נראה שהמשקיעים מדירים רגליהם משוק הדיור

 

 
 

דודי מייזליק
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2015

הביקוש לדירות  פחת  בחודשים האחרונים ומחירי הדירות בחלק מהישובים התייצבו. השינוי במגמה נובע הן מהעובדה שרוכשי דירה ראשונה והצעירים "יושבים על הגדר" מתלבטים ולא ממהרים לרכוש דירות.
ההמתנה, היא ככל הנראה, עד להשפעת השינויים בשוק הנובעים מתוכנית המחירים למשתכן שאמורה להשפיע על מחירי הקניה בכ- 20% ולא רק בפריפריה אלא, על פי פרסומים אחרונים, גם על מחירי הדיור במרכז.
גם המשקיעים  שהיוו עד עתה כ- 25% מהשוק , יצאו מהשוק – הן בשל העלאת מס הרכישה ל- 8% והן בשל העובדה שרבים מהם השלימו את הרכישות עד לסוף חודש יוני וכרגע, הם מדירים את רגליהם משוק הדיור.
סימנים ראשונים לירידה במחירי הדיור בחלק מהאזורים שפורסמו ע"י הלמ"ס מחזקים את הציפיות בשוק הדיור ליציבות מחירים ואפילו לירידה קלה.
 
מן הצד השני, סביבת הריבית הנמוכה המאפיינת את השוק מזה תקופה ארוכה מהווה גורם כמעט יחיד שעדיין תומך בביקוש בשוק הדיור. שיעור הריבית הנמוך הניתן בהלוואות המשכנתא מהווה עדיין זרז בביקוש לדיור .
הריבית הנמוכה מאפשרת החזר חודשי סביר להלוואה גם במחירים גבוהים של דירות הגוררים צורך בהלוואת  משכנתא בסכום ניכר.

דודי מייזליק, מנהל אגף משכנתאות בבנק מרכנתיל
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
x