המשקיע נפטר, אך חברת ההשקעות מסרבת להעביר לבנותיו את כספו חרף החלטת ביהמ"ש

ישראלי, העביר את מירב כספו לחברת השקעות ישראלית המתמחה בניהול השקעות בחו"ל, אשר חברות כדוגמתה, מבטיחות ללקוחותיהם המשך מתן קצבה, תוך שחיקת הון הבסיס באופן מינימאלי – וזאת לאורך שנים.

 

 
עוד רועי קורץ עוד רועי קורץ
 

עו"ד רועי קורץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2011

ישראלי, העביר את מירב כספו לחברת השקעות ישראלית המתמחה בניהול השקעות בחו"ל, אשר חברות כדוגמתה, מבטיחות ללקוחותיהם המשך מתן קצבה, תוך שחיקת הון הבסיס באופן מינימאלי – וזאת לאורך שנים.

לדאבונם של בני משפחתו, נפטר המשקיע, ובצוואתו הוריש את כל הונו לבנותיו. הצוואה הועברה לבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, ובית המשפט הורה על קיומה ככתבה וכלשונה.

עם קבלת צו קיום הצוואה פנו הבנות אל מנהל חברת ההשקעות, מולו עבד אביהן, אך נתקלו בתגובה מפתיעה: המנהל סירב להעביר להן את הכספים, חרף הכתוב בצוואה, ובמקום זאת שלח אליהן את הוראות אביהן המורה להעביר קצבה חודשית קבועה עבור בנותיו.

גם לאחר שציינו הבנות כי אביהן מת והותיר צוואה שקיבלה תוקף של פסק דין בבית המשפט בישראל, סירב מנהל החברה להעביר את הכסף – בטענה כי הוראותיו של הלקוח מהוות צוואה, וכי הוראות אלו חזקות מכל הוראה אחרת הניתנת לחברת ההשקעות.

בצר להן פנו בנותיו של המנוח אל עו"ד רועי קורץ העוסק בקרבות משפטיים על כספי עיזבונות וירושות, אשר הגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה להשבת הכספים כנגד חברת ההשקעות ובעליה.

פרשת הקרב על העיזבון של המשקיע ממרכז הארץ החלה לפני מספר שנים, אז החליט האיש להפסיק לנהל את נכסיו בעצמו ולהפקיד את כל הונו בידי חברה המתמחה בניהול השקעות מושכל, תוך שמירה על ערך הכסף, וזאת לאור הבטחתה להפריש לו קצבה חודשית שתאפשר לו להמשיך ולהחזיק ברמת חיים גבוהה, מבלי לרוקן את בסיס נכסיו.
לדברי עו"ד רועי קורץ, חברות שכאלה מקובלות מאד בחו"ל, והחלו לצמוח גם בארץ לפני מספר שנים, בעיקר מאז שרפורמת בכר התירה ניוד רב יותר של חסכונות מקופות הגמל ומקרנות הפנסיה.

כאשר הלך המשקיע לעולמו, הגישו בנותיו את צוואתו לבית המשפט והיא זכתה לאישור – כפסק דין לכל דבר ועניין. בהתאם לאותה צוואה ציווה המנוח כי בנותיו, ירשו את כל עזבונו בחלקים שווים.

עם קבלת צו קיום הצוואה פנו הבנות לחברת ההשקעות בבקשה לקבל את כספי האב. אלא שאז, הודיעה החברה כי היא אוחזת בכתב הוראות הכולל הוראה מאת המנוח כיצד להמשיך ולנהל את הקרן עבור הבנות. לטענת החברה, המדובר בצוואה לכל דבר ועניין וכי בכוונתם לכבדה חרף העובדה שאיננה ערוכה כצוואה, ומעולם לא הוגשה לבית המשפט לקיום.

הבנות הפנו את החברה ההשקעות לצוואה אשר כללה התייחסות גם לנושא הכספים שהועברו לחברת ההשקעות, אולם, פסק הדין לא הרשים את חברת ההשקעות, אשר המשיכה להתייחס אל הוראותיו של המנוח –  כאילו זו הוראה חיה ומתמשכת.

"קשה להניח שמדובר במדיניות מוצהרת של חברת ההשקעות" טוען עו"ד רועי קורץ. עם זאת, לדבריו, אם יתגלה כי מדיניות החברה היא לנסות ולרשת הלכה ולמעשה את כספי המשקיעים שהלכו לעולמם, מדובר במעשה חמור, העובר בריש גלי לא רק על החוק הישראלי, אלא על אמנות בינלאומיות לא מעטות.

לדברי עו"ד קורץ, בכתב הגנתה התעקשה החברה על עמדתה על פיה הוראותיו של המנוח שיקפו כוונה אמיתית להשארת כל נכסיו של האיש לניהול החברה כצוואה לכל דבר.
אולם בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, סירב לקבל טענה זו, ובמסגרת צו זמני הורה לחברת ההשקעות להעביר את כל כספי המנוח לישראל לחשבון נאמנות, וזאת עד לסיום ההתדיינות בתיק.

אלא שהחברה סירבה לקיים גם את החלטת בית המשפט הזו, ולהעביר את הכספים לחשבון הנאמנות.

לדברי עו"ד קורץ, היות ומדובר בחברה רצינית אשר עיקר פעולתה בחו"ל, קשה להאמין שהיא תנסה לחמוק לאורך זמן מביצוע החלטות בית המשפט נגדה.  בנסיבות אלו, לא נותר לבנות המנוח אלא לעקל את נכסיה של החברה, וכן להגיש כנגדה תביעה לביזיון בית המשפט.
במסגרת החלטה אשר התקבלה בבית המשפט לנוכח סירוב החברה להעביר את הכספים לחשבון נאמנות בישראל, הטיל בית המשפט על חברת ההשקעות קנס בסך 1,000 ₪ בגין כל יום בו לא תקוים ההחלטה.

כתוצאה מכך העבירה החברה את הכספים לחשבון נאמנות, אולם המחלוקת בין חברת ההשקעות לבין בנותיו של המנוח עדיין לא יושבה - והתיק בין הצדדים ממשיך להתנהל בבית משפט למשפחה במחוז תל אביב.

עו"ד רועי קורץ מתמחה בדיני משפחה, תביעות משפחתיות, ניהול עזבונות, ערעור על צוואות ועוד.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.