סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> איילון בנקים צנחה יומית 1.78%-

19/03/2017     יניב פרידמן  

מי הקרן המצטיינת היומית?

הקרן המצטיינת היומית היא מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית. הקרן השיאה תשואה יומית של 3.32%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 0.25%-, ומתחילת השנה התשואה היא 4.18%. הקרן הוקמה בתאריך ב-09/03/2015. הקרן גובה דמי ניהול של 1.95%. הקרן מנהלת סך של 19.7 מיליון שקל. 

מי הקרן המצטיינת מתחילת החודשית?

הקרן המצטיינת מתחילת החודש היא קסם BLUSTAR IL TEC 4D KTF. הקרן השיאה מתחילת החודש תשואת הקרן היא 5.2%, ומתחילת השנה התשואה היא 7.21%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-16/12/12, ייעודה של הקרן הוא הקרן גובה דמי ניהול של 1.35%. הקרן מנהלת סך של 22.00 מיליון שקל. 

מי הקרן המצטיינת מתחילת השנה?

מתחילת השנה הקרן המצטיינת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה של 12.71%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-1/1/00, וייעודה של הקרן הוא . לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד Solactive - B?BRE Israel Commercial Real Estate Index הכולל חברות נדל"ן מניב ישראליות הקרן גובה דמי ניהול של 0.8%. הקרן מנהלת סך של 238.4 מיליון שקל. 

מתחילת השנה הקרן המצטיינת הממונפת היא קרן איילון אקסטרים 500 S&P פי 3. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 2.51%, ומתחילת השנה התשואה היא 17.13%. הקרן הוקמה ב-22/04/13, וייעודה של הקרן הוא שיעור החשיפה למדד S&P 500 .לא יפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%. הקרן מנהלת סך של 19.8 מיליון שקל. 

הקרנות שירדו בחדות

מי הקרן שירדה בחדות יומית?

הקרן המאכזבת הממונפת היא קרן איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3. הקרן ירדה בחדות יומית  2.18%-,  מתחילת החודש תשואת הקרן היא 0.71% ומתחילת השנה התשואה היא 9.1%-. הקרן הוקמה ב-22/04/2013. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%. הקרן מנהלת סך של 15.3 מיליון שקל. 

הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות יומית היא איילון מניות בנקים. הקרן השיאה תשואה יומית של 1.78%-. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 3.85%, ומתחילת השנה התשואה היא 3.97%. הקרן הוקמה בתאריך 27/12/12. הקרן גובה דמי ניהול 1.85%. הקרן מנהלת סך של 9.7 מיליון שקל. מעניין לציין שהרכב הקרן מלמד שקרוב ל 50% ממנה מושקע בתעודות סל על הבנקים (נכון תחילת השנה).  

מי הקרן שירדה בחדות מתחילת החודש?

מתחילת החודש הקרן המאכזבת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן מיטב זהב. הקרן השיאה ירדה מתחילת החודש של 5.52%-, ומתחילת השנה התשואה היא 0.45%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-1/12/05 וייעודה של הקרן הוא לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יותר מ- 200% יהיו חשופים למחיר הזהב בכל עת.הקרן גובה דמי ניהול של 2.52%. הקרן מנהלת סך של 30.9 מיליון שקל. (נתונים אתר FUNDER).

מי הקרן שירדה בחדות מתחילת השנה?

הקרן שירדה מתחילת השנה בחדות היא קרן ממונפת מודלים לונג דולר פי 3, הקרן ירדה מתחילת השנה 16.37%-, אולם החודש יש שינוי מגמה והקרן עלתה מתחילת החודש ב-0.96%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב- 21/01/2015. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 20.9 מיליון שקל.

מתחילת השנה

מי האפיק שעלה או ירד מתחילת השנה?

מתחילת השנה האפיק המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל'ן. הקרנות הרשומות באפיק זה השיאו מתחילת השנה תשואה ממוצעת של כ- 9.96%. הענף מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 11.31%.

האפיק שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) שירד את הירידה הגבוהה ביותר יומי ומתחילת השנה הוא דולר מקומי הקרנות הרשומות באפיק זה השיאו מתחילת השנה תשואה של 7.64%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

המניות הבולטות

המניות הבולטות הן סרגון שזינקה 5.49%. (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בין המניות היורדות בלטו בזן בכמעט 6.02%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן - 

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג


  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(29.1.16).

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(16.3.17).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור