סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

אלכס זבז`ינסקי, מיטב דש >> שיפור בצמיחה בסין, האטה באירופה ו...בחירות בצרפת

20/04/2017     אלכס זבז`ינסקי  
עיקרי הדברים 
 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.3%. זה המדד השלישי ברציפות שעלה מעל תחזית הקונצנזוס. סביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה. עליות המחירים מתפרסות על פני סעיפים רבים. יחד עם זאת, האינפלציה צפויה להגיע ליעד רק בשנה הבאה.

 • למרות עלייה בסביבת האינפלציה, אנו מעריכים שהריבית בישראל תישאר ללא שינוי עד סוף השנה.

 • סנטימנט העסקים והצרכנים בארה"ב ממשיך להיות גבוה, אך בינתיים לא מתבטא בשיפור ניכר בפעילות.

 • האינפלציה הכללית ואינפלציית הליבה בארה"ב היו נמוכות מהתחזיות.

 • המשק הסיני צמח בקצב של 6.9%, מעל התחזיות ברבעון הראשון. אולם, הקטנת התמריצים צפויה להאט את הצמיחה בהמשך השנה.

 • תשואות האג"ח האמריקאיות ירדו די בחדות בחודש האחרון בהשפעת התגברות הסיכונים הגאופוליטיים, אכזבות ממימוש התוכניות של הממשל החדש בארה"ב, האטה בסביבת האינפלציה והעדפות לדולר חלש וריבית נמוכה שהביע הנשיא האמריקאי.


המלצות מרכזיות

 • אנו ממליצים לקצר מח"מ התיק מ-5-6 שנים לכ-4 שנים במקביל לירידת התשואות. 

 • אנו ממשיכים להמליץ על העדפת האג"ח הצמודות על פני השקליות. 

 • אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח בריבית משתנה על חשבון הנזילות.

 • אנו ממליצים על חשיפה במשקל שוק בארה"ב.

 • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק האירופאי והיפני.

 • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה גבוהה למניות בישראל. 

 • אנו ממליצים להקטין חשיפה לאג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בישראל.

מאקרו ישראל.

סביבת האינפלציה בישראל במגמת עלייה:
מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב-0.3% והיה מעל התחזית שלנו לעלייה של 0.1%. זה המדד השלישי ברצף שמפתיע כלפי מעלה את הקונצנזוס. סעיפי הדיור, הירקות, ההלבשה והשונות היו גבוהים מהתחזית. קצב האינפלציה השנתי המשיך לעלות מ-0.4% בחודש פברואר ל-0.9% בחודש מרץ. 

מעבר לעלייה באינפלציה השנתית להלן מספר סימנים המצביעים לעלייה בסביבת האינפלציה:
 • מדד המחירים בניכוי העונתיות עלה ב-4 החודשים האחרונים ב-0.7% (בהתחשב בהקדמת מדידת בגדי הקיץ מחודש אפריל למרץ) 

 • ניכרת עלייה גם בסעיפים הסחירים (שיש להם תחליפים מיובאים) וגם בסעיפים הלא סחירים.

 • עלייה בסביבת האינפלציה באה לידי ביטוי בעלייה במשקל הסעיפים במדד שמחיריהם עלו, לעומת הירידה במשקל הסעיפים שמחיריהם ירדו. 

 • תרומת מרבית הסעיפים העיקריים במדד המחירים גדלה בחודשים האחרונים.

 
אנו מעריכים שבחודש אפריל יעלה מדד המחירים ב-0.2%, בעיקר בהשפעת התייקרות מחירי התחבורה (נסיעות לחו"ל), התרבות והפירות (עונתי). מנגד, יושפע המדד מהוזלת הדלק וייסוף השקל שהיה בתחילת השנה. גם המדד של חודש מאי צפוי לעלות ב-0.2%. בחודש יוני צפוי לרדת המדד ב-0.1%.

תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים עומדת על 0.5%. התחזית נמוכה מהאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (0.9%) בגלל ההשפעה של ייסוף השקל שהיה בתחילת השנה, הוזלת מים שצפויה בחודש יולי והתפוגגות השפעה חיובית של התייקרות מחירי האנרגיה. ההשפעה של מחירי האנרגיה על מדד המחירים עלתה ממינוס 0.6% באמצע השנה שעברה (תרומה מצטברת ב-12 חודשים) ל-0% בדצמבר 2016 ולפלוס 0.3% בחודש מרץ. במבט ל-12 החודשים הבאים אנו מניחים שההשפעה תהיה אפסית. 

אנו לא מעריכים שעליה בסביבת האינפלציה תגרום לבנק ישראל להעלות את הריבית עד סוף השנה. לפי התחזית שלנו, האינפלציה תחזור לתחום היעד רק בשנה הבאה.

שורה תחתונה: הסימנים המצטברים מצביעים שסביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה. עליות המחירים אינן מרוכזות בסעיפים בודדים אלא מפוזרות בין המוצרים והשירותים השונים. 

מאקרו עולם.

ארה"ב

 • הסנטימנט העסקי והצרכני בארה"ב ממשיכים להיות גבוהים (תרשים 5), למרות שהציפיות מהממשל החדש בתחום הכלכלי מתמתנות.

 • שיפור בסנטימנט הצרכני בא לידי ביטוי בעלייה מתונה בלבד של קצב הצמיחה במכירות הקמעונאיות.

 
 • למרות השיפור בשוק העבודה, השכר הריאלי השבועי לא עלה כלל בשנה האחרונה. קצב העלייה הנוכחי הנו הנמוך ביותר בשלוש השנים האחרונות. 

 • אחת הסיבות לאי עלייה בשכר הריאלי הייתה עלייה באינפלציה בארה"ב בשנה האחרונה. אולם, ללא השפעת הנפט, האינפלציה נותרה מתונה. מדד המחירים לחודש מרץ היה נמוך מהתחזית, גם המדד הכללי (מינוס 0.3% לעומת ציפיות ל-0%) וגם הליבה (מינוס 0.1% לעומת ציפיות לפלוס 0.2%). בסה"כ, אינפלציית הליבה בארה"ב (CPI) ירדה מ-2.3% בינואר ל-2% במרץ.

סין

קצב הצמיחה במשק הסיני הואץ ברבעון הראשון ל-6.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת לעומת צמיחה של  6.8% ב-Q4-16  ו-6.7% ב-Q3-2016

הנתונים בסין אכן השתפרו ולא מדובר רק ב"טיוב" ע"י הרשויות. כפי שניתן לראות בתרשים 10, שמציג האצה בגידול היצוא לסין ממדינות שונות שמדווח ע"י המדינות הללו.

אולם, אנו מעריכים, שבהמשך השנה הצמיחה בסין תיחלש בגלל הקטנת התמריצים. קצב הגידול בהשקעות הממשלתיות הואט לאחרונה די בחדות. אומנם במקביל הואץ קצב ההשקעות של הסקטור הפרטי, אך חלק גדול מהן מופנה לתחום הנדל"ן הבועתי (תרשים 11). גם הבנק המרכזי מצמצם המדיניות המוניטארית. ריבית ה-REPO ל-7 ימים שבה מלווה הבנק המרכזי עלתה בכ-1% בחודשיים האחרונים (תרשים 12).


אירופה
קצב הגידול בייצור התעשייתי באירופה הואט לאחרונה ובסה"כ הייצור התעשייתי צומח בקצב צנוע יחסית שדומה לממוצע של שלוש השנים האחרונות (תרשים 13). 
שורה תחתונה: לא רואים עדיין פריצה משמעותית כלפי מעלה בנתונים הכלכליים שמתייחסים לפעילות, למעט בסין. הכלכלה הסינית צפויה להערכתנו להאט במחצית השנייה של השנה ולהקרין על המדינות האחרות. 


שווקים.
ירידה בתשואות האג"ח מבטאת עליה בסיכונים הגיאופוליטיים וירידה בציפיות מהצמיחה 

למרות שלא היו אכזבות של ממש בנתונים הכלכליים, השווקים היו לאחרונה תנודתיים. שוקי המניות רשמו ירידות יחסית קלות של בין 3% ביפן ל-1.5% בארה"ב וכ-1% באירופה מתחילת החודש. מדד ה-VIX בארה"ב עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז הבחירות בארה"ב (תרשים 14).
ההתפתחות המשמעותית ביותר נרשמה באג"ח, בפרט האמריקאיות. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים בארה"ב ירדה מ-2.6% לפני חודש ל-2.25%. התשואה ל-5 שנים ירדה מ-2.15% ל-1.77%. ירידת התשואות הייתה מלווה בירידה בשיפוע העקום האמריקאי (2Y/10Y ירד בכ-0.25%). 

הסיבות העיקריות לירידת התשואות:
 • עלייה במתיחות הגאופוליטית (ארה"ב נגד צפון קוריאה, ארה"ב נגד רוסיה).

 • עלייה באי הוודאות בבחירות בצרפת, כאשר לארבעת המועמדים העיקריים יש אחוזי תמיכה דומים בסיבוב הראשון לפי הסקרים, זאת לאחר ההתחזקות החדה של מועמד השמאל הרדיקלי Mellenchon והיחלשות של Le Pen ו-Macron. בהתחשב בעובדה שגם Le Pen וגם Melenchon מחזיקים בדעות אנטי-אירופאיות, הסיכון שנובע מההתפתחויות הפוליטיות בצרפת עלה.

 • ציפיות המשקיעים לרפורמות כלכליות מהירות של הממשל החדש בארה"ב מתפוגגות.

 • הנתונים הכלכליים משתפרים, אך בקצב איטי יחסית. עיקר השיפור בא לידי ביטוי בנתוני הסקרים. תחזית הצמיחה בארה"ב ברבעון הראשון GDP Now של שלוחת ה-FED באטלנטה ירדה ל-0.5% בלבד.

 • האינפלציה בארה"ב נחלשה וגם ציפיות האינפלציה ירדו. 
 • בראיון שקיים בשבוע שעבר, אמר הנשיא האמריקאי שהוא מעדיף דולר חלש וריבית נמוכה. הוא אף לא פסל את האפשרות שהנגידה המכהנת ילן תמשיך לקדנציה נוספת.

שורה תחתונה: מרבית הסיבות שתמכו בעליית התשואות בשוקי האג"ח האמריקאי נחלשו, הסיכונים הפוליטיים עלו וגם הסיכוי לוועדה מוניטארית "נצית" יותר ירד.

ריכוז המלצות באג"ח:
 • המלצנו לפני כחודש להאריך מח"מ התיק ל-5-6 שנים. בתשואות הנוכחיות אנו מעדיפים שוב לחזור בהדרגה למח"מ של כ-4 שנים, במקביל להמשך ירידה בתשואות. זאת בעיקר, בגלל הרמה הנמוכה יחסית של התשואות ונוכח אי שינוי בתחזיות הכלכליות ובתחזיות הריבית. 

 • אנו עדיין צופים שתי העלאות ריבית בארה"ב בשנת 2017. התשואה "הכלכלית" שמשקפת התוואי החזוי של ריבית ה-FED עומדת על כ-2.6%. 

 • סיבה נוספת להמלצה לקצר למח"מ קשורה לעלייה מהירה מהצפוי באינפלציה בישראל. 

 • עיקרי הדברים 
  • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.3%. זה המדד השלישי ברציפות שעלה מעל תחזית הקונצנזוס. סביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה. עליות המחירים מתפרסות על פני סעיפים רבים. יחד עם זאת, האינפלציה צפויה להגיע ליעד רק בשנה הבאה.

  • למרות עלייה בסביבת האינפלציה, אנו מעריכים שהריבית בישראל תישאר ללא שינוי עד סוף השנה.

  • סנטימנט העסקים והצרכנים בארה"ב ממשיך להיות גבוה, אך בינתיים לא מתבטא בשיפור ניכר בפעילות.

