משרד הכלכלה מקצה 57 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיות ייצור להעלאת הפריון בתעשייה

, מהרו להגיש בקשות!

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מיכאל לוי
10/06/2021

שלמה אטיאס מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה: "תכניות אלו מיועדות לסייע לתעשייה הישראלית לצעוד קדימה, להשקיע הן בהון הפיזי והן בהון האנושי, לצאת בתוכניות להעלאת הפריון, להשקיע בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות ולהתחרות בשווקים גלובליים. אני פונה לתעשיינים להגיש בקשות. התקופה האחרונה, יותר מתמיד, מוכיחה לנו כי עלינו להמשיך לנוע קדימה ומי שלא ישכיל לעשות זאת יישאר מאחור. אנו ברשות להשקעות עומדים לרשותכם לכל שאלה ויחד אתכם נוביל את התעשייה והכלכלה בישראל קדימה"

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, יוצאת במספר מקצים בהיקף תקציב של 57 מיליון שקלים, במטרה לעודד את צמיחתה של התעשייה וקידומה לקראת האתגרים הצפויים בשנים הקרובים. בתוך כך, העלאת הפריון בענפי התעשייה השונים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ לשם סיוע למפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס Industry 4.0 באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות.

תכנית להעלאת הפריון בתעשייה

רמת הפריון והשינוי בו תלויים במספר גורמים, בהם ההון האנושי במשק, מלאי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית של המפעל ויעילות הניצול של גורמי הייצור, מציע המסלול דרכי פעולה שונות, בהן יש בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה) בלפחות 30% וכך להעלות את רמת הפריון במפעל או בקו ייצור.

התכנית מעניקה סיוע עבור ביצוע תכנית להעלאת הפריון. בקשות שיאושרו, יהיו זכאיות גם לסיוע עבור עלות הכנת תכנית העבודה.

התכנית מיועדת לתאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון שלהם במפעל ספציפי בתאגיד או בקו ייצור, ובלבד שעיקר העיסוק של המפעל הוא באחד מענפי התעשייה השונים הכלולים במסלול, והכנסותיו של המפעל בישראל לא עלו על 200 מיליון ₪ בשנה הקודמת להגשת הבקשה וכן שפעילות המפעל לא עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים.

עקרונות התכנית

על מבקש הסיוע לגבש "תכנית להעלאת הפריון בתעשייה" המתייחסת, לכל הפחות, ל-2 מרכיבים מתוך 5 המרכיבים המפורטים להלן. מרכיבים 1 ו- 2 הם מרכיבי חובה ואילו מרכיבים 3-5 הם מרכיבי רשות:

מרכיב 1: השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה, על מנת לשפר מדדים תפעוליים כדוגמת OEE - Overall Equipment Effectiveness, פוטנציאל ייצור קיים לשעת עבודה ומדדים תפעוליים שונים לשיפור אפקטיביות הייצור במפעל בהתאם לציוד בו (מרכיב חובה);

מרכיב 2: שיפור המצוינות התפעולית (OPERATIONAL EXCELLENCE) הכוללת שיפור המדדים התפעוליים, העסקיים והפיננסיים הרלוונטיים והמציג שיפור במדדי ההוצאות התפעוליות (OPEX )כך שישפיעו על שיפור הפריון (מרכיב חובה);

מרכיב 3: שדרוג, השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, על מנת להעלות את יכולותיהם המקצועיות והטכנולוגיות של העובדים (מרכיב רשות);

מרכיב 4: קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, חדשנות דרך חשיבה עיצובית (חדשנות עיצובית) או שילוב ביניהם, ובלבד שיש בהן הגדלת ערך המוסף (מרכיב רשות).

מרכיב 5: התייעלות במשאבים וחומרי גלם - שורה של מהלכים ופעולות, שעיקרן הפחתה במקור, שמטרתן לגרום למפעל לייצר יותר תפוקות בפחות משאבים וחומרי גלם, ובלבד שיש בהן הגדלת ערך המוסף ( מרכיב רשות). לעניין זה – "הפחתה במקור", כל פעולה הקשורה בעיצוב, ייצור, רכישה או שימוש בחומרים, משאבים או מוצרים המובילה להפחתת בכמות או ברעילות של הפסולת הנוצרת בתהליך הייצור במפעל.

היקף הסיוע

עבור מפעל שמחזורו עד 10 מיליון שקלים, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון שקלים, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 300 אלף שקלים.

עבור מפעל שמחזורו 10-75 מיליון שקלים, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון שקלים, כאשר שיעור הסיוע הינו 30% - עד 1.5 מיליון שקלים.

עבור מפעל שמחזורו מ - 200-75 מיליון שקלים, תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון שקלים, כאשר שיעור הסיעו הינו 30% - עד 3 מיליון שקלים.

הסיוע יינתן עבור השקעות הוניות ועבור השקעות רכות.

מסלולי ייצור מתקדם

ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות, המכונה גם "המהפכה התעשייתית הרביעית" (industry 4.0), מחברת בין המרחב הפיזי, המרחב המקוון (הדיגיטלי) והמרחב האנושי. התפתחות זו, משנה את תהליכי התכנון והייצור הקונבנציונליים לתהליכים חכמים ומתקדמים אשר במרכזם זרימת מידע, קישוריות או ניטור, איסוף וניתוח נתוני ייצור לצורך יצירת ערך בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.

בהתאם לכך, גיבשה הרשות שני מסלולים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל לצורך שיפור התוצאות העסקיות של המפעל בכל הארץ.

אופן חלוקת התקציב למסלולים: 65% מסך התקציב יוקצה לבקשות במסלול הראשי, יתרת התקציב תוקצה למסלולים המהירים.

מסלול ראשי

מיועד למפעלי תעשייה שלהם פעילות זעירה/קטנה/בינונית, מיועד להשקעות של למעלה מ 750- אלף ש"ח ועד 5 מיליון ₪, תקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת בהתאם לגודל הפעילות.

מסלולים מהירים

תת מסלול א' – מסלול מהיר – דיגיטציה ואוטומציה בעידן הקורונה. מסלול זה מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות זעירה/קטנה/בינונית ובו תקרת ההשקעה המזכה הינה על סך 200,000 שקלים.

תת מסלול ב' - מסלול מהיר – דיגיטציה ואוטומציה בעידן הקורונה.מסלול זה מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות זעירה/קטנה/בינונית ובו תקרת ההשקעה המזכה הינה על סך 750,000 שקלים.