התוכנית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון של שר האוצר משה כחלון ושר הפנים אריה דרעי יוצאת לדרך >> 15 מיליארד שקל יושקעו בתושבי הצפון

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שר האוצר משה כחלוןשר האוצר משה כחלון

מיכאל לוי
28/12/2016


התוכנית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון של שר האוצר משה כחלון, ושר הפנים אריה דרעי יוצאת לדרך: 15 מיליארד שקל יושקעו בתושבי הצפון

ראש הממשלה, בנימין נתניהו: "מה שעשינו בדרום נעשה בצפון ואנחנו מתכוונים לזה. אנחנו רוצים לראות זוגות צעירים מהגרים לצפון. אנחנו רוצים שהם יבנו כאן את העתיד. והעתיד זה מגורים ותעסוקה, זה שילוב של תשתיות יחד עם יוזמה ושוק חופשי. זה מה שיצור את התקווה".

שר האוצר, משה כחלון: "אסור לנו שהריחוק ממרכז הארץ ימשיך להוות ביטוי לפערים בשירותים הניתנים לאזרחים.

אנחנו נחושים להביא את אותם הסטנדרטים שמקובלים במרכז הארץ גם לצפונה. אי אפשר לדבר במושגים של חברה אחת בלי לפתור אחת ולתמיד את הקשר שבין הריחוק מהמרכז ובין עומק הפערים החברתיים. אחרי שנים של השקעה במרכז ובנגב - הגיע זמן צפון. אני בטוח שהתכנית הזאת מהווה צעד גדול בכיוון הנכון להגשמת המטרות שלנו".

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והפנים, אריה דרעי: ״אזור הצפון יקבל בשנים הקרובות עזרה  במיליארדי שקלים מהממשלה בכל התחומים כדי שהאזור היפה ביותר בארץ יתחזק וישגשג. השקעות הממשלה יהיו בתחומי התשתיות, הרפואה, החינוך, התיירות והעברת בסיסים גדולים של צהל צפונה, כפי שעשינו בדרום הארץ. אני משוכנע שההשקעות הגדולות יהפכו את הצפון לחזק ופורח הרבה יותר״

שר האוצר, משה כחלון, והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והפנים, אריה מכלוף דרעי, הציגו היום את התכנית הממשלתית לפיתוח כלכלי של אזור הצפון. במסגרת התכנית יושקעו כ-15 מיליארד ש"ח על ידי משרדי הממשלה השונים וקק"ל, במטרה להביא לפיתוח כלכלי של אזור הצפון ולשפר את רמת החיים באזור הצפון.  במסגרת התכנית יוקצו תקציבים נרחבים לפיתוח תשתיות, לעידוד התעשייה, התעסוקה והמו"פ, שיפור מערכת הרפואה הציבורית, חיזוק השלטון המקומי ולהעלאת רמת החינוך וההשכלה הגבוהה.

התכנית, שתובא לאישור הממשלה ביום א', היא פרי עבודת מטה אינטנסיבית שהוכנה על ידי צוות מקצועי בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד יחד עם סגנית הממונה על התקציבים, שירה גרינברג ואלוף (מיל') איתן דנגוט יחד עם משרד הפריפריה, הנגב והגליל והכלכלה והתעשייה ואגף התקציבים במשרד האוצר. התכנית מתבססת על עבודה כלכלית המצביעה על פערים משמעותיים בנתוני התעסוקה והשכר של מחוז הצפון ביחס לשאר חלקי המדינה. בנוסף לכך, התכנית גובשה בשיתוף מלא של נציגי הרשויות המקומיות ממחוז הצפון ונציגי האשכולות האזוריים.

במסגרת התכנית יקודמו צעדים בתחומי הפעילות הבאים:

פיתוח כלכלי: במסגרת הפיתוח הכלכלי יופעלו בשנות התקציב הקרובות כלי סיוע בהיקף של 600 מיליון ש"ח. בתוך כך, יופעלו מאמצים למשיכת חברות, יוקצו מענקים להגדלת הפריון בתעשייה ובמסחר, וכן יוקצו תקציבים ייעודיים לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים, לעידוד המחקר והפיתוח ויינתנו מענקים לעידוד התיירות והתשתיות.

השקעה בתחבורה ותשתיות: התכנית כוללת השקעה מאסיבית בפרויקטי תחבורה כגון רכבת קלה בין חיפה לנצרת, הארכת קווי המטרונית מחיפה לערים הסמוכות, הקמה, שדרוג והרחבה של כבישים חלפים באזור הצפון ועוד. היקף ההשקעה בתשתיות עומד על כ-12 מיליארד ש"ח.

טיפוח ההון האנושי: במטרה לצמצמם פערים ברמת החינוך וההשכלה הגבוהה בין מחוז הצפון לשאר חלקי המדינה, יוקצו בהחלטה זאת תקציבים בסך של מיליארד ש"ח. התקציב ייועד להגדלת שעות ההוראה במחוז הצפון, הגדלת ההשקעה בחינוך הבלתי פורמאלי והגדלת תקציבי בינוי בתי הספר. כמו כן, יוגדלו במסגרת ההחלטה מכסות הסטודנטים במוסדות אקדמיים במחוז הצפון, לרבות סטודנטים במקצועות טכנולוגיים. כמון כן יקוצו תקציבים לבינוי במוסדות ההשכלה הגבוהה.

חיזוק שלטון המקומי: במטרה לחזק את הרשויות המקומיות ואת האשכולות הפועלים במחוז הצפון, יוקצו במסגרת ההחלטה 220 מיליון ש"ח לטובת העמדת מענקי פיתוח לרשויות חלשות וסיוע לפעולות שונות לחיזוק השלטון המקומי בצפון.

שדרוג השירותים הציבוריים במחוז הצפון: במסגרת ההחלטה, יוקצו תקציבים ייעודיים לשיפור ושדרוג מערכת הבריאות במחוז הצפון וכן לשיפור מערכת הרווחה. לתחום הבריאות יוקצו מעל ל-900 מיליון ש"ח לטובת בינוי מחלקות, תכנית לאומית לקיצור תורים, תקצוב פרויקטים ייעודים ועוד. כמו כן יוקצו תקציבים נוספים לפעילות מערכת הרווחה, כך שסך ההשקעה בתחומים אלו בשנים הקרובות יגדל במיליארד ש"ח, במטרה לשפר את איכות החיים במחוז הצפון.

בנוסף להשקעות הממשלתיות יוקצו 400 מיליון ש"ח על ידי קק"ל לטובת פרויקטים בתחום עידוד פעילות המחקר, בינוי מעונות סטודנטים, תשתיות בתחום התיירות, פרויקטים תומכי דיור, וכן תקציבים לבינוי במערכת הבריאות.

כמו כן, יוקמו במסגרת ההחלטה מספר צוותי עבודה בהובלת מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, שמטרתם לקדם צעדים אסטרטגיים כגון העתקת מחנות צה"ל למחוז הצפון במטרה לייצר מינוף כלכלי, בחינת העתקת חברות ממשלתיות בעלות אופי טכנולוגי למחוז הצפון, העתקת המכון הוולקני ועוד. תכלית העבודה של צוותים אלו היא לייצר עוגנים כלכליים שיאפשרו פיתוח כלכלי נוסף במחוז הצפון מעבר לצעדים המיידים אשר יקבעו במסגרת החלטת הממשלה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.