  • האינפלציה הכללית ואינפלציית הליבה בארה"ב היו נמוכות מהתחזיות.

  • המשק הסיני צמח בקצב של 6.9%, מעל התחזיות ברבעון הראשון. אולם, הקטנת התמריצים צפויה להאט את הצמיחה בהמשך השנה.

  • תשואות האג"ח האמריקאיות ירדו די בחדות בחודש האחרון בהשפעת התגברות הסיכונים הגאופוליטיים, אכזבות ממימוש התוכניות של הממשל החדש בארה"ב, האטה בסביבת האינפלציה והעדפות לדולר חלש וריבית נמוכה שהביע הנשיא האמריקאי.


  המלצות מרכזיות

  • אנו ממליצים לקצר מח"מ התיק מ-5-6 שנים לכ-4 שנים במקביל לירידת התשואות. 

  • אנו ממשיכים להמליץ על העדפת האג"ח הצמודות על פני השקליות. 

  • אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח בריבית משתנה על חשבון הנזילות.

  • אנו ממליצים על חשיפה במשקל שוק בארה"ב.

  • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה לשוק האירופאי והיפני.

  • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה גבוהה למניות בישראל. 

  • אנו ממליצים להקטין חשיפה לאג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בישראל.

  מאקרו ישראל.

  סביבת האינפלציה בישראל במגמת עלייה:
  מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב-0.3% והיה מעל התחזית שלנו לעלייה של 0.1%. זה המדד השלישי ברצף שמפתיע כלפי מעלה את הקונצנזוס. סעיפי הדיור, הירקות, ההלבשה והשונות היו גבוהים מהתחזית. קצב האינפלציה השנתי המשיך לעלות מ-0.4% בחודש פברואר ל-0.9% בחודש מרץ. 

  מעבר לעלייה באינפלציה השנתית להלן מספר סימנים המצביעים לעלייה בסביבת האינפלציה:
  • מדד המחירים בניכוי העונתיות עלה ב-4 החודשים האחרונים ב-0.7% (בהתחשב בהקדמת מדידת בגדי הקיץ מחודש אפריל למרץ) 

  • ניכרת עלייה גם בסעיפים הסחירים (שיש להם תחליפים מיובאים) וגם בסעיפים הלא סחירים.

  • עלייה בסביבת האינפלציה באה לידי ביטוי בעלייה במשקל הסעיפים במדד שמחיריהם עלו, לעומת הירידה במשקל הסעיפים שמחיריהם ירדו. 

  • תרומת מרבית הסעיפים העיקריים במדד המחירים גדלה בחודשים האחרונים.

   
  אנו מעריכים שבחודש אפריל יעלה מדד המחירים ב-0.2%, בעיקר בהשפעת התייקרות מחירי התחבורה (נסיעות לחו"ל), התרבות והפירות (עונתי). מנגד, יושפע המדד מהוזלת הדלק וייסוף השקל שהיה בתחילת השנה. גם המדד של חודש מאי צפוי לעלות ב-0.2%. בחודש יוני צפוי לרדת המדד ב-0.1%.

  תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים עומדת על 0.5%. התחזית נמוכה מהאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (0.9%) בגלל ההשפעה של ייסוף השקל שהיה בתחילת השנה, הוזלת מים שצפויה בחודש יולי והתפוגגות השפעה חיובית של התייקרות מחירי האנרגיה. ההשפעה של מחירי האנרגיה על מדד המחירים עלתה ממינוס 0.6% באמצע השנה שעברה (תרומה מצטברת ב-12 חודשים) ל-0% בדצמבר 2016 ולפלוס 0.3% בחודש מרץ. במבט ל-12 החודשים הבאים אנו מניחים שההשפעה תהיה אפסית. 

  אנו לא מעריכים שעליה בסביבת האינפלציה תגרום לבנק ישראל להעלות את הריבית עד סוף השנה. לפי התחזית שלנו, האינפלציה תחזור לתחום היעד רק בשנה הבאה.

