דרמת הענק במגדל - שלמה אליהו "בשלה העת לסיום כהונתי"

שלמה אליהו פורש מתפקידו כיו"ר מגדל אחזקות; השופט חנן מלצר ימונה במקומו

 

 
חנן מלצר, קרדיט: אתר בית המשפטחנן מלצר, קרדיט: אתר בית המשפט
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/01/2022

גם בכירי מגדל הופתעו מהודעתו ביום ג' של שלמה אליהו, בעלי השליטה בקבוצת מגדל, לדירקטוריון מגדל אחזקות על פרישתו מתפקידו כיו"ר החברה. מגדל אחזקות היא  החברה הציבורית בה שולט אליהו ושמחזיקה במלוא המניות של חברת מגדל ביטוח הפרטית.

אליהו בן ה-86, ביקש כי הדירקטוריון יאשר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה מינויו של שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, לכהונה כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, נוכח כישוריו, מומחיותו וניסיונו הרב גם בתחום העסקי ובתחום הממשל התאגידי. אליהו עצמו ימשיך לכהן כדירקטור בחברה.

ההפתעה הייתה כפולה הן של הודעת הפרישה של אליהו, שנלחם ברגולטור בשנים האחרונות כדי להישאר בראש הפירמידה במגדל, והן של הצעתו למנות את השופט בדימוס חנן מלצר, המכהן היום אגב כנשיא מועצת העיתונות בישראל. בין השניים היכרות ארוכת שנים עוד כששניהם היו במפלגת ד"ש בשנות ה-70. מלצר אף ייצג את אליהו בעימות משפטי מול תאגיד אבנר. 

דירקטוריון החברה אישר כינוסה של האסיפה הכללית  המיוחד שתזומן בתוך מספר ימים. עוד מסרה החברה, כי פרישתו של אליהו מתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה תיכנס לתוקף עם מינויו של השופט בדימוס מלצר לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה בידי האסיפה הכללית המיוחדת.

"בשלה העת לסיום כהונתי"

אליהו מסר בעקבות הודעת פרישתו כי: "מגדל אחזקות היא הנכס המשמעותי ביותר שלי, ורכישתו הייתה גם ציון דרך מבחינתי שכן את עבודתי התחלתי כנער שליח בחברת מגדל ורכישת השליטה בחברה לפני כעשר שנים היתה מעין סגירת מעגל עבורי. בכל התקופה מאז שרכשתי את השליטה בחברה, כל פעולה שעשיתי – כוונה לטובת כלל מחזיקי העניין במגדל ביטוח ובמגדל אחזקות, ובכלל זה לטובת משקיעיה של מגדל אחזקות, וכן של המבוטחים והעמיתים במגדל ביטוח". 

עוד אמר כי "לאור מכלול האירועים בשנתיים האחרונות, הגעתי למסקנה, כי בשלה העת לסיים את כהונתי, ולכן הודעתי היום על פרישתי הצפויה כיו"ר מגדל אחזקות. אני שמח וגאה מאד שחנן מלצר, שופט עליון בדימוס, בעל שיעור קומה, עם מומחיות וניסיון גם בתחום העסקי ובתחום הממשל התאגידי, נענה לבקשה להצטרף למשפחת מגדל, ולסייע לה בכל האתגרים שבפניה. 

אני בטוח כי השופט בדימוס מלצר, יחד עם דירקטוריון מגדל אחזקות שאני אמשיך להיות חלק ממנו, וכן עם המנכ"ל המיועד של מגדל אחזקות ועם האורגנים של מגדל ביטוח ומגדל שוקי הון, נדע להוביל את קבוצת מגדל לעבר יעדים חדשים," אמר אליהו שדבריו מרמזים על כך שימשיך להיות מעורב בחברה. 

"שלמה אליהו שם לנגד עינו את טובת הקבוצה"

השופט מלצר מסר: "אני שמח שהתבקשתי להצטרף לשורותיה של קבוצת מגדל ועל האמון שמר שלמה אליהו והדירקטוריון היו נכונים לתת בי. עבורי זו זכות ובמידה מסוימת אף שליחות ציבורית לכהן כיו"ר הדירקטוריון של מגדל אחזקות, שהיא מספינות הדגל של עולם הביטוח והפיננסים, ולסייע לה להגשים את כל האתגרים שבפניה ולהמשיך להוביל את תחום הביטוח וההשקעות". 

לדבריו, הוא מכיר את אליהו שנים רבות וייצג את חברת אליהו בעבר בעליון: "אני מוקיר את מומחיותו הרבה בענף הביטוח, וסבור, כי פעילותו, לרבות בקשתו לסיים את כהונתו כיו"ר, מתוך רצון להבטיח שקט תעשייתי ויציבות בקבוצה, הן בגדר של התנהלות אצילית ממש," אמר מלצר והוסיף: "מר שלמה אליהו שם לנגד עיניו את טובת הקבוצה שאני יודע שחשובה לו מאד. קבוצת מגדל איננה חברה של איש אחד, אלא מקבץ גדול של מנהלים ועובדים, כולם מומחים בתחומם, בעלי ידע וניסיון, ואני בטוח שבסיועו של הדירקטוריון לצידי, המנכ"ל המיועד, והאורגנים של חברות הקבוצה, נדע להצעיד את הקבוצה קדימה. זה המקום להודות למר שלמה אליהו, שהחל כנער שליח בחברת מגדל והגיע עד הלום, ומשמש בעיניי דוגמה לסיפור הצלחה ציוני וישראלי מופלא שאני בטוח כי עוד יסופר בו רבות בהזדמנויות אחרות נוספות".

עוד הוחלט במסגרת ישיבת הדירקטוריון כי:

עקב העובדה שרו"ח יוסי בן ברוך ייכנס לתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות ב-1 ביולי 2022, אישר הדירקטוריון את מינויו של ד"ר גבי פיקר לתפקיד מנכ"ל החברה לתקופת הביניים, עד לכניסתו לתפקיד של רו"ח בן ברוך.

כמו כן, במסגרת האסיפה הכללית המיוחדת יובא לאישור גם מינויה של ד"ר קרן בר חווה כדירקטורית בחברה.