תעשיות מספנות ישראל - תוצאות רבעון 2021-3

הרווח הנקי עלה בכ-41.3% לכ-26.2 מיליון שקל | תגובה פשורת של המשקיעים

 

 
מספנות ישראל, קרדיט: דניאל צרסקימספנות ישראל, קרדיט: דניאל צרסקי
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
25/11/2021

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 צמחו הכנסות החברה בכ-21.3% לכ-674.8 מיליון שקל והרווח הנקי גדל בכ-20.1% לכ-71.6 מיליון שקל.

צבר ההזמנות של החברה במגזר המספנה גדל ועומד בסמוך למועד פרסום הדו"ח על כ-867 מיליון שקל.

צביקה שכטרמן, מנכ"ל תעשיות מספנות ישראל: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי עם צמיחה וגידול חד של מעל 40% ברווח הנקי, תוצאות המשקפות את הצעדים בהם נקטנו לייעול הפעילות ומיקסום הגמישות התפעולית, בשילוב הגאות בתחום ההובלה הימית. אסטרטגיית גיוון הפעילויות שלנו מוכיחה את עצמה ומאפשרת לחברה ליהנות מצמיחה עקבית לטווח ארוך.

במגזר המלט פעלנו להגדלת אחזקותינו בשתי החברות שבשליטתנו, סימנט ואיסקו, מהלך שיאפשר לנו ליהנות מחלק גדול יותר ברווחי פעילות המלט, המהווה מנוע צמיחה משמעותי לחברה, זאת בזמן שענף המלט נהנה מעלייה בביקושים ומצמיחה מואצת, כתוצאה מהגידול בענפי הבנייה, התשתיות והנדל"ן. 

במגזר הפעילות הנמלית, אנו ממשיכים להציג יעילות בסטנדרט עולמי, המתבטא בהיקף פריקת המטענים לטון ביחס לגודל הנמל, ואנו ממשיכים לפעול במתכונת של '24/7', בתפוסה מקסימלית, על מנת לסייע למשק בהתמודדות עם העומס שנוצר בכניסה לנמלי ישראל. הדבר קיבל ביטוי גם בגידול בהיקף הפעילות וגם בגידול ברווחיות.

מחירי ההובלה בעולם ממשיכים לספק רוח גבית חזקה לפעילותנו בתחום התובלה הימית, במסגרתה אנו מפעילים כיום צי הכולל 9 אוניות, ביניהן אונייה בעלת קיבולת של כ-37.5 אלף טון. בנוסף, בבעלותנו 4 אוניות ייעודיות להובלת מלט, מהן 3 אוניות בשימוש חברת הבת סימנט ואוניה נוספת, הפועלת להובלת מלט עבור צדדים שלישיים. 

במגזר המספנה המשכנו להגדיל את צבר ההזמנות שלנו, על ידי קבלת הזמנות חדשות ממשרד הביטחון ומלקוחות בשווקים הבינלאומיים. צבר ההזמנות גדל למעל לכ-800 מיליון שקל.

בימים אלו אנו ממשיכים לפתח את מנועי הצמיחה של החברה, לרבות הקמת מתקן הממגורות לקליטת מטעני גרעינים, כניסה לתחומי הביטומן והגבס, וכן השתתפותנו במכרז להפרטת נמל חיפה ביחד עם שותפתנו DP WORLD מדובאי. במקביל אנחנו פועלים בכל מגזרי הפעילות על מנת לאתר עסקאות חדשות לביסוס המשך צמיחתה של החברה".

