מרגישים את הלחץ - דירקטורים מאיימים לעזוב אם לא תחודש פוליסת ביטוח

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from Pixabay Image by Gerd Altmann from Pixabay

עומר רגב
18/07/2021

החברה מתכבדת לעדכן כי ב-14 ביוני 2021, ה"ה יהודה פרייס (סמנכ"ל הכספים של החברה), מיכל גור (דח"צית) ואמיר אריאל (דב"ת) הודיעו לחברה, כי במידה ופוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אשר צפויה לפקוע ביום 19 ביולי 2021 (להלן: "מועד פקיעת הפוליסה") לא תחודש או תוארך, הם יסיימו את תפקידם בחברה במועד פקיעת הפוליסה.


 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.