ענף הביטוח מוביל בשילוב נשים בהנהלה ורוב העובדים בענף הן נשים - מנכ"לית ליברה "העידן שמגדר השפיע על קבלת תפקידים מאחורינו"

דירוג מעלה 2020: סקטור הביטוח הוא המוביל בשיעור נשים בהנהלה, ועם רוב נשי של 63% בכלל עובדי חברות הביטוח. במקום השני לאחר סקטור הביטוח נמצאים הבנקים עם 41% נשים בהנהלה ו-58% בכלל.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
נשות עסקים יהודיות מובילות בכנס בלונדוןנשות עסקים יהודיות מובילות בכנס בלונדון

קרן מרדכי
25/09/2020

דירוג מעלה 2020

סקטור הביטוח הוא המוביל בשיעור נשים בהנהלה עם 43% ועם רוב נשי של 63% בכלל עובדי חברות הביטוח!


סקטור הבטוח הוא המוביל באחוזי נשים בהנהלה עם 43%; הסקטור בולט בהעסקת נשים בכלל עם שיעור של 63% נשים בקרב עובדי חברות הביטוח בכלל – רוב נשי מובהק! כך עולה מדירוג מעלה לשנת 2020 בתחום "המגוון המגדרי".

במקום השני לאחר סקטור הביטוח נמצאים הבנקים עם 41% נשים בהנהלה ו-58% בכלל; בחברות המזון 35% בהנהלה, וסקטור התעשייה האחרת - רק 20%. 

בתחום ההייטק הנחשב מאוד מתקדם, נשים עדיין תופסות אחוז נמוך בהנהלות – 15% בלבד (!) ובסה"כ 24% בכוח העבודה הכולל בתחום.

בסך הכל עולה מדירוג מעלה ל-2020 שאי השיוויון המגדרי עדיין אתנו; אחוז הנשים בהנהלה עומד בממוצע על 28%, ואחוז הנשים בדירקטוריון הוא 29%. זה שיפור לעומת לפני כשלוש שנים, אז האחוז המרבי עמד על 20% נשים בלבד. מהמדד עולה עוד כי אחוז החברות אשר קובעות לעצמן יעד לשיעור הנשים בדרגי ניהול הוא 49%, לעומת 41% בדירוג 2019.

יש לציין, כי ההצטרפות למדד, בו מדווחות החברות השותפות במדד על התקדמותן בנושאים שונים לאורך השנה החולפת היא וולונטרית. הוא כולל כיום 153 חברות גדולות במשק, בעלות מחזור מצרפי של 480 מיליארד שקל, המעסיקות 350 אלף עובדים. 

בליברה מחצית מההנהלה – נשים כולל המנכ"לית

בתגובה על הממצאים לגבי סקטור הביטוח, אומרת אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית "ליברה": "עולם הביטוח נתפס תמיד כעולם גברי, אבל בפועל, למגדר כבר אין חשיבות, לא מעט נשים מקודמות לתפקידים בכירים, זה בא לידי ביטוי במדד מעלה, ובמיוחד אצלנו בליברה, נשים מהוות מחצית מהנהלת החברה ואני גאה בזה. אני באופן אישי, מאמינה שלא צריך להתייחס לנושא המגדר בעת מינויים לתפקידים בכירים (וגם לא בתפקידים זוטרים), אלא לניסיון, האופי, והיכולות המקצועיות, ואני יכולה בהחלט לומר שבפרמטרים אלה נשים מוכיחות עצמן כלא פחות טובות ומוכשרות מגברים. העידן שמגדר השפיע על קבלת תפקידים מאחורינו, ואם יש ענפים שזה עדיין לא כך, אז ההפסד כולו שלהם..."