חברת תעשיות מספנות ישראל בע"מ דיווחה היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021. החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בבורסה בתל-אביב בחודש ספטמבר 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021: 

ההכנסות ברבעון עלו בכ-13.8% לכ-234.6 מיליון שקל, לעומת כ-206.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

במגזר המספנה, ההכנסות עלו בכ-10.5% לכ-52.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-47.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות מגזר המספנה נובעת מעלייה בהיקף הפרויקטים בביצוע ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA במגזר הסתכם לכ-8.2 מיליון שקל (כ-15.6% מההכנסות), לעומת כ-12.4 מיליון שקל (כ-26% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הנמלי ההכנסות עלו בכ-13.5% לכ-45.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-39.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת משינוי בתמהיל המוצרים וגידול בפריקת המטענים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA במגזר עלה לכ-13.1 מיליון שקל (כ-29.1% מההכנסות), לעומת כ-11.1 מיליון שקל (כ-27.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר המלט ההכנסות עלו ברבעון לכ-114.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-112.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העליה במחזור במגזר המלט נובעת כתוצאה מגידול בכמות הנמכרת ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במגזר המלט הסתכם בכ-14.8 מיליון שקל (כ-13% מההכנסות), לעומת כ-15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-13.6% מההכנסות). הקיטון ברווחיות נובע מגידול בעלות חומר הגלם הממוצע לטון וכן מגידול בעלות ההובלה בעוד שמחיר המכירה הממוצע נותר כמעט ללא שינוי.

הרווח התפעולי של החברה צמח בכ-34.7% לכ-33.2 מיליון שקל, לעומת כ-24.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון עלה בכ-20.4% לכ-46.5 מיליון שקל, לעומת כ-38.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם גידול של כ-41.3% ברווח הנקי לכ-26.2 מיליון שקל (כ-23.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-18.5 מיליון שקל (כ-16.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.9.2021, עלה לסך של כ-801.1 מיליון שקל (מתוכו כ-768.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

צבר ההזמנות במגזר המספנה נכון ל-30.9.2021 עלה לכ-824.4 מיליון שקל, לעומת צבר של כ-262 מיליון שקל לסוף שנת 2020. נכון לפרסום הדוח, צבר ההזמנות עלה לכ-867 מיליון שקל.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021:  

סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלו בכ-21.3% לכ-674.8 מיליון שקל, לעומת כ-556.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה במגזר המספנה, בעיקר כתוצאה מחתימה על הסכם עם לקוח, גידול במגזר המלט כתוצאה מגידול בכמות הנמכרת, גידול במגזר האחר ובפעילות הנמל.

הרווח התפעולי גדל בכ-15.6% לכ-89.5 מיליון שקל, לעומת סך של כ-77.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA בתקופה עלה בכ-8.6% לכ-129.1 מיליון שקל, לעומת כ-118.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ-20.1% לכ-71.6 מיליון שקל (כ-67.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-59.6 מיליון שקל (כ-כ-52.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

באוקטובר 2021 דיווחה החברה כי חתמה על שני הסכמים לרכישת מניות שותפתה בשתי חברות בנות הפועלות בתחום המלט, כשבמסגרת ההסכם הראשון תרכוש החברה 25% ממניות חברת ISCO Trading SA השוויצרית, המרכזת את הפעילות בתחום הסחר בחו"ל של מוצרי מלט ובמסגרת ההסכם השני תרכוש החברה את מלוא מניות השותפה (100%) בחברת פ.ס - ב.מ.י המחזיקה ב- 25% ממניות חברת סימנט העוסקת בייבוא חומרי מלט מחו"ל, הובלת המלט באוניות ייעודיות שבבעלותה וייצור מוצרי מלט ומוצרים לענף הבנייה. עם השלמת שני ההסכמים תגדל החזקתה החברה בפעילות מגזר המלט, באמצעות הגדלת אחזקותיה ב- ISCO ובסימנט, מ-70.3% ל- 95.3%.

בספטמבר 2021 חברת-הבת מספנות ישראל התקשרה בהסכם עם לקוח ממשלתי באפריקה להחכרת ספינות סיור רב תכליתיות ואספקת שירותים שונים. התמורה שמספנות ישראל תקבל בגין החכרת כלי השיט ואספקת השירותים לאורך תקופת החכירה, העומדת על 5 שנים, תעמוד על סך של כ-102 מיליון ש"ח. כלי השיט שיסופקו יירכשו מיצרן במזרח אסיה. ללקוח הזכות לקצר את תקופת החכירה, החל מתום השנה השלישית לחכירה, ככל ויחליט לרכוש מהחברה הבת ספינות מתוצרתה.

