תגובות כלכלנים למדד >> המשך ההיפרדות בין התפתחות מחירי הדיור לבין התפתחות מחירי השכירות מעידה על המשך התנפחות בועת המחירים בשוק הדיור

למרות זריקת החיזוק משוק העבודה החזק בישראל המלווה באבטלה נמוכה ועלייה ריאלית בשכר והגידול בצריכה הפרטית, הנתונים עדיין אינם מתרגמים לאינפלציה בפועל וככל הנראה שנת 2016 תסגור שנה נוספת של אינפלציה שלילית, כאשר גם מדד דצמבר בהשפעה עונתית צפוי להיות שלילי.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
19/12/2016


החודש צפינו מדד נמוך מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 0.1%- ואכן מדד המחירים לצרכן ירד ב- 0.4%. מתחילת השנה ירד המדד ב- 0.2% וב- 12 החודשים האחרונים ירד ב- 0.3%. 

הקטר המרכזי של המשק ממשיך להיות סעיף הדיור, למרות ירידה של 0.1% בסעיף זה, מדד המחירים לא דיור ירד מתחילת השנה ב- 0.7%.

מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן עלה החודש ב- 0.9% וסוגר עליה של 8.7% השנה.

להלן הסעיפים העיקריים שהשפיעו על המדד:

מלבד סעיף הלבשה והנעלה שהתייקרו ב- 1.5% ומחירי הדלק שעלו ב- 2.4% כל הסעיפים במדד ירדו החודש.
הוזלו במיוחד מחירי המזון (0.4%), ירקות ופירות (4.3%) נסיעות לחו"ל (10.6%). 

למרות זריקת החיזוק משוק העבודה החזק בישראל המלווה באבטלה נמוכה ועלייה ריאלית בשכר והגידול בצריכה הפרטית, הנתונים עדיין אינם מתרגמים לאינפלציה בפועל וככל הנראה שנת 2016 תסגור שנה נוספת של אינפלציה שלילית, כאשר גם מדד דצמבר בהשפעה עונתית צפוי להיות שלילי.

בין הגורמים שצפויים לתרום לעליית מחירים בשנת 2017 הם: התחזקות שער הדולר בעקבות עליית ריבית בארה"ב, עליה במחירי הנפט לאחר הסכם מדינות אופ"ק ומחירי הסחורות שסימנו שפל השנה. בנק ישראל מבין שעליו להישאר בפעילות מרחיבה ועליית ריבית אינה נראית כרגע באופק עד להתייצבות באינפלציה והגעתה לטווח התחתון לכל הפחות העומד על 1%. תחזיות האינפלציה לשנה הקרובה עומדות על 0.75% בממוצע והציפיות הנגזרות מהאג"חים הממשלתיים נעות סביב ה- 0%. 

רפי כהן, מנהל השקעות אינפיניטי 

מדד חודש נובמבר ירד ב-0.4%

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.4%, נמוך משמעותית מקונצנזוס החזאים ומהתחזית שלנו. ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב-0.3%, ללא שינוי בהשוואה לשיעור הירידה שנמדד ב- 12 החודשים שהסתיימו בחודש אוקטובר. מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-0.2%.

הסעיפים הבולטים במדד חודש נובמבר:
  • מדד מחירי הלבשה והנעלה עלה ב-1.5%. בניכוי השפעות עונתיות ירד המדד ב-0.7%.

  • סעיף המזון (ללא ירקות ופירות) ירד ב-0.4%.

  • מדד מחירי ירקות טריים ירד ב-7.6%.

  • סעיף הדיור ירד ב-0.1%. מדד מחירי הדירות (לא במדד) עלה ב-0.9%.

  • מדד מחירי התחבורה ירד ב-0.6%.

טריטוריה חיובית? בדיחה טובה!  אם מישהו מאיתנו עוד חשב שיש סיכוי לא רע שמדד המחירים לצרכן יסיים את שנת 2016 בטריטוריה חיובית, כנראה שמדד חודש נובמבר חיסל גם את הסיכוי הזה וגזר על שנת 2016 לסכם שנה שלישית ברציפות של דפלציה. זה לא שמדד חודש נובמבר לא ידוע כדפלציוני באופיו, אבל ירידה של 0.4% היתה חדה גם מזו של הפאסימיים שבחזאים.

המזון נתן והמזון לקח. באופן כמעט זהה להתנהגות סעיף המזון בשנה שעברה, גם הפעם קוזזה בחודש נובמבר רובה המכריע של העלייה שהציג הסעיף בחודש אוקטובר (0.6%+ לעומת 0.4%-). אמנם בשנה שעברה הקיזוז היה מלא (0.8%) אבל זה לא באמת מנחם. כרגע לפחות נראה שהשילוב בין ירידה במרווח הפיננסי עבור יצרני המזון ואופיו הבררני יותר של הצרכן הישראלי בכל הנוגע לרמת המחירים בסקטור, משמרים את אי יכולתו של הסעיף להציג לחצים אינפלציוניים ברי- קיימא.

