רשות ניירות ערך || פורסם מדריך תהליך ההנפקה בישראל

המדריך נועד לשקף את תהליך ההנפקה הראשונה בישראל, ולהעניק מענה ראשוני לתאגידים ששוקלים להנפיק ניירות ערך(מניות ו/או איגרות חוב) בבורסה בתל אביב

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

שנהב גולדברג
14/04/2021

הנפקה לראשונה לציבור (IPO ) בבורסה היא תהליך משמעותי מאוד בחייו של תאגיד ועל כן, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך נרתמות ללוות אותו באופן אישי.

במסגרת תהליך זה התאגיד יבצע הכנה מקדימה, יתאים תהליכים פנימיים בארגון לאלו הנדרשים מתאגיד מדווח, וכן יידרש לעמוד בסטנדרטים הנדרשים מתאגיד מדווח, כגון: עריכת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות החלים על תאגידים מדווחים, הכנת טיוטת תשקיף ותשקיף בהתאם להוראות הדין, קיום דיונים עם רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") והבורסה לניירות ערך (להלן: "הבורסה") ועוד.

מדריך זה נועד לשקף את תהליך ההנפקה הראשונה בישראל, ולהעניק מענה ראשוני לתאגידים ששוקלים להנפיק ניירות ערך (מניות ו/או איגרות חוב) בבורסה בתל אביב.

המדריך מבקש להתמודד עם סוגיות ושאלות שונות שעשויות להתעורר לקראת הנפקת ניירות הערך, כמו: משך התהליך, השלבים השונים שהתאגיד נדרש לעבור, הגורמים הרלוונטיים בתהליך ועוד. 

למדריך המלא