קאנומד מדווחת על ביקושי יתר משמעותיים מחירי סגירה גבוהים והצלחה בהנפקת 2 סדרות כתבי אופציה || תגייס עד כ-6 מיליון שקל

להערכת החברה במכרז השתתפו ונענו מספר גופים מוסדיים משמעותיים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
כפיר ומנור גינדיכפיר ומנור גינדי

אדם כהן
19/10/2020

קאנומד, חברה בצמיחה בתחום הקנאביס הרפואי, המספקת מוצרים ושירותים מתקדמים לאורך שרשרת הערך, מדווחת היום על ביקושי יתר משמעותיים, מחירי סגירה גבוהים והצלחה בהנפקת 2 סדרות כתבי אופציה. תמורת ההנפקה, ובהנחת מימוש מלא של 2 סדרות כתבי האופציה, צפויה להסתכם בכ-6 מיליון שקל.

ההנפקה כללה סדרת אופציה 1 לתקופת מימוש עד יום 29 בדצמבר 2020 (כולל) לפי מחיר מימוש של 38 אגורות, וסדרת אופציה 2 לתקופת מימוש עד יום 30 במאי 2021 (כולל) לפי מחיר מימוש של 50 אגורות.

מכרז 1 נסגר מעל מחיר המינימום של 1 אגורה, לפי 2.7 אגורות. במסגרתו התקבלו בסך הכל 97 הזמנות לרכישת 60,856 יחידות, הכוללות 60,856,000 כתבי אופציה. בסך הכל הוקצו 10,355 יחידות, לאחר ביצוע הקצאת יתר של 855 יחידות, לפי המפתח הבא:

א. 27 הזמנות לרכישת 3,855 יחידות, שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע במכרז 1, נענו במלואן.

ב. 2 הזמנות לרכישת 6,500 יחידות, שנקבו במחיר השווה למחיר שנקבע במכרז 1, נענו במלואן.

ג. 68 הזמנות לרכישת 50,501 יחידות, שנקבו במחיר נמוך מהמחיר שנקבע במכרז 1, לא נענו.

מכרז 2 נסגר מעל מחיר המינימום של 1 אגורה, לפי 3.8 אגורות. במסגרתו התקבלו בסך הכל 95 הזמנות לרכישת 35,503 יחידות, הכוללות 35,503,000 כתבי אופציה. בסך הכל הוקצו 3,450 יחידות, לאחר ביצוע הקצאת יתר של 450 יחידות, לפי המפתח הבא:

א.17 הזמנות לרכישת 2,093 יחידות, שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע במכרז 2, נענו במלואן.

ב.3 הזמנות לרכישת 1,400 יחידות, שנקבו במחיר השווה למחיר שנקבע במכרז 2, נענו במלואן.

ג.75 הזמנות לרכישת 32,010 יחידות, שנקבו במחיר נמוך מהמחיר שנקבע במכרז 2, לא נענו.

התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז 1 ובמכרז 2 מסתכמת לסך של כ-411 אלף שקל.

התמורה העתידית (ברוטו) הצפויה לחברה, בהנחה כי מלוא כתבי האופציה (סדרה 1) שהוקצו ימומשו למניות רגילות של החברה עד למועד האחרון למימוש, תסתכם בסך של כ-3.935 מיליון שקל.

התמורה העתידית (ברוטו) הצפויה לחברה, בהנחה כי מלוא כתבי האופציה (סדרה 2) שהוקצו ימומשו למניות רגילות של החברה עד למועד האחרון למימוש, תסתכם בסך של 1.725 מיליון שקל.

להערכת החברה, במכרז השתתפו ונענו מספר גופים מוסדיים משמעותיים.

את קאנומד ליוותה בעסקה עורכת הדין חגית רוס ממשרד ברנע.

אודות קאנומד 

קאנומד עוסקת בגידול, שיווק ומכירה ישירה של קנאביס רפואי. החברה הינה בעלת חוות גידול בבקעת הירדן בשטח של 15 דונם ומתכננת מתקן INDOOR בציפורית שיהיה בעל כושר ייצור מירבי של 10 טון בשנה. 
החברה הינה מהראשונות שקידמו מהלכי רכישה של בתי מרקחת ובבעלותה מספר בתי מרקחת בעלי רישיון למכירת קנאביס רפואי, המקנים לה גישה ישירה לצרכן הסופי.

מתחילת השנה חתמה החברה על מספר הסכמים לשיתופי פעולה בישראל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים  וכן, לחברה הסכם אסטרטגי עם חברת הפצה בגרמניה, המהווה את שוק היעד המרכזי של החברה באירופה. 
בעלי השליטה בחברה הינם מנור וכפיר גינדי, אנשי עסקים עם הצלחות עסקיות מוכחות


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.