מדד המחירים לצרכן עלה - מדד מחירי הדירות טס - עליית המחירים השנתית הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מזה עשור

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש דצמבר 2021, בהשוואה לחודש נובמבר 2021. מחירי הדירות עלו ב-1.4

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/01/2022

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש דצמבר 2021,

בהשוואה לחודש נובמבר 2021 והגיע לרמת מדד של 102.6 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 102.8 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.4% והגיע לרמת מדד של 102.4 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 102.4 נקודות.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הלבשה והנעלה שעלה ב-1.1%, דיור שעלה ב-0.8%, ריהוט וציוד לבית שעלה ב-0.7% ומזון שעלה ב-0.5%.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שירדו ב-2.7% ותרבות ובידור שירד ב-0.8%.

בשנת 2021 עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-3.0%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.6% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.5%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש דצמבר 2021, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות עלה ב-0.4%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.2%, כל אחד.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין ספטמבר 2021 – דצמבר 2021, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-2.1%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.8% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-1.5%.


שינוי במחירי שוק הדירות - אינו חלק ממדד המחירים לצרכן

מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2021 – נובמבר 2021 ,לעומת מחירי
העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.4

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוקטובר 2021–
נובמבר 2021 ,לעומת אוקטובר 2020 – נובמבר 2020 ,נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-10.6% .

עליית המחירים השנתית הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מזה עשור. 


לפרטים נוספים בהמשך