אבל זה לא היה החלק המפתיע.  מדד חודש נובמבר התאפיין בשיעורי ירידה גבוהים מהרגיל בהשוואה לעבר. נראה כי עיקר ההשפעה לירידות יוצאות הדופן נבעו ממועדי החגים השנה, שנחגגו בצורה מרוכזת יותר בהשוואה לשנים האחרונות והתפרסו כמעט על פני כל חודש אוקטובר. כך לדוגמא התקבלה ירידה חדה של כ-10% במחירי הטיסות לחו"ל ומחירי שכירת הרכב (כ-5%) וכפי שכבר צוין לעיל גם מחירי המזון ירדו בחדות. בנוסף להשפעת החגים, גם הירידה החד פעמית בתעריפי הנסיעה במוניות (4.5%-) הכבידו. הירידות החדות מהרגיל לקחו את סעיף התחבורה והתקשורת להציג ירידה של 0.5%, נמוך מהערכתנו המקורית, זאת על אף עלייה חודשית במחירי הדלק בתחנות.

גם סעיף הירקות והפירות התנודתי הכביד. ירד ב-4.3%, ירידה כפולה מהעונתיות המאפיינת את הסעיף. נראה שמחירי הירקות והפירות הושפעו מהשילוב שבין היציאה מתקופת החגים הארוכה לבין העונתיות השלילית המאפיינת אותם בתקופה זו של השנה. בסך הכל גרע הסעיף קצת יותר מ-0.1% מהשורה העליונה.

"אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר?" סעיף הדיור רשם ירידה של 0.1%, בהתאם להערכתנו המוקדמת. בסקירתנו השנתית בשנה שעברה הערכנו כי במהלך שנת 2016 צפוי סעיף הדיור להציג שיעור שינוי מתון מזה אותו הציג בשנים האחרונות וינוע בטווח שבין 2% ל-2.5%. כפי שזה נראה כרגע צפוי סעיף הדיור השנה לעלות עוד בפחות מהערכתנו הראשונית. מתחילת השנה, וכולל מדד חודש נובמבר, עלה סעיף הדיור ב-1.5% בלבד. זהו למעשה שיעור העלייה הנמוך ביותר מאז שנת 2006 (עבור 11 החודשים הראשונים של השנה)! 

בניגוד למחירי השכירות, מחירי הדיור לא מפסיקים לטפס! עלו בחודשים ספטמבר- אוקטובר ב-0.9% נוספים, מה שלקח את שיעור העלייה שלהם ב-12 החודשים שהסתיימו באוקטובר לרמה של 8.7%. גבוה משיעור העלייה של 8.4% עליה דווח בחודש שעבר. המשך ההיפרדות בין התפתחות מחירי הדיור לבין התפתחות מחירי השכירות ממשיכה להעיד על המשך התנפחות "בועת המחירים" בשוק הדיור הישראלי. 

אז אם המזון לא עולה, מחירי התחבורה והתקשורת יורדים והדיור 'מגמגם', מהיכן תגיע האינפלציה? שאלה טובה. וכפי שזה נראה כרגע יקח עוד קצת זמן עד שנראה לחצים אינפלציוניים ברי-קיימא בישראל. במידה וסעיף הדיור ימשיך להתמתן, בהחלט ייתכן ששנת 2017 לא תהיה פשוטה אף היא עבור מקבלי ההחלטות בבנק ישראל.

מדד חודש דצמבר צפוי להיוותר ללא שינוי, 0.0% 

מלבד סעיף ההלבשה וההנעלה שנוהג לעלות בחדות בחודש דצמבר, שאר הסעיפים צפויים להציג שיעורי שינוי מתונים יחסית. למרות העלייה החדה במחירי הדלק בתחילת החודש, מדד חודש דצמבר לא יושפע מהמהלך, שכן מחירי הדלק בתחנות נגזרים ממחירי חבית הנפט בסוף החודש הקודם. במקרה שלנו, מחירי הדלק בסוף נובמבר היו נמוכים וגררו דווקא ירידה במחירי הדלקים עם פתיחתו של החודש (1.16%-). 
 
תחזית מדד חודשים נובמבר - ינואר

16.11.2016

תחזית

הערות

דצמבר

0.0%

עלייה במחירי ההלבשה וההנעלה. ירידה במחירי החינוך, התרבות והבידור. עלייה בסעיף הירקות והפירות?

ינואר

0.3%-

ירידה במחיר הדיור ובמחירי ההלבשה וההנעלה. ירידה במחירי ביטוח הפול הממשלתי.

פברואר

0.2%-

ירידה במחירי ההלבשה וההנעלה. ירידה במחירי התחבורה והתקשורת

*12 חודשים הבאים

0.8%

דצמבר 16' – נובמבר 17'
התחזית עשויה להשתנות במהירות והיא רגישה מאוד לשינויי הדולר ומחירי האנרגיה.

אביתר בן-דוד, כלכלן מאקרו במחלקת המחקר והאסטרטגיה של בית ההשקעות אקסלנס, 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.