מה קרה לשקל היום, התחזק או נחלש בעקבות הסערה בשוק המטבעות ? התשובה מפתיעה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אדם כהן
15/12/2016

מפתיע אך,
הדרמה בשוק מטבעות החוץ היום לא פגעה הרבה בחוזקו של השקל. כפי שניתן לראות מנתוני השערים היציגים של בנק ישראל המדד הנומינאלי אפקטיבי ירד רק ב 0.044%- זניח.
שער החליפין הנומינלי האפקטיבי: ממוצע גיאומטרי של שער החליפין של השקל מול 26 מטבעות, המיצגים 33 מדינות - שותפות הסחר העיקריות עם ישראל על פי משקל.

למעשה הדולר התחזק על חשבון היורו והיין שנחלשו.

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 15/12/2016
יחידות מטבעהשערשינוי יומי
דולר 3.8430 1.078%
ליש"ט 4.7947 -0.314%
100 יין 3.2537 -1.627%
אירו 4.0084 -0.981%
נומינאלי אפקטיבי-מדד -0.044%

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.