בנק הפועלים >> עלייה במדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-KANTAR בחודש מאי 2020

עליית המדד החודש קיזזה כחצי מהירידה של החודשיים הקודמים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

03/06/2020 עומר רגב

  • מדד אמון הצרכנים עלה בחודש מאי 2020
  • עלייה במדד למצב השוטף ובמדד הציפיות
  • עליית המדד החודש קיזזה כחצי מהירידה של החודשיים הקודמים

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- KANTARטלסקר עלה בחודש מאי 2020 ב-12.1 נקודות לרמה של 127.7 נקודות (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף עלה ב-18.2 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-8.1 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: עליית מדד אמון הצרכנים בחודש מאי מקזזת כחצי מהירידה של החודשיים הקודמים. השיפור החודש בולט יותר בתפיסת המצב השוטף, שהיא זו שירדה בחודשיים הקודמים. תפיסת המצב העתידי, עלתה אף היא החודש, ורמתה גבוהה מזו של טרם פרוץ הקורונה. גם בארה"ב עיקר הפגיעה באמון הצרכנים בשלושת החודשים האחרונים הייתה במדד למצב השוטף. האופטימיות לגבי המצב העתידי, נובעת כנראה מנקודת הפתיחה הנמוכה של המצב השוטף. ככל שצעדי הסגר יוסרו נראה שיפור במצב השוטף, בעוד שהציפיות עשויות להיות מושפעות לשלילה משיעורי האבטלה שיוותרו לדעתנו גבוהים. בחודש מאי, עם פתיחת החנויות והקניונים, נרשמה עלייה חדה ברכישות של אופנה ומכשירי חשמל לדוגמה. צריכת מוצרי מזון הייתה גבוהה בכל החודשים האחרונים מזו שבתחילת השנה. בחודש יוני נפתחו כבר חלק מהמלונות והמסעדות, וצפויה לכן עלייה נוספת בצריכה הפרטית. מכל מקום, אנו מעריכים שלא נראה את הצריכה הפרטית שבה לרמה של טרם הקורונה בשנה הקרובה.