לראשונה בבורסה בתל אביב - מסחר בסדרות אג"ח במטבע חוץ של ממשלת ישראל

מסחר בסדרות אג"ח במטבע חוץ של ממשלת ישראל - החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מודיעים בתאריך 27 באוקטובר, 2021 כי בהמשך ליוזמה משותפת של החשב הכללי והבורסה לניירות ערך, איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב.

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
27/10/2021

החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מודיעים בתאריך 27 באוקטובר, 2021 כי בהמשך ליוזמה משותפת של החשב הכללי והבורסה לניירות ערך, איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב. 

הרישום יקל על ציבור המשקיעים לרכוש ולסחור באיגרות החוב הנקובות במט"ח, בשקיפות ובעלויות נמוכות יותר ביחס למצב הקיים.

ממשלת ישראל מגייסת חוב במטבע חוץ, בין השאר באמצעות הנפקת איגרות חוב בחו"ל. כיום נסחרות בחו"ל 23 סדרות אג"ח ממשלתיות שהונפקו מחוץ לישראל: 13 סדרות דולריות, שבע סדרות נקובות ביורו, שתי סדרות נקובות ביין יפני וסדרה אחת בליש"ט. איגרות החוב הדולריות מוחזקות ונסלקות ב-DTCC  (המסלקה האמריקאית) ואילו איגרות החוב הנקובות ביורו מוחזקות ונסלקות ב- Euroclear (המסלקה האירופאית). 

בשלב ראשון תרשמנה 3 סדרות ממשלתיות דולריות ושלוש סדרות ממשלתיות הנקובות ביורו, בהיקף כולל של כ- 40 מיליארד ₪. המסחר באיגרות החוב הגלובליות יתבצע בשקלים ואילו התשלומים הצפויים למחזיקי איגרות החוב (ריבית) יבוצעו במטבע בו נקובה איגרת החוב. 

יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר אמר: "רישום איגרות החוב הממשלתיות הגלובליות ופיתוחו של אפיק השקעה חדש בבורסה לניירות ערך מהווה עדות נוספת למחויבותו של החשב הכללי לשכלול וקידום שוק ההון הישראלי. רישום האיגרות צפוי לעודד סחירות ושקיפות, ולחזק את בסיס המשקיעים באיגרות החוב הממשלתיות של מדינת ישראל". 

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך אמר: "אנו שמחים כי ממשלת ישראל בחרה לרשום את סדרות איגרות החוב הגלובליות שלה בבורסה בתל אביב, בדומה לכל איגרות החוב הממשלתיות שכבר נסחרות בישראל. המהלך ירחיב את היצע המוצרים הנסחרים בבורסה, יגביר את הנזילות באיגרות החוב הממשלתיות ויאפשר לראשונה למשקיעים הישראלים והבינלאומיים גישה למוצרים גלובליים אלו במסחר רציף ושקוף בבורסה בתל אביב". 

המסחר בסדרות האג"ח הגלובליות צפוי להתחיל ב- 31 באוקטובר, 2021. 

להלן 6 הסדרות שתרשמנה למסחר: