רשימת גופים בעלי היתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
FacebookTwitter Whatsapp
24/11/2021

ביום 27 בדצמבר 2018, פרסמה רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") את תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א(ב) לחוק ניירות-ערך התשכ"ח-1968 (להלן בהתאמה: "ההיתר הכללי" ו"החוק"). להלן יובאו רשימות גופים בעלי היתר לפי סעיף 49א לחוק.

להמשך לחצו כאן.