קבוצת מיכמן מציגה צמיחה וגידול משמעותי

מדווחת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יניב ביטון, מנכל מיכמן, צילום: סיון פרג׳יניב ביטון, מנכל מיכמן, צילום: סיון פרג׳

מורן שקד
01/08/2021

הרווח לפני מיסים על ההכנסה הסתכם ברבעון השני בכ-24.2 מיליון ש"ח והרווח הנקי הסתכם בכ-15.9 מיליון ש"ח (כולל רווח הון בגין הנפקת חברת ליברה בה מיכמן מחזיקה כ-4.4%).

ההכנסות מימון נטו צמחו בכ-111% ברבעון השני לשנת 2021 והסתכמו בכ-6.4 מיליון ש"ח, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מתחילת שנת 2021 ועד למועד זה, החברה הגיעה לתיק אשראי בהיקף של כ-226 מיליון ש"ח המהווה צמיחה של כ-130%, בין השאר, באמצעות גיוס מוצלח של כ-100 מיליון ש"ח באג"ח ציבורי במח"מ 2.44 שנים בתחילת חודש יוני 2021.

דורון ספיר, יו"ר החברה מסר: "דוחות הרבעון השני של שנת 2021 מבטאים את המשך הצמיחה ושיפור הרווחיות מעבר לציפיות שלנו והחברה עומדת כבר במועד פרסום הדו"ח ביעד שהציבה בתוכנית האסטרטגית לשנת 2021 כולה. שוק האשראי החוץ בנקאי צובר תאוצה ויש לו תפקיד מרכזי בהגדלת נגישות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בשנים הבאות. הקבוצה תמשיך בהרחבת פעילותה העסקית תוך מתן פתרונות אשראי מגוונים ללקוחותיה ואיתור הזדמנויות השקעה בעולם הפינטק ושימוש בפלטפורמות דיגיטליות ומוצרים נלווים."

יניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים: "מיכמן ממשיכה לבנות תשתית ניהולית ומקצועית לקידום החברה ופועלה. מאז הנפקת החברה בפברואר השנה, פעלנו לגיוון מקורות ההון והוזלתם באמצעות הגדלת האשראי מהמערכת הבנקאית וגיוס אג"ח לראשונה. החברה ממשיכה במגמת הצמיחה וכבר בסוף יולי עמדנו ביעדי התכנית שהצבנו לעצמנו לשנת 2021." 
 
הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-6.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-111% לעומת כ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות מימון נטו של החברה בחציון הראשון לשנת 2021 גדלו בכ-73% לכ-11.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-6.4 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הצמיחה החדה נובעת משיפור משמעותי בעלות גיוס ההון של החברה.

הכנסות מימון ברוטו של החברה ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-8.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-83% לעומת כ-4.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מימון ברוטו של החברה גדלו בחציון הראשון לשנת 2021 בכ-51% לכ-14.9 מיליון ש"ח לעומת כ-9.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

מתחילת השנה תיק האשראי של החברה צמח בכ-104% והסתכם בכ-200 מיליון ש"ח בתום החציון הראשון לשנת 2021. מגמת הצמיחה נמשכת ובחודש יולי - היקף תיק האשראי חצה את ה-226 מיליון ש"ח, המהווה גידול של כ-130% מתחילת השנה. נכון למועד זה, החברה כבר עומדת ביעד השנתי שהציבה לעצמה בתוכנית האסטרטגית לשנת 2021 כולה – תיק אשראי בהיקף של כ-230 מיליון ש"ח.

מקורות ההון של החברה גדלו בחציון הראשון של שנת 2021 לכ-291 מיליון ש"ח, לעומת מקורות הון שהסתכמו בכ-101 מיליון ש"ח בשנת 2020. נכון לסוף חודש יוני 2021 מקורות ההון של החברה כוללים 56 מיליון ש"ח הון עצמי (הכולל את כספי הגיוס מהנפקת מניות ראשונה לציבור שבוצעה בפברואר 2021 בסך של כ-25 מיליון ש"ח), כ-30 מיליון מאשראי בנקאי, כ-105 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים וכ-100 מיליון ש"ח כספי אג"ח שגייסה החברה לראשונה בחודש יוני 2021. גיוון מקורות האשראי, הנפקת האג"ח והסכמים עם המערכת הבנקאית הביאו להפחתת עלות ההון המשוקללת של החברה מכ-8.5% בסוף שנת 2020 לכ-4.92% בסוף החציון הראשון לשנת 2021 - נתון המדגיש את הפחתת עלויות ההון של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית והחברה צופה שתהליך זה ימשך.

הרווח של החברה לפני מיסים על ההכנסה ברבעון השני לשנת 2021 הסתכם בכ-24.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח של החברה לפני מיסים על ההכנסה כולל רווח הון בסך של כ-21 מיליון ש"ח בגין הנפקת חברת ליברה, כאמור, והפיכתה לחברה ציבורית.

הרווח של החברה לפני מיסים על ההכנסה הסתכם בחציון הראשון לשנת 2021 בכ-26.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-2.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2021 הסתכם בכ-15.9 מיליון ש"ח לעומת כ-681 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי כולל רווח הון בסך של כ-14 מיליון ש"ח שנרשם במהלך הרבעון השני לשנת 2021 בגין הנפקת מניות ראשונה לציבור של ליברה חברה לביטוח אשר מיכמן מחזיקה בכ-4.4% מהון המניות.

הרווח הנקי בחציון הראשון של שנת 2021 גדל לכ-17.3 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-1.7 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. 

חברת מיכמן, המספקת אשראי לאלפי עסקים קטנים ובינוניים במח"מים קצרים, הנפיקה את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודש פברואר 2021. במסגרת ההנפקה החברה זכתה לביקושי יתר וגייסה כ-25 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ– 95 מיליון אחרי הכסף. מאז צמח וגדל שווי השוק של החברה והוא עומד נכון להיום על כ-239 מיליון ש"ח. ביוני 2021 החברה השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח.