לאומי: ביקושים גבוהים של כ-5 מיליארד שקלים בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות

הבנק גייס מגופים מוסדיים ומהציבור כ-2.3 מיליארד שקלים לאחר הנפקת שתי סדרות אג"ח בכירות צמודות למדד לתקופה של 6 ו-8 שנים

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

כלכלני לאומי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2021

הנפקות הסדרות נסגרו בתשואות של 1.02%- ו- 0.75%- בהתאמה.

בנק לאומי השלים בימים האחרונים הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שתי הסדרות שהונפקו הן אג"ח בכירות צמודות למדד, סדרה 182 ו-183, לתקופה של 6 ו-8 שנים בהתאמה. 

במכרז, שהתקיים בשני שלבים, התקבלו ביקושים של כ-5 מיליארד ₪ בשלב המוסדי, בנוסף לביקושים של כ-60 מיליון ₪ בשלב הציבורי. בסך הכול, גייס הבנק סך של 2.26 מיליארד ₪, רובם מקרב גופים מוסדיים. 

סדרת האג"ח 182 ל-6 שנים נסגרה בתשואה של 1.02%-, המשקפת מרווח של 0.68%. סדרת האג"ח 183 ל-8 שנים נסגרה בתשואה של 0.75%-, המשקפת גם כן מרווח של 0.68%. שתי סדרות האג"ח מדורגות בדירוג AAA על ידי חברת S&P מעלות.