הבורסה תשיק סדרת מדדי איגרות חוב חדשים All-Bond

מדד האג"ח הכללי ישמש כבסיס לפיתוח סדרת מדדי All-Bond || סדרת מדדי All-Bond, אשר יחושבו בזמן אמת ולפי מתודולוגיה סדורה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

שנהב גולדברג
23/02/2021

הבורסה לניירות ערך מפרסמת היום (23.2.21) טיוטה להערות ציבור על השקת סדרת מדדי איגרות חוב חדשים - All-Bond.

בפברואר 2007 הושק מדד התל בונד הראשון - תל בונד-20, מאז צמחה משפחת תל בונד ל-29 מדדים עם סך השקעות במדדים אלו של כ-37 מיליארד ₪ והיא הפכה לסגמנט המדדים המוביל בישראל.

סדרת מדדי תל-בונד כוללת אג"ח שהנפיקו תאגידים ומתאפיינת במאפיינים שמרניים כדוגמת דירוג השקעה, מגבלת משקל במדד לכל מנפיק ועוד. סגל הבורסה סבור, כי לצד מדדי התל-בונד הקיימים, יש מקום גם למדדים רחבים יותר הכוללים הן אג"ח ממשלתיות והן אג"ח שהונפקו כמכשירים פיננסים כגון פיקדונות מונפקים.

קריטריון מינימום שווי שוק יהיה זהה למדדי התל בונד, כלומר מינימום שווי אג"ח הנכללת במדד יהיה 100 מיליון ₪ ולאג"ח חדשה 150 מיליון ₪. במועד ההשקה קריטריון מינימום שווי שוק לכל אגרות החוב יהיה 100 מיליון ₪.

כמו כן, ייכללו במאגר רק אג"ח המדורגות בדירוג השקעה מקומי (-BBB)לפחות.

מדד אג"ח כללי כבסיס לפיתוח סדרת All-Bond
מדד "אג"ח כללי" הקיים כולל את כל איגרות החוב הנסחרות בבורסה והוא משמש כמדד ייחוס וותיק ופופולרי ביותר בישראל. המדד הושק כבר בינואר 1984 לצד 7 מדדים נוספים, אולם  מדדים אלה הושקו כמדדי ייחוס המחושבים בסוף יום בלבד, ללא תנאי סף ולא כמדדים המותאמים למוצרים פיננסים עוקבים.

שדרוג מדד אג"ח כללי והתאמתו למוצרים פיננסים מחקים יענה על צורך מובהק של שוק ההון וייתן מענה השקעתי באחד ממדדי האג"ח החשובים והפופולריים בישראל.

הבורסה תשיק סדרה חדשה של מדדי All-Bond, שיחושבו בזמן אמת ולפי מתודולוגיה סדורה – מדד All-Bond כללי שיחליף את מדד אג"ח כללי ומדד All-Bond צמוד שיחליף את מדד אג"ח צמודות מדד. בנוסף, יושקו 2 מדדים חדשים - מדד All-Bond שקלי אשר יכלול את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה ומדד All-Bond משתנה, אשר יכלול את האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות ונושאות ריבית משתנה. 

כמו כן, במסגרת המתודולוגיה החדשה, יופסק חישובם של 6 מדדי אג"ח סוף יום שאינם רלוונטיים יותר. 

מועד ההשקה של המדדים החדשים יהיה ב- 23 במאי, 2021 (מועד עדכון חצי שנתי של מדדי האג"ח במאי). המועד הקובע לקביעת הרכב המדד יהיה תום המסחר ב-29 באפריל 2021.

טיוטה להערות הציבור בנושא זה עלתה היום במערכת "מאיה" של הבורסה:    לטיוטא במאיה

נספח

שינוי המדדים הקיימים והשקת חדשים
להלן השינויים המוצעים:


מספר מדד

גרסת מדד ותיקה

גרסת All-Bond חדשה

אוכלוסיית המדד

601

אג"ח כללי

All-Bond כללי

כל האג"ח הממשלתיות והקונצרניות

604

אג"ח צמודות מדד

All-Bond צמודות

האג"ח הממשלתיות והקונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן.

לא קיימת

All-Bond שקלי

חדש!

האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות והנושאות ריבית קבועה

 

 לא קיימת

All-Bond משתנה

חדש!

האג"ח הממשלתיות והקונצרניות שאינן צמודות והנושאות ריבית משתנה

 

603

אג"ח כללי – קונצרני

חישובו יופסק

אג"ח קונצרניות בלבד

695

אג"ח צמודות

חישובו יופסק

אג"ח צמודות + אג"ח מט"חיות

(ממשלתיות וקונצרניות)

697

אג"ח צמודות לא-ממשלתי

חישובו יופסק

אג"ח צמודות + אג"ח מט"חיות

(קונצרניות בלבד)

606

אג"ח צמודות מדד – קונצרני

חישובו יופסק

אג"ח צמודות מדד

(קונצרניות בלבד)

626

אג"ח מט"חיות

חישובו יופסק

אג"ח מט"חיות

(ממשלתיות וקונצרניות)

628

אג"ח צמודות מט"ח – קונצרני

חישובו יופסק

אג"ח מט"חיות

(קונצרניות בלבד)

 
באוכלוסיית המדד תכללנה רק אג"ח העומדות בתנאי הדירוג והשווי כמפורט בהצעת ההחלטה.נתונים עיקריים של מדדי All-Bond (מיליארדי ₪)


 

כללי

(CAP 1.5%)

צמודות

(CAP 3%)

שקלי

(CAP 3%)

משתנה

(CAP 20%)

מספר סדרות

448

185

235

9

שווי שוק

 

864

(משקל צמודות - כ-49%)

395

422

36

מספר סדרות ממשלתיות

29

12

15

2

שווי שוק ממשלתיות

563

 

223

309

32

משקל מקורי ממשלתיות

65.2%

56.5%

73.1%

87.9%

משקל ממשלתיות במדד

40.7%

30.5%

45%

40%

מח"מ משוקלל

5.53

5.95

4.91

5.27