קרן הריט אזורים Living מסכמת את הרבעון השלישי של 2021 - המניה עולה 5.4%

עם רווח של כ- 211 מיליון ש"ח בעקבות השלמת ואכלוס הפרויקטים בראשון לציון ואור יהודה

 

 
ערן ענבים, קרדיט: ליאור גרונדמןערן ענבים, קרדיט: ליאור גרונדמן
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/11/2021

החברה שיווקה ואכלסה בהצלחה את שני הפרויקטים המשמעותיים שיזמה: פרויקט "הרקפות" בראשון לציון הכולל 216 דירות ופרויקט "בית בפארק" באור יהודה הכולל 364 יח"ד הפרויקטים. כ- 90% מהדירות בפרויקטים אוכלסו.

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living: "הצמיחה המשמעותית בפעילות הקרן, עם השלמת האכלוס של 3 פרויקטים ובהם כ- 700 דירות להשכרה, ממצבת את אזורים Living כשחקנית מרכזית בשוק הדיור להשכרה. אנו רואים כבר עכשיו, ונמשיך לראות גם בהמשך, נסיקה משמעותית בהיקף השחקנים שנכנסים לתחום".

קרן הריט אזורים Living, מקבוצת אזורים, המתמחה בדיור להשכרה ארוכת טווח, מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2021 עם עלייה חדה ברווח הנקי והתפעולי אשר נבעה מגידול בשווי יחידות הדיור לאור השלמת הקמת הפרויקטים ועליית מחירי הנדל"ן למגורים. הרווח הנקי של הקרן ברבעון השלישי הסתכם בכ-147.4 מיליון שקלים, זאת לעומת הרווח הנקי של החברה באותה תקופה בשנה שעברה שעמד על כ-7.7 מיליון שקלים. עלייה של כ-1,900% לעומת אותו הרבעון אשתקד. כמו כן, הרווח הנקי של הקרן לתקופה של שלושה רבעונים מסתכם בכ-212 מיליון שקלים, זאת לעומת הרווח הנקי של החברה באותה תקופה בשנה שעברה שעמד על כ-19 מיליון שקלים. עלייה של כ- 1,178% לעומת אותה תקופה אשתקד.

עליית שווי הוגן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמה לסך של 219 מיליון ₪ (מול כ- 19 מיליון שקלים בתקופה מקבילה), ונבעה מהכרה ברווח יזמי בסך של 81 מש"ח (7.5 מיליון שקלים בתקופה מקבילה) ועליית ערך בהיקף של כ 138 מיליון שקלים (כ- 12 מיליון שקלים בתקופה מקבילה). עליית הערך הושפעה בעיקר מהפחתה של שיעור ההיוון ששימש בעבר לאומדן שווי הפרויקטים משיעור של 5.5% לשיעור של 5%, מעלית מחירי הדירות בסביבת הנכסים, עליה בדמי השכירות וכן מהכרת רווח יזמי בעקבות סיום הקמה והתקדמות השיווק ואכלוס של הפרויקטים בראשון לציון ובאור יהודה.

בפרויקט "רקפות" בראשון לציון בו האכלוס החל בחודשי הקיץ נחתמו חוזי שכירות בגין 199 דירות (אוכלסו 196 דירות) מתוך 216. כפועל יוצא, החברה רשמה בתקופת הדוח עלייה בשווי הוגן של כ-78 מיליון שקלים. בפרויקט "בית בפארק" באור יהודה סיימה החברה הקמתו של מתחם בן 364 יחידות דיור והאכלוס החל לאחרונה (עד כה אוכלסו כ-300 דירות בפרויקט). בפרויקט נחתמו חוזי שכירות בגין 330 דירות. כפועל יוצא, רשמה החברה בתקופת הדוח עלייה בשווי הוגן בסך של כ-118 מיליון שקלים.

ההון העצמי של הקרן צמח לסך של כ-928 מיליון שקלים ובמקביל רשמה הקרן גידול בסך נכסיה לכ-1.75 מיליארד שקלים בעקבות ההשקעות שבוצעו בתקופה ועליית הערך של נכסיה. לקרן יתרות מזומנים של כ-72 מיליון שקלים המיועדות לעסקאות חדשות.

בתקופת הדוח המשיכה החברה במימוש האסטרטגיה של הגדלת פורטפוליו הנכסים בדרך של ייזום או רכישת בניינים שלמים ו/או מקבצים גדולים תוך התמקדות באזורי ביקוש ובמיקומים בעלי פוטנציאל השבחה. כך, במהלך חודש אוגוסט דיווחה הקרן על רכישה בסך כ-153 מיליון שקלים של 66 דירות בבניין אחד המהווה חלק מפרויקט התחדשות עירונית ב"קריית היובל", בירושלים. בהמשך לכך, רכשה החברה בסך 127.4 מיליון שקלים מגרש המיועד לבניית כ-72 דירות במתחם "פארק חורשות בתל אביב".

כיום, הפורטפוליו של החברה כולל 10 פרויקטים בשלבים שונים בהיקף כולל של מעל ל-1,600 דירות, ביניהם פרויקט בשכונת ט"ז החדשה באשדוד שאוכלס לפני כשלוש שנים, שני הפרויקטים שכאמור אוכלסו בשכונות "בית בפארק" באור יהודה ו"הרקפות" בראשון לציון, פרויקט שנמצא בשלבי תכנון ומיועד למגורי סטודנטים בשכונת פארק הים החדשה בבת ים, פרויקט נוסף בשכונת פארק הים בבת ים, פרויקט בשכונת כפר שלם בתל-אביב שאכלוסו צפוי במחצית השנייה של 2022, פרויקט בחיפה, המורכב מארבעה מתחמי משנה - שלושה מהם ממוקמים במתחם קמפוס הנמל בעיר התחתית בחיפה ואחד בשכונת בת גלים, וכן, פרויקט נוסף בשכונת אגמים החדשה באשקלון בו זכתה החברה במסגרת מכרז של החברה הממשלתית "דירה להשכיר" שתחילת הקמתו צפויה להיות במחצית השנייה של 2022. בנוסף, התקשרה החברה בתקופת הדוח בהסכמים לרכישת שני פרויקטים נוספים, כאמור לעיל בקרית יובל בירושלים ובפארק חורשות בתל אביב. החברה מעריכה כי את שנת 2021 תסיים עם 692 דירות מניבות, 438 בהקמה ו- 478 דירות בתכנון. Living מבית אזורים פועלת להרחיב את הפורטפוליו הקיים ושואפת להגיע להיקף פעילות של אלפי יח"ד להשכרה ארוכת טווח. 

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living: "הצמיחה המשמעותית בפעילות הקרן, עם השלמת האכלוס של 3 פרויקטים ובהם כ 700 דירות להשכרה, ממצבת את אזורים Living כשחקנית מרכזית בשוק הדיור להשכרה. במהלך הרבעון השלישי התחלנו באכלוס של שני פרויקטים משמעותיים ואיכותיים בראשון לציון ובאור יהודה, ובצענו מספר עסקאות משמעותיות להרחבת הפורטפוליו באזורי ביקוש ובערים מרכזיות בארץ – ירושלים ותל אביב. כמו כן, בימים האחרונים, הממשלה החלה לפעול להסדיר את תחום הדיור להשכרה הקונצרני באמצעות אישורה של רפורמה רחבה. כתוצאה מכך, אנו רואים כבר עכשיו, ונמשיך לראות גם בהמשך, נסיקה משמעותית בהיקף השחקנים שנכנסים לתחום. משקיעים ושחקני נדל"ן מובילים – כולם מהווים מכפילי כוח שיתרמו לצמיחת השוק משמעותית".

לגרף ריט אזורים ליוי לחצו כאן

16 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.24 מיליון בריט אזורים ליוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את ריט אזורים ליוי. לרשימה המלאה