הראל >> ממשלת איטליה אישרה את החילוץ של מונטה דה פשי, בצעד ששם קץ לחששות מקריסת הבנק

בסוף השבוע הגיע דויטשה בנק להסכמות עם הרשויות בארה"ב על תשלום קנס נמוך מהצפוי בגין חלקו במשבר הסאב-פריים בארה"ב. מאז השפל כבר עלו מניות דויטשה בנק ב100%.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

הראל פיננסים
27/12/2016


1.מניות – נערכים לשינוי שיטת המדדים

שבוע של יציבות יחסית בשוקי המניות עם נטייה לעליות קלות שסגרו את המסחר ביום שישי על רקע חופשת חג המולד. עם זאת, מתחילת החודש העליות היו משמעותיות ונעו בין 1% (הנאסד"ק, שסבל מביצועי חסר מאז הבחירות ובשבוע האחרון החל קצת להדביק בפערים) ועד ל-8% (כמו יורוסטוקס 50). מתחילת הרבעון מסתכמות העליות בשיעורים של בין 3% (נאסד"ק) ל-18% (ניקיי ביפן).

במסחר ביום שישי בלט במיוחד סקטור הבריאות בעלייה של כמעט 0.8% (S&P500 עלה 0.13%), אבל למרות העלייה, הסקטור לא הצליח לסגור שבוע חיובי. בסיכום השבועי המגזרים הבולטים היו הפיננסים והתעשייה (כמו בשבועות האחרונים) ולצדם גם הטלקום והטכנולוגיה שסגר קצת פערים). עם זאת, בתקופה האחרונה נראה כי הפערים בין הסקטורים לא מאוד גדולים, מה שעשוי להעיד כי משקיעים רבים עובדים על מדדים רחבים.

סקטור הפיננסים, שאנו ממשיכים להמליץ עליו, קיבל בשבוע האחרון חיזוק מפתיע מאירופה וזאת לאחר שממשלת איטליה אישרה את החילוץ של מונטה דה פשי, בצעד ששם קץ לחששות מקריסת הבנק. במקביל, בסוף השבוע הגיע דויטשה בנק להסכמות עם הרשויות בארה"ב על תשלום קנס נמוך מהצפוי בגין חלקו במשבר הסאב-פריים בארה"ב. מאז השפל כבר עלו מניות דויטשה בנק ב100%.

הרוח הגבית לסקטור הפיננסים משפיעה לטובה גם על הבנקים אצלנו, שהשלימו עלייה של מעל 3% בשבוע החולף. באופן כללי, בשבועות האחרונים בולטת התאוששות במניות הגדולות בשוק המקומי (לא רק בגלל הבנקים, גם האנרגיה והביטוח שמתפקדים טוב), לאחר תקופה ארוכה שבה פיגרו אחר ביצועי המניות הקטנות והבינוניות. למרות השיפור במניות הפארמה בעולם בסוף השבוע, זה עדיין סקטור שאנו מעדיפים לשמור בו על משקל חסר.

ביום ראשון הבא (1.1.17) תחל תקופת המדידה לצורך חישוב המדדים החדשים של הבורסה המקומית, בהתאם לשינויים שייכנסו לתוקף במהלך פברואר. השינויים האלה עשויים טומנים בחובם פוטנציאל לתנודות גדולות בחלק מהמניות, במיוחד ביקושים לכאלה שצפויות להצטרף לת"א 90 (שיחליף את ת"א 75 וימנה יותר מ-90 מניות בשלב הראשון) או היצעים גדולים למניות שצפויות לעבור מת"א 75 לת"א 35 (שיחליף את מדד 25).

אנו לא ממליצים לבצע שינויים משמעותיים בחשיפה לאפיק המנייתי, שבו השוק המקומי מהווה קצת מעל 50%. ממשיכים להמליץ על מיקוד בארה״ב ולצידה לפזר גם לשווקים מחוץ לארה"ב, למי שמסוגל להתמודד עם תנודתיות גדולה יותר שמאפיינים את השווקים באירופה וביפן.

2.אג"ח קונצרני – שווה לשקול חשיפה גם לאג"ח חו"ל

מרווחי הקונצרני בעולם המשיכו לרדת בשבוע האחרון, כאשר גם בהיי יילד המרווחים נשארו נמוכים. זאת לאחר הירידה הנאה שנרשמה במרווחים מאז תחילת החודש, גם בדירוגים הגבוהים וגם בהיי יילד.

בשוק המקומי האג"ח הקונצרני בדירוגים הנמוכים המשיך לתפקד טוב יותר מהדירוגים הגבוהים. עם זאת, במרווחים הנוכחיים להערכתנו במבט קדימה יש עדיפות לדירוגים הגבוהים. העובדה שמרווחי הקונצרני בדירוג גבוה מעל אג"ח ממשלתי ירדו במהלך התקופה של עליית התשואות, משמעותה שעליית התשואות בקונצרני היתה נמוכה יותר. כלומר המשקיעים בקונצרני בדירוגים הגבוהים נפגעו פחות ובמקרים מסוימים אפילו הרוויחו. הדבר תומך בהגדלה של האפיק הקונצרני גם על חשבון ממשלתי.

לנוכח רמת התשואות בחו"ל וחוסנו של השקל, אנו שבים על המלצתנו לחשיפה לאג"ח חו"ל, כולל חשיפה מטבעית מסוימת. זו אגב אחת הסיבות לביקושים הגדולים בהנפקה של הסדרות הדולריות של שותפויות דלק, שבה גם אנחנו נטלנו חלק. חלופה אחרת היא חשיפה לחו"ל דרך קרנות אג"ח חו"ל, שבהן ניתן לקבל במח"מ 3.5 שנים תשואה דולרית גבוהה ממה שניתן לקבל בשוק המקומי. חלופה אחרת עשויה להיות גם חשיפה למדדים בחו"ל ללא נטרול המטבע.

3.תיק השקעות –  חשיפה גדולה יותר לקונצרני, חשיפה למט"ח היא לא מלה גסה

אחרי עליית התשואות שבאה בהמשך לבחירות בארה"ב, בשבוע האחרון התשואות ל-10 שנים מעט ירדו. בנקודת הזמן הנוכחית נראה כי נחלשו הגורמים התומכים בעליית תשואות שם ובהתחשב  בצפי הריבית בשוק המקומי אנו צופים כי ההסתברות לעליית תשואות אצלנו נמוכה עוד יותר. לפיכך, אנו מרגישים בנוח עם המלצתנו מהשבוע שעבר להאריך במקצת את המח"מ לכיוון 3.5-4 שנים. גם ההמלצה על קונצרני בדירוגים גבוהים כתחליף לממשלתי עדיין רלוונטית.

הדולר שמר על יציבות מול סל המטבעות העולמי בשבוע האחרון, לאחר שהתחזק כמעט 7% מולו ברבעון האחרון. העובדה שהשקל בולט מנגד, ממשיכה לתמוך בחשיפה מוגבלת למט"ח בתיק ההשקעות

הסקירה הנ"ל משקפת את חוות דעתנו במועד הפרסום. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת בעניין. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בסקירה זו., וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. החברה מסירה אחריות מהקבוצה, מעובדי החברה ומעובדי החברות בקבוצה ונושאי המשרה בחברה ביחס לכל תביעה ו/או טענה שתעלה בהתבסס על הכתוב. החברה ו/או חברות קשורות אליה ו/או בעלי שליטה בה ו/או בעלי עניין במי מהם עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בסקירה הנ"ל. ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים לעייל עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בסקירה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. סקירה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישיים והמיוחדים של כל משקיע.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.