קמהדע - טיסה של 11.6% בעקבות הדוחות

בנוסף מדווחת החברה על השלמת עסקה אסטרטגית, המשנה את פני החברה, לרכישת פורטפוליו של 4 מוצרים מסחריים מאושרי FDA

 

 
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay Image by Michal Jarmoluk from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2021

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו ב-23.0 מיליון דולר, וההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו ב-72.2 מיליון דולר.

קמהדע רכשה פורטפוליו של ארבעה תכשירי נוגדנים מבוססי פלסמה מסחריים מאושרי FDA מחברתSaol Therapeutics. הרכישה מקדמת את אסטרטגית קמהדע להפיכתה לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית עם יכולות מסחריות חזקות בארה"ב, ומהווה צעד חשוב במיצובה של קמהדע כמובילה עולמית בפיתוח, ייצור ומסחור של תכשירי נוגדנים מבוססי פלסמה. 

העברת הייצור של GLASSIA® לטקדה הושלמה וההסכם בין החברות עובר לשלב התמלוגים החל משנת 2022; השלמת המעבר מפנה קיבולת ייצור במפעל החברה המאפשרת קליטה של מוצרי פלסמה חדשים. 

המשך הרחבת קיבולת איסוף הפלסמה במרכז האיסוף שנרכש לאחרונה בארה"ב; החברה ממשיכה לקדם את תוכניתה לפתוח מרכזי איסוף פלסמה נוספים בארה"ב.

הניסוי הקליני הפיבוטלי שלב 3 InnovAATe של אלפא-1 אנטיטריפסין באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון האלפא-1-אנטיטריפסין ממשיך להתקדם על פי התוכנית, כולל משוב חיובי שהתקבל לאחרונה מפגישת ועדת הבטיחות של הניסוי.

קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברת ביופרמצבטיקה המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021.

"במקביל לכך שהפעילות העסקית שלנו ממשיכה להתנהל כצפוי במהלך שנת 2021, אנחנו מסתכלים קדימה בציפייה למימוש מנועי הצמיחה הפוטנציאלים המשמעותיים של החברה", אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "אנחנו שמחים לדווח במקביל  על מנוע הצמיחה החדש והחשוב לפעילות שלנו בדמות הרכישה האסטרטגית של פורטפוליו של ארבעה תכשירי נוגדנים מבוססי פלסמה מסחריים המאושרים על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), מחברתSaol Therapeutics. בעקבות רכישה זו, קמהדע מחזקת את הפיכתה למובילה עולמית בשוק תכשירי הנוגדנים הייחודיים מבוססי פלסמה. ההכנסות הגלובליות לשנת 2021 של פורטפוליו המוצרים שנרכשו צפוי להיות בין 40 מיליון דולר ל-45 מיליון דולר, כאשר כ-75% ו- 20% מההכנסות נבעו ממכירות בארה"ב וקנדה, בהתאמה. באמצעות רכישה אסטרטגית וסינרגטית זו קמהדע ממשיכה לקדם את מטרת הליבה שלה, ואנו מתחילים את שנת 2022 כחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית עם יכולות מסחריות חזקות בארה"ב. אנו מצפים למנף את מערך ההפצה הבינלאומי החזק שלנו כדי להגדיל את הכנסות הפורטפוליו הנרכש בשווקים בינלאומיים חדשים."

"השלמנו לאחרונה את מעבר ייצור GLASSIA® לטקדה ואנו צופים להתחיל לקבל תמלוגים החל משנת 2022 בשיעור של 12% מהמכירות נטו של המוצר עד אוגוסט 2025, ובשיעור של 6% לאחר מכן עד שנת 2040. אנו צופים לקבל תמלוגים מטקדה בטווח של 10 מיליון דולר עד 20 מיליון דולר לשנה לשנים 2022 עד 2040. בנוסף, אנחנו ממשיכים לקדם את התוכנית  להרחבת קיבולת איסוף הפלסמה במרכז האיסוף הקיים שלנו ולפתיחת מרכזי איסוף פלסמה נוספים בארה"ב על בסיס הרישיון שלנו מה-FDA. אנחנו רואים בפתיחת מרכזי איסוף חדשים בארה"ב שלב חשוב בהתפתחות שלנו כחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית. לסיום, אנו ממשיכים לקדם את הניסוי הקליני הפיבוטלי שלב 3 InnovAATe באינהלציה של אלפא-1 אנטיטריפסין לטיפול במחלת החסר בחלבון האלפא-1-אנטיטריפסין (AATD). אנחנו מרוצים מתוצאות פגישת ועדת הבטיחות של הניסוי אשר תומכת בהמשך קידומו ללא צורך בשינויים," סיכם מר לונדון.

דגשים פיננסיים לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2021

ההכנסות הכוללות הסתכמו בכ-23.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה לכ-35.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. 

הרווח הגולמי עמד על כ- 5.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה לכ-14.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. 

ההפסד הנקי עמד על כ- 0.8 מיליון דולר, או (0.02) דולר למניה, ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה לרווח נקי של כ- 6.8 מיליון דולר, או 0.15 דולר למניה, ברבעון השלישי של 2020.

ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות שלהלן, הסתכם ברבעון השלישי של 2021 בכ-0.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-9.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם לכ-2.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של כ- 2.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.  

דגשים פיננסיים עבור תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2021

ההכנסות הכוללות הסתכמו בכ-72.2 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בהשוואה לכ-101.7 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020. 

הרווח הגולמי עמד על כ-23.7 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בהשוואה לכ-37.4 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020. 

בהקשר עם מעבר הייצור של GLASSIA לטקדה, במהלך הרבעון השני והשלישי של 2021, קמהדע השלימה את מהלך צמצום כוח האדם ורשמה הוצאה חד פעמית של כ-0.6 מיליון דולר הקשורה לפיצויי פיטורים מוגדלים לעובדים שפוטרו במסגרת התהליך. תהליך הצמצומים צפוי להביא להפחתה בעלויות השכר השנתיות של החברה בשיעור של כ- 10%.

הרווח הנקי עמד על כ- 2.8 מיליון דולר, או 0.06 דולר למניה, בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בהשוואה לרווח נקי של כ- 15.2 מיליון דולר, או 0.35 דולר למניה, בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות שלהלן, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2021 בכ-6.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-21.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020. ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בניכוי הוצאות פיטורים חד פעמיות, הסתכם בכ-7.3 מיליון דולר.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם לכ-3.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של כ- 6.4 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

דגשים למאזן

נכון ל-30 בספטמבר 2021, היו לחברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך 99.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-109.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020. ההון החוזר של החברה נכון ליום 30 בספטמבר, 2021 הכולל נכסים שוטפים (ללא מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר), בניכוי התחייבויות שוטפות, גדל ב 8.1 מיליון דולר לסך של 52.5 מיליון דולר. 

לגרף קמהדע לחצו כאן

40 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 29.61 מיליון בקמהדע
קרנות נאמנות שמחזיקות את קמהדע. לרשימה המלאה