווחיות (בעוד עד כה לא ראינו שיפור בשל פעולות גידור).

  4. במגזרים אחרים צפוי שיפור: סברה צפויה להמשיך להציג שיפור על רקע הרחבת הפעילות בארה"ב. פעילות המים עשויה גם כן להציג שיפור קל על רקע המיזם המשותף עם האייר.

מיכל אלשיך,אנליסטית בכירה,אקסלנס נשואה

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
x