דניה || הרווח הנקי עלה ב - 66% בשנת 2020 לעומת שנה קודמת

דניה מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2020, ומדווחת על המשך מגמת השיפור בתוצאות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רונן גינזבורג צילום רמי חכםרונן גינזבורג צילום רמי חכם

עידו אסיאג
01/04/2021

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – 138 מיליון שקלים

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 30 מיליון שקלים

דניה, מחברות הבנייה והתשתיות הגדולות בישראל, אשר השלימה ביום 25 בפברואר 2021 הצעה ראשונה של ניירות הערך והפכה לחברה ציבורית, דיווחה הבוקר על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020 כולה, הממשיכים את מגמת השיפור אותה הציגה החברה לאורך הרבעונים האחרונים.

הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו ב-3.6 מיליארד שקל, עלייה של 6% בהשוואה להכנסות בשנת 2019. בחלוקה לפי תחומי פעילות, הכנסות תחום הבניה למגורים עלו ב-3% בהשוואה ל-2019, והסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל;

הכנסות תחום הבניה שלא למגורים צמחו ב-21% בהשוואה לשנת 2019, וזאת בעיקר בשל התקדמות משמעותית בפרויקטים שנכנסו לצבר ההזמנות בתקופות קודמות .הכנסות תחום התשתיות הסתכמו בכ-768 מיליון שקלים, עלייה של 15% בהשוואה להכנסות התחום בשנת 2019, וזאת בעיקר בשל פרויקטים בהם זכתה החברה בשנת 2020.

בהכנסות תחום ייזום וביצוע למגורים הסתכמו ההכנסות בכ-56.3 מיליון שקלים, וזאת לעומת 172 מיליון שקל בשנת 2019. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מפרויקטים שהסתיימו בתקופת הדוח. עם זאת, הרווח מחברה כלולה בתחום הייזום, הסתכם בסך של כ-14 מיליון שקלים.

ה-EBITDA של דניה בשנת 2020 הסתכם בכ-143 מיליון שקלים (כ-4% מסך ההכנסות) עלייה של כ-70% בהשוואה ל-EBITDA של החברה בשנת 2019, שהסתכם בכ-84 מיליון שקלים (כ-2.5% מסך ההכנסות). 

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם בכ-31 מיליון שקלים, ובכל שנת 2020 הרוויחה דניה כ-105 מיליון שקלים, עלייה של 66% בהשוואה לרווח הנקי של החברה בשנת 2019.
תזרים המזומנים אותו ייצרה החברה מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2020 בכ-138 מיליון שקלים, וזאת לעומת תזרים של כ-25 מיליון שקלים בשנת 2019.

דיבידנד: לדניה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה לפחות 35% מהרווח הנקי השנתי יחולק לבעלי המניות. במסגרת מדיניות זו, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של 30 מיליון שקלים לבעלי המניות.

ההון העצמי של החברה ביום 31.12.2020 הסתכם בכ-802 מיליון שקלים (הון עצמי פרופורמה כ-458 מיליון שקלים). במהלך חודש פברואר 2021, לאחר תאריך המאזן, גייסה החברה 141 מיליון שקלים, במסגרת הנפקת מניותיה בבורסה, כך שההון הצפוי של החברה בעקבות ההנפקה ולפני חלוקת הדיבידנד הינו כ-600 מיליון שקלים.

צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף שנת 2020, הסתכם בכ-9.6 מיליארד שקלים (כולל חברות כלולות), וזאת לעומת צבר של 7.2 מיליארד שקלים בסוף שנת 2019.

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה מסר ל FUNDER : "דניה השלימה לפני כחודש את תהליך הנפקת מניותיה לציבור, באופן מוצלח, מעבר לציפיות ובאופן שמדגים את האמון הרב שרוכש השוק לדניה כחברה גדולה, יציבה וחזקה. תוצאותיה הכספיות של דניה לשנת 2020 והעליה בכל הפרמטרים משקפות את צמיחתה וביסוס מעמדה כחברת הבניה והתשתיות המובילה בישראל. דניה תמשיך, תוביל ותיקח חלק בבניית והקמת הפרויקטים המשמעותיים ביותר בישראל, לשביעות רצון מזמיניה ולרווחת הקהל הרחב."