מור גמל ראשונה ב"העברות נטו" ביוני - האם תעקוף את מגדל בהיקף הנכסים ?

פסגות שבניהול אלטשולר שחם גמל עם העברות נטו שליליות של כ 601- מיליוני שקלים ולכן במידה והיינו מאחדים את הנתונים הינו מקבלים שחברת העל "אלטשולר שחם" בהעברות שליליות. עד כה נראה שהצד הזה של המיזוג לא ממש עולה יפה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קיסוס מנכל מור גמל. צלם פאנדראורי קיסוס מנכל מור גמל. צלם פאנדר

שנהב גולדברג
22/07/2021

חודש יוני היה חודש מצוין למנהלי הגמל וההשתלמות וסך הצבירות נטו עמד על 2.92 מיליארדי שקלים בדומה לשאר החודשים מתחילת השנה. מתחילת השנה צברו נטו מנהלי הגמל וההשתלמות כ 17.04 מיליארדי שקלים כאשר עיקר הכסף הצטבר בשתי חברות: אלטשולר שחם ומור גמל. כהמשך ישיר של חודש מאי גם ביוני מור גמל מובילה את התעשייה עם סכום "העברות נטו" מגופים אחרים של כ 907 מיליוני שקלים. למעשה מור גמל מנהלת נכון לסוף יוני כ 19.95 מיליארדי שקלים ולהערכתנו תעקוף ביולי את מגדל בהיקף הנכסים. מגדל שמנהלת כ 20.6 מיליארדי שקלים מתקשה מאוד לגדול ואילו מור במומנטום גדול.

חברה נוספת שבולטת "בהעברות נטו" חיוביות היא הפניקס עם 597 מיליוני שקלים ביוני והיא גם השלישית בדרוג מתחילת השנה. עוד נמצאים בצד החיובי של ההעברות נטו הן החברות כלל עם 413 מיליוני שקלים, מיטב דש עם 238 מיליוני שקלים ואנליסט עם 220 מיליוני שקלים. 

אלטשולר שחם נחלשים מאוד בהיקף ה"העברות נטו" ומהובלה של התעשייה במשך שנים. הם כיום במקום השישי עם העברות נטו של כ 165 מיליון שקלים אולם נתון זה אינו מספר את הסיפור המלא.

פסגות שבניהול אלטשולר שחם גמל עם העברות נטו שליליות של כ 601- מיליוני שקלים ולכן במידה והיינו מאחדים את הנתונים הינו מקבלים שחברת העל "אלטשולר שחם" בהעברות שליליות. עד כה נראה שהצד הזה של המיזוג לא ממש עולה יפה. הייתה מחשבה בקרב פעילים שאולי המיזוג עם פסגות יפסיק את "הדימום" של פסגות ואולם המציאות איננה כזו. אולי התוצאות שבאות לאחר המיזוג מביאות את פסגות ל"העברות נטו" שליליות אף יותר מחודש מאי. יתכן שהמשקיעים ממתינים למיזוג של הקופות בפועל ולא ברור למה הדבר לא מתבצע באופן מידי.העברות בין גופים והפקדות ליוני 2021

 

 

יונ-21

 

 

 

 

 

חברה מנהלת

נכסים

הפקדות

משיכות

העברות נטו

צבירה נטו

מור גמל

19952

413

52

907

1268

הפניקס אקסלנס

40572

342

129

597

810

כלל

41307

293

175

413

530

מיטב דש

49794

342

162

238

417

אנליסט

11978

138

32

220

325

אלטשולר שחם

169039

1340

464

165

1041

מגדל

20604

160

112

-10

38

מנורה

33547

314

206

-112

-3

הלמן-אלדובי

18811

109

97

-166

-154

הראל

45427

267

190

-280

-202

ילין לפידות

44839

236

124

-357

-244

יתר הגופים

90770

552

354

-454

-256

פסגות

51856

177

230

-601

-653

סכום כולל

638,496

4,683

2,328

561

2,917העברות בין גופים והפקדות למחצית 2021 ינואר עד יוני כולל

מחצית 2021

 

 

 

 

 

חברה מנהלת

נכסים

הפקדות

משיכות

העברות נטו

צבירה נטו

מור גמל

19952

2713

188

6658

9183

אלטשולר שחם

169039

8244

2575

5621

11289

הפניקס אקסלנס

40572

1682

715

1751

2718

כלל

41307

1529

931

961

1559

אנליסט

11978

741

212

867

1396

מיטב דש

49794

1759

887

507

1379

מגדל

20604

917

635

-367

-85

הלמן-אלדובי

18811

686

444

-656

-414

מנורה

33547

1509

1059

-987

-537

הראל

45427

1517

1178

-1992

-1652

יתר הגופים

90770

3145

2164

-2563

-1582

ילין לפידות

44839

1365

772

-2568

-1975

פסגות

51856

1142

1610

-3773

-4241

סכום כולל

638,496

26,949

13,369

3,457

17,037


צצצת