ספטמבר בקרנות הפנסיה: הפניקס מנצחים בכל המסלולים | מיטב עוברים להובלה ל-5 שנים מסלול 50-60

מיטב מובילים במרבית חתכי הזמן במסלול 50-60 | מנורה מבטחים מובילים במרבית חתכי הזמן בקרנות פנסיה מעל גיל 60

 

 
אייל בן סימון, הפניקס. צילום: צלם פאביאן קולדורףאייל בן סימון, הפניקס. צילום: צלם פאביאן קולדורף
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/10/2021

ספטמבר חודש מאתגר לקרנות הפנסיה, כמו גם לשאר מסלולי החסכון השונים. כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.
כמעט כל הגופים בתשואה שלילית החודש במסלולים השונים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – הפניקס מנצחים החודש ומובילים מתחילת השנה
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. התשואה הממוצעת החודש היא 0.66%- לעומת 1.67% בחודש קודם. טווח התשואות מציג פער משמעותי בין הגבוה לנמוך ונע בין 0.17% ל-2.15%-. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 10.42%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 19.49%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 27.6% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 48.9%.

הפניקס השיאה החודש תשואה של 0.17%. והיא הגוף היחיד עם תשואה חיובית החודש. במקום השני מנורה מבטחים עם 0.44%-. הפניקס גם מובילים מתחילת השנה עם 11.64% (לקחו את המקום ממיטב דש). כלל מובילה שנה אחורה עם 22.12% (0.49%- החודש). מיטב מובילה בתשואה ל-3 שנים עם 29.65% (0.69%- החודש) בתשואה ל-5 שנים עדין מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 54.5% (תשואה החודש של 2.14%-, מקום אחרון).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מדיחים את אלטשולר שחם בתשואה ל-5 שנים
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר. התשואה הממוצעת היא 0.46%- לעומת 1.46% בחודש קודם. מנעד התשואה נע בין 0.11%- ל-1.7%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.22%, בשנה האחרונה 16.44%, ל-3 שנים 24.72% ול-5 שנים 42.24%.

הפניקס מנצחים גם במסלול זה עם 0.11%, וגם כאן הם היחידים בתשואה חיובית במסלול זה. במקום השני מנורה מבטחים עם 0.16%-. מיטב מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן עם 11.4% מתחילת השנה, 19.44% ל-12 חודשים, 29.06% ל-36 חודשים, והחודש הדיחו מהתשואה ל-5 שנים את אלטשולר שחם עם 45.98% (מיטב השיאו החודש 0.31%-).

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מנורה מבטחים שולטים מתחילת השנה ובכל שאר חתכי הזמן
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה השלילית הנמוכה ביותר מבין המסלולים השונים עם תשואה ממוצעת של 0.2%- לעומת 1.12% חודש קודם. מנעד התשואה נע בין 0.77%- ל-0.04%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.00%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 11.85%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 20.04%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 33.60%.

הפניקס במקום הראשון גם במסלול זה עם 0.04. מנורה מבטחים עם 0.02% החודש במקום שני. מנורה מבטחים מובילים בכל חתכי הזמן עם 9.04% מתחילת השנה, 15.72% ל-12 חודשים, 21.82% ל-3 שנים ו-38.16% ל-5 שנים.


קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

0.17%

11.64%

21.59%

28.94%

50.71%

 ---

9974

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

-0.44%

11.36%

21.74%

27.46%

49.71%

      6,723

2184

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

-0.49%

10.88%

22.12%

28.92%

48.84%

     15,623

9654

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

-0.50%

10.65%

18.84%

25.82%

43.55%

     13,022

8801

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

-0.56%

9.88%

17.80%

24.65%

44.86%

     19,936

9823

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-0.69%

11.35%

20.52%

29.65%

50.16%

      9,892

2155

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-2.14%

7.19%

13.82%

27.75%

54.50%

     19,051

9757

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.66%

10.42%

19.49%

27.60%

48.90%

 

 

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

0.11%

9.42%

17.07%

24.54%

42.07%

      2,346

9975

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035

-0.16%

9.84%

17.71%

23.80%

43.20%

      6,465

2014

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

-0.31%

11.40%

19.44%

29.06%

45.98%

      4,399

9967

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

-0.35%

9.11%

15.58%

22.92%

40.00%

      3,513

9827

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

-0.36%

9.38%

15.92%

23.36%

37.93%

      2,896

8802

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

-0.45%

9.67%

18.84%

25.97%

42.29%

      4,118

9655

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-1.70%

5.70%

10.55%

23.39%

44.20%

      3,192

9758

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.46%

9.22%

16.44%

24.72%

42.24%

 

 

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

0.04%

7.15%

12.64%

20.37%

35.19%

         924

9976

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

0.02%

9.04%

15.72%

21.82%

38.16%

      4,545

2011

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

-0.13%

7.30%

11.79%

19.08%

32.30%

      1,660

9829

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

-0.15%

7.54%

12.34%

19.55%

31.65%

      1,600

8803

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

-0.22%

7.14%

11.86%

19.68%

32.12%

         894

9968

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-0.77%

3.83%

6.77%

19.73%

32.17%

      1,109

9759

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.20%

7.00%

11.85%

20.04%

33.60%