  שורה תחתונה: הסימנים המצטברים מצביעים שסביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה. עליות המחירים אינן מרוכזות בסעיפים בודדים אלא מפוזרות בין המוצרים והשירותים השונים. 

  מאקרו עולם.

  ארה"ב

  • הסנטימנט העסקי והצרכני בארה"ב ממשיכים להיות גבוהים, למרות שהציפיות מהממשל החדש בתחום הכלכלי מתמתנות.

  • שיפור בסנטימנט הצרכני בא לידי ביטוי בעלייה מתונה בלבד של קצב הצמיחה במכירות הקמעונאיות.

   
  • למרות השיפור בשוק העבודה, השכר הריאלי השבועי לא עלה כלל בשנה האחרונה. קצב העלייה הנוכחי הנו הנמוך ביותר בשלוש השנים האחרונות. 

  • אחת הסיבות לאי עלייה בשכר הריאלי הייתה עלייה באינפלציה בארה"ב בשנה האחרונה. אולם, ללא השפעת הנפט, האינפלציה נותרה מתונה. מדד המחירים לחודש מרץ היה נמוך מהתחזית, גם המדד הכללי (מינוס 0.3% לעומת ציפיות ל-0%) וגם הליבה (מינוס 0.1% לעומת ציפיות לפלוס 0.2%). בסה"כ, אינפלציית הליבה בארה"ב (CPI) ירדה מ-2.3% בינואר ל-2% במרץ.

  סין

  קצב הצמיחה במשק הסיני הואץ ברבעון הראשון ל-6.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת לעומת צמיחה של  6.8% ב-Q4-16  ו-6.7% ב-Q3-2016

  הנתונים בסין אכן השתפרו ולא מדובר רק ב"טיוב" ע"י הרשויות. כמו גידול היצוא לסין ממדינות שונות שמדווח ע"י המדינות הללו.

  אולם, אנו מעריכים, שבהמשך השנה הצמיחה בסין תיחלש בגלל הקטנת התמריצים. קצב הגידול בהשקעות הממשלתיות הואט לאחרונה די בחדות. אומנם במקביל הואץ קצב ההשקעות של הסקטור הפרטי, אך חלק גדול מהן מופנה לתחום הנדל"ן הבועתי. גם הבנק המרכזי מצמצם המדיניות המוניטארית. ריבית ה-REPO ל-7 ימים שבה מלווה הבנק המרכזי עלתה בכ-1% בחודשיים האחרונים.


  אירופה
  קצב הגידול בייצור התעשייתי באירופה הואט לאחרונה ובסה"כ הייצור התעשייתי צומח בקצב צנוע יחסית שדומה לממוצע של שלוש השנים האחרונות. 

  שורה תחתונה: לא רואים עדיין פריצה משמעותית כלפי מעלה בנתונים הכלכליים שמתייחסים לפעילות, למעט בסין. הכלכלה הסינית צפויה להערכתנו להאט במחצית השנייה של השנה ולהקרין על המדינות האחרות. 


  שווקים.
  ירידה בתשואות האג"ח מבטאת עליה בסיכונים הגיאופוליטיים וירידה בציפיות מהצמיחה 

  למרות שלא היו אכזבות של ממש בנתונים הכלכליים, השווקים היו לאחרונה תנודתיים. שוקי המניות רשמו ירידות יחסית קלות של בין 3% ביפן ל-1.5% בארה"ב וכ-1% באירופה מתחילת החודש. מדד ה-VIX בארה"ב עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז הבחירות בארה"ב.

  ההתפתחות המשמעותית ביותר נרשמה באג"ח, בפרט האמריקאיות. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים בארה"ב ירדה מ-2.6% לפני חודש ל-2.25%. התשואה ל-5 שנים ירדה מ-2.15% ל-1.77%. ירידת התשואות הייתה מלווה בירידה בשיפוע העקום האמריקאי (2Y/10Y ירד בכ-0.25%). 

  הסיבות העיקריות לירידת התשואות:
  • עלייה במתיחות הגאופוליטית (ארה"ב נגד צפון קוריאה, ארה"ב נגד רוסיה).

  • עלייה באי הוודאות בבחירות בצרפת, כאשר לארבעת המועמדים העיקריים יש אחוזי תמיכה דומים בסיבוב הראשון לפי הסקרים, זאת לאחר ההתחזקות החדה של מועמד השמאל הרדיקלי Mellenchon והיחלשות של Le Pen ו-Macron. בהתחשב בעובדה שגם Le Pen וגם Melenchon מחזיקים בדעות אנטי-אירופאיות, הסיכון שנובע מההתפתחויות הפוליטיות בצרפת עלה.

  • ציפיות המשקיעים לרפורמות כלכליות מהירות של הממשל החדש בארה"ב מתפוגגות.

  • הנתונים הכלכליים משתפרים, אך בקצב איטי יחסית. עיקר השיפור בא לידי ביטוי בנתוני הסקרים. תחזית הצמיחה בארה"ב ברבעון הראשון GDP Now של שלוחת ה-FED באטלנטה ירדה ל-0.5% בלבד.

  • האינפלציה בארה"ב נחלשה וגם ציפיות האינפלציה ירדו. 
  • בראיון שקיים בשבוע שעבר, אמר הנשיא האמריקאי שהוא מעדיף דולר חלש וריבית נמוכה. הוא אף לא פסל את האפשרות שהנגידה המכהנת ילן תמשיך לקדנציה נוספת.

  שורה תחתונה: מרבית הסיבות שתמכו בעליית התשואות בשוקי האג"ח האמריקאי נחלשו, הסיכונים הפוליטיים עלו וגם הסיכוי לוועדה מוניטארית "נצית" יותר ירד.

  ריכוז המלצות באג"ח:
  • המלצנו לפני כחודש להאריך מח"מ התיק ל-5-6 שנים. בתשואות הנוכחיות אנו מעדיפים שוב לחזור בהדרגה למח"מ של כ-4 שנים, במקביל להמשך ירידה בתשואות. זאת בעיקר, בגלל הרמה הנמוכה יחסית של התשואות ונוכח אי שינוי בתחזיות הכלכליות ובתחזיות הריבית. 

  • אנו עדיין צופים שתי העלאות ריבית בארה"ב בשנת 2017. התשואה "הכלכלית" שמשקפת התוואי החזוי של ריבית ה-FED עומדת על כ-2.6%. 

  • סיבה נוספת להמלצה לקצר למח"מ קשורה לעלייה מהירה מהצפוי באינפלציה בישראל. 

  • אנו ממשיכים להמליץ על העדפת האפיק הצמוד על פני השקלי. בחודש האחרון, עוד לפני פרסום המדד לחודש מרץ, ציפיות האינפלציה ירדו לאורך כל העקום. הציפיות ירדו למרות שגם שני המדדים הקודמים הפתיעו את הקונצנזוס, הנפט עלה בחודש האחרון בכ-6% והשקל פוחת בכ-0.5% מול הסל. כמו כן, כנראה שירדה מהפרק האפשרות של הורדת המע"מ ובמקומה כנראה יינתנו תוספות וירדו המסים הישירים, פעולות שאמורות דווקא להגביר את הביקושים.

  • אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח בריבית משתנה על חשבון הנזילות. האג"ח בריבית משתנה נסחרות במרווחים גבוהים יחסית מעל המק"מ. הכמות שלהן קטנה יחסית והן מוחזקות בכמויות קטנות ע"י קרנות הנאמנות והציבור, מה שמקטין האפשרות של תנודתיות בהן.
  הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 • אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאג"ח בריבית משתנה על חשבון הנזילות. האג"ח בריבית משתנה נסחרות במרווחים גבוהים יחסית מעל המק"מ. הכמות שלהן קטנה יחסית והן מוחזקות בכמויות קטנות ע"י קרנות הנאמנות והציבור, מה שמקטין האפשרות של תנודתיות בהן.
 • הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
  אלכס זבזינסקי
  אלכס זבזינסקי
  לתקנון האתר
   
  סגור