באוגוסט 2021 חברת-הבת מספנות ישראל חתמה מול מנהל הרכש של משרד הביטחון על הזמנה לתכנון ספינת הסער הבאה של חיל הים, שתיקרא "רשף" (המיועדת להחליף את ספינות הנירית שבשירות חיל הים) בהיקף כספי של כ-43 מיליון שקל בתוספת מע"מ. במסגרת העסקה תקבל מספנות ישראל תשלומים על פי אבני דרך שנקבעו בהזמנה. לוח הזמנים המתוכנן להשלמת התכנון עומד על כ-22 חודשים.

בחודש יולי 2021 חברת הבת, מספנות ישראל, קיבלה הודעה ממנהל הרכש במשרד הביטחון בדבר אישור הזמנה לרכש של 4 ספינות ביטחון שוטף מהירות מסוג "שלדג" תמורת כ-96 מיליון שקל. 

בחודש יוני 2021 התקשרה חברת הבת מספנות ישראל בהסכם לייצור ואספקת כלי שיט, ציוד ושירותים למדינה באפריקה תמורת כ-151 מיליון שקל. החברה תספק את כלי השיט עד סוף שנת 2023, כאשר התמורה תשולם על פי אבני דרך כשאבן הדרך הקרובה תשולם ברבעון הראשון של שנת 2023 ולאחריה תחל החברה הבת בהשלמת כלי השיט. יצוין, כי מדובר בהשלמת עסקה שבגינה התקבל בעבר סכום ראשוני של כ-59 מיליון שקל (כ-18 מיליון דולר) ומשכך התמורה האמורה כוללת סכום זה וכלי השיט כבר נבנה בחלקו וכלול במלאי החברה.

במאי 2021 דיווחה החברה כי היא מרחיבה את צי האוניות שבבעלותה ונכנסת לתחום פעילות חדש של הובלת מלט בינלאומית. שותפות מוגבלת, המוחזקת על ידי חברה בת וחברה נכדה של החברה, חתמה על הסכם לרכישת אוניה ייעודית להובלת מטעני מלט, בעלת כושר נשיאה של כ-15,000 טון, בתמורה לכ-11 מיליון דולר. העסקה הושלמה במהלך חודש יולי 2021. האונייה החדשה צפויה לשמש בתקופה הקרובה להובלת מלט עבור צדדים שלישיים והיא מוחכרת בחכירה ארוכת טווח לצד שלישי בלתי קשור, לתקופה של כשנה, הניתנת להארכה לתקופה נוספת של שנה. לאחר הרכישה, צי האוניות של החברה מונה 13 אוניות.

במאי 2021 חברת הבת מספנות ישראל נבחרה על ידי חברה העוסקת בענף קידוחי הנפט והגז למתן שירותי ניקוי, צביעה, ביקורת איכות, פיקוח וניהול במתקני הלקוח תמורת כ-22 מיליון שקל לתקופה של כ-16 חודשים. זו הפעם הראשונה שהחברה זוכה בפרויקט מעין זה במתקני הפקה ימיים וצופה כי בעקבות הזכייה, תוכל להרחיב את פעילותה בתחום מתן שירותים בלב ים. בחודש יולי 2021 דיווחה החברה על חתימת ההסכמים. 

בפברואר 2021 חתמה חברת הבת על הסכם לרכישת אניית מטען בעלת כושר הובלה של כ-37,500 טון בתמורה לכ-10.5 מיליון דולר. העסקה הושלמה בתחילת חודש יוני 2021. 

בתמונה: (מימין לשמאל) שלומי פוגל, אסי שמלצר וסמי קצב.

לגרף מספנות ישראל לחצו כאן

86 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 29.83 מיליון במספנות ישראל
קרנות נאמנות שמחזיקות את מספנות ישראל. לרשימה המלאה