קבוצת וואן טכנולוגיות מציגה רבעון ראשון לאחר השלמת רכישת טלדור

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-52% לכ-657 מיליון שקל | הרווח הנקי עלה בכ-70% לכ-35 מיליון שקל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
עדי אייל, צילום: Regev Art Photographyעדי אייל, צילום: Regev Art Photography

עידו אסיאג
13/05/2021

מלבד השפעתה החיובית של רכישת טלדור, מציגה קבוצת וואן צמיחה אורגנית בכל תחומי פעילותה.

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-56% לכ-48 מיליון שקל, בהשוואה לכ-31 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו מסכמים רבעון ראשון שבו נכללת פעילותה של חברת טלדור, שאת רכישתה השלמנו במהלך הרבעון כחלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה של וואן. איחוד תוצאות טלדור הביא באופן טבעי לעלייה ברמת ההכנסות הרבעונית של וואן להיקף של למעלה מ-650 מיליון שקל ולעלייה משמעותית ברווח הנקי שלנו. לצד זאת, משקפות תוצאות הרבעון גם את הצמיחה האורגנית שנרשמה בכל מגזרי הפעילות שלנו,  מגמה הממשיכה את הצמיחה שנרשמה במהלך שנת 2020. לאחר השלמת ההטמעה של טלדור, עובדיה המנוסים ופעילויותיה בתוך עסקי וואן, אנו מציעים כיום סל פתרונות רחב  ללקוחותינו, הכולל יכולות, מוצרים ושירותים מעולמות טכנולוגיים מגוונים וחדשניים". 

חברת וואן טכנולוגיות פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2021, לאחר איחוד לראשונה של תוצאות טלדור עם השלמת הרכישה בחודש פברואר השנה. התוצאות הכספיות של וואן ברבעון מלמדות על צמיחה חדה בהכנסות בעקבות רכישת טלדור לצד צמיחה אורגנית בכל תחומי הפעילות, שיפור בשיעור הרווח התפעולי ועלייה חדה ברווחים.

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2021 צמחו בכ-52% לכ-657 מיליון שקל (מתוכן כ-132 מיליון שקל מיוחסות לטלדור), בהשוואה לכ-432 מיליון שקל  ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מאיחוד לראשונה של תוצאות חברת טלדור שרכישתה הושלמה בתחילת חודש פברואר 2021, וכן מצמיחה אורגנית בכל מגזרי הפעילות של החברה. ההכנסות ברבעון, ללא השפעת רכישת טלדור, צמחו בכ-22% לכ-525 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2021 עלה בכ-43% לכ-105 מיליון שקל (כ-23 מיליון שקל נובעים מטלדור), בהשוואה לכ-73 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר הצמיחה האמורה בהכנסות. הרווח הגולמי של וואן ברבעון, ללא השפעת רכישת טלדור, עלה בכ-12% לכ-82 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2021 עלה בכ-56% לכ-48 מיליון שקל (מתוכו כ-11 מיליון שקל נובעים מטלדור), בהשוואה לכ-31 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות,. הרווח התפעולי של וואן ברבעון, ללא השפעת רכישת טלדור, עלה בכ-20% לכ-37 מיליון שקל.

שיעור הרווח התפעולי של וואן ברבעון הראשון של השנה עלה לכ-7.3% מההכנסות, לעומת כ-7.1% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של השנה עלה בכ-64% לכ-73 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, חברת וואן טכנולוגיות מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם עלייה של כ-70% ברווח הנקי לכ-35.2 מיליון שקל (כ-33.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), מתוכו כ-8.3 מיליון שקל נובעים מטלדור. זאת, בהשוואה לכ-20.6 מיליון שקל (כ-18.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.  הרווח הנקי של וואן, ללא השפעת רכישת טלדור, עלה בכ-31% לכ-26.9 מיליון שקל.

להלן פילוח ההכנסות ביחס למגזרי הפעילות:
ההכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף ברבעון צמחו בכ-37% לכ-316 מיליון שקל, בהשוואה לכ-231 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות במגזר פתרונות תשתיות מחשוב ותקשורת ברבעון צמחו בכ-52% לכ-277 מיליון שקל, בהשוואה לכ-182 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות במגזר מיקור חוץ של תהליכים עסקיים ומרכזי תמיכה טכנולוגיים צמחו ברבעון בכ-195% לכ-71 מיליון שקל, לעומת כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

להלן פילוח הרווח התפעולי ביחס למגזרי הפעילות:
הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף ברבעון עלה בכ-27% לכ-27.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-21.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי במגזר פתרונות תשתיות מחשוב ותקשורת ברבעון עלה בכ-41% לכ-16.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-11.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי במגזר מיקור חוץ של תהליכים עסקיים ומרכזי תמיכה טכנולוגיים ברבעון טיפס לכ-9.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-0.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


נתונים מהמאזן ליום 31.03.2021:
לחברה קופת מזומנים ושווי המזומנים בסך של כ-264 מיליון שקל לאחר השלמת רכישת טלדור. 
  
ההון העצמי של החברה עלה לכ-522 מיליון שקל, בהשוואה לכ-509 מיליון שקל בסוף שנת 2020 ומהווה כ-27.1% מסך המאזן. הגידול בהון העצמי נבע בעיקר מהעלייה האמורה ברווח הנקי בקיזוז חלקי עם חלוקת דיבידנד בסך של כ-21 מיליון שקל במהלך הרבעון הראשון של השנה.

אירועים עסקיים נוספים:
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-21.8 מיליון שקל.

בחודש פברואר 2021, הושלמה העסקה לרכישת מלוא מניות חברת טלדור, בדרך של מיזוג משולש הופכי, בתמורה ל-250 מיליון שקל במזומן. עם השלמת המיזוג קבוצת וואן מעסיקה כ-6,300 עובדים והפכה לאחד משני הגופים הגדולים והמובילים בתחום שירותי טכנולוגיות מידע בישראל, פתרונות תוכנה ותשתיות.