קרנות השתלמות || סיכום 2020 בקרנות השתלמות - מור מנצחת בהשתלמות כללי ובמניות

תשואות דצמבר בהשתלמות - כלל מנצחים בכללי ובמניות || מור מנצחים בשנתי מיטב דש מנצחת מבין הוותיקות || אלטשולר מנצחים במסלול אג"ח, ובטווחים הארוכים - כמה עשתה קרן ההשתלמות שלך השנה?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קרן מנכל מור גמל צלם עמי ארליך פאנדראורי קרן מנכל מור גמל צלם עמי ארליך פאנדר

מיכאל לוי
18/01/2021

כלל מזנקת במחצית השנייה של השנה, מור טסה מעלה מעלה ומנצחת את 2020 במסלול הכללי והמניות, מיטב הפתיעה במסלול הכללי ומנצחת בוותיקות, אלטשולר שחם שומרת על הטייטל בשלוש וחמש שנים במסלול הכללי והאג"ח, אנליסט מובילה בשלוש וחמש שנים במסלול מניות.


קרנות ההשתלמות מסיימות את שנת 2020 בתשואות חיוביות.

במסלול הכללי
, שהוא המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת עומדת על 5.49%+ לשנת 2020. בדצמבר נצחה כלל ואילו ב 2020 כולה מנצחת מור כאשר קרנות הוותיקות מנצחת מיטב דש. בטווח של שלוש וחמש שנים מנצחת אלטשולר שחם שהיא גם הקרן השתלמות הגדולה ביותר.


במסלול המניות מוגבר הסיכון התשואה הממוצעת לשנת 2020 עומדת על 10.52%+ כאשר כלל ראשונים בדצמבר, מור ראשונים בכל 2020 כאשר מבין הקופות הוותיקות בקטגוריה אנליסט ראשונים ב 2020 כשהם גם ראשונים בטווחים של שלוש וחמש שנים אחרונות.


במסלול האג"ח, שהוא המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת ל 2020 עומדת על 2.27%+. מגדל מנצחת בדצמבר, אלטשולר שחם מנצחת בשנת 2020 כאשר היא מנצחת גם בשלוש וחמש שנים. קרנות השתלמות מסלול כללי

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בדצמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

456

כלל השתלמות כללי

      9,171

2.59%

5.67%

5.67%

18.12%

29.48%

964

אקסלנס השתלמות כללי

      5,137

2.57%

5.89%

5.89%

18.06%

34.32%

12535

מור השתלמות כללי

      2,149

2.22%

14.23%

14.23%

---

---

880

מיטב דש השתלמות כללי

      8,286

2.15%

6.16%

6.16%

17.17%

29.65%

396

פסגות שיא השתלמות כללי

      9,080

1.92%

4.04%

4.04%

15.01%

26.59%

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

     51,461

1.88%

5.36%

5.36%

19.25%

38.19%

132

הלמן אלדובי השתלמות כללי

      3,088

1.85%

4.19%

4.19%

16.73%

25.73%

579

מגדל השתלמות כללי

     12,224

1.85%

4.84%

4.84%

15.68%

27.69%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

      7,480

1.84%

2.53%

2.53%

13.28%

26.00%

154

הראל השתלמות כללי

      8,350

1.78%

4.08%

4.08%

14.02%

27.80%

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

     15,671

1.65%

4.84%

4.84%

17.36%

33.00%

962

אנליסט השתלמות כללי

      3,532

1.43%

4.07%

4.07%

15.91%

32.86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.98%

5.49%

5.49%

16.42%

30.12%

קרנות השתלמות מסלול מניות

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בדצמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

1350

כלל השתלמות מניות

         332

5.54%

8.03%

8.03%

26.68%

47.88%

968

אקסלנס השתלמות מניות

         460

5.20%

7.38%

7.38%

25.09%

56.73%

12536

מור השתלמות מניות

         635

5.04%

30.67%

30.67%

---

---

883

מיטב דש השתלמות מניות

         641

4.72%

9.65%

9.65%

25.47%

47.45%

1256

מנורה מבטחים השתלמות מניות

         211

4.50%

4.16%

4.15%

23.44%

45.14%

763

הראל השתלמות מסלול מניות

         620

4.26%

7.07%

7.07%

21.41%

45.03%

8563

ילין לפידות השתלמות מניות

      2,146

3.65%

8.28%

8.28%

28.97%

64.04%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מניות

      6,497

3.46%

6.45%

6.45%

26.92%

66.69%

869

מגדל השתלמות מניות

         315

3.41%

8.78%

8.78%

24.46%

48.99%

963

אנליסט השתלמות מניות

         662

3.15%

14.73%

14.73%

42.91%

75.25%

612

פסגות שיא השתלמות מניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

4.29%

10.52%

10.52%

27.26%

55.24%

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בדצמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

199

מגדל השתלמות אג"ח

         237

0.62%

1.53%

1.53%

9.05%

15.93%

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

         499

0.47%

1.86%

1.86%

9.12%

15.49%

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

         176

0.30%

2.49%

2.49%

7.79%

14.25%

1378

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

         697

0.29%

4.33%

4.33%

12.80%

19.90%

972

אנליסט השתלמות אג"ח

           90

0.24%

1.12%

1.12%

4.19%

14.27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.38%

2.27%

2.27%

8.59%

15.97%