מיטב תכלית מנפיקה קרן מחקה חדשה¹ - על סקטור הקמעונאות בארה"ב

קרן מחקה פתוחה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד ²S&P Retail Select Industry, מדד מסוג שווה משקל הכולל מניות הנכללות במדד S&P Total Market Index ואשר נסחרות בשוק האמריקאי ומסווגות על ידי GICS בסקטור קמעונאות.

 

 
רפי ניב מנכל מיטב דש קרנות נאמנות צ.פאנדררפי ניב מנכל מיטב דש קרנות נאמנות צ.פאנדר
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
26/10/2021

קרן מחקה חדשה של מיטב תכלית קרנות נאמנות¹:

תכלית TTF' (A4) S&P Retail Select Industry מנוטרלת מט"ח²

מס' ני"ע: 5133848

קרן מחקה פתוחה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד ²S&P Retail Select Industry, מדד מסוג שווה משקל הכולל מניות הנכללות במדד S&P Total Market Index ואשר נסחרות בשוק האמריקאי ומסווגות על ידי GICS בסקטור קמעונאות.  

במדד נכללות 108 מניות (נכון ליום 28.09.21) של חברות בסקטור הקמעונאות, הכולל תתי ענפים שונים כגון: הלבשה, מחשוב ואלקטרוניקה, תרופות, מזון, סופרמרקטים ומרכזי על, חנויות סחורות כלליות, קמעונאות בשיווק אינטרנטי ושיווק ישיר ועוד⁴. המדד מבצע איזון משקולות ועדכון מניות אחת לרבעון.

מיטב תכלית מסרו לפאנדר כי: "ארה"ב נחשבת למובילת השוק הקמעונאי ברחבי העולם עם שוק קמעונאות מקומי משגשג אשר מציג צמיחה עקבית במכירות לאורך שנים. לא בכדי, הצריכה הפרטית מהווה את מנוע הצמיחה העיקרי בכלכלה האמריקאית".

במיטב תכלית מוסיפים כי "על רקע מדיניות מוניטרית מקלה שכללה תמיכה מאסיבית במשקי הבית, אנו מאמינים כי המשך מתן החיסונים בארה"ב ופתיחת המשק יתרמו להגברת הצריכה המסורתית לצד הצריכה הדיגיטלית, צריכה אשר תתרום לשוק הקמעונאות." ³
 
הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 26.10.21. מועד סיום התאמת נכסים 28.10.21

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 26.10.21. מועד סיום התאמת נכסים 28.10.21.  2. מדד S&P Retail Select Industry הינו קניינה הרוחני של חברת S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2021-03-089416. קיימים דמי נאמן בקרן. (4A) 4- עד 120% חשיפה למניות,A - עד 10% חשיפה למט"ח.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.