אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה החזקות: "ענף הרכב בעולם ובפרט בישראל מתנהל בחוסר כלי רכב לצד ביקושים וגוברים כבר זמן רב"

מציגה גידול ברווחים ושיפור תפעולי בחטיבת הרכב

 

 

 
אסי שמלצר, צילום: עזרא לויאסי שמלצר, צילום: עזרא לוי
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/05/2022

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2022, מסתכם בסך של  123 מיליון ₪ (גידול של 20% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד).

אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה: ״ענף הרכב בעולם ובפרט בישראל מתנהל תחת חוסר של כלי רכב לצד ביקושים הולכים וגוברים כבר זמן רב, דבר שמשפיע על כל שרשרת הערך בענף: החל ממכירת רכב חדש, תחום הליסינג , ענף ההשכרה ותחום היד השנייה. בימים לא פשוטים של מצוקת רכבים כוללת, אנו ממשיכים לעשות את המיטב על מנת שנוכל להמשיך לתמוך ולשרת את קהל לקוחותינו תוך עשיית מאמצים לרכישת מגון כלי רכב חדשים לציי הקבוצה.״

חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022 ומציגה תוצאות מצוינות בכלל הפרמטרים בחטיבות הרכב והאשראי, לאחר שנה מוצלחת ומלאת אתגרים בשוק הרכב הישראלי.

להלן עיקרי הדוח הכספי כפי שדווח הבוקר לבורסה לנירות ערך בת״א:

ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2022 נותרו דומות להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בסך של כ- 1.1 מיליארד ש״ח.

הרווח הנקי (החלק המיוחס לבעלים) ברבעון הראשון לשנת 2022 גדל ב-20% והסתכם בסך של 123 מיליון ש״ח, לעומת 103 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2022 גדל בכ-38% והסתכם בסך של 186 מיליון ש״ח, לעומת 135 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2021 גדל בכ-15% והסתכם ב-163 מיליון ש״ח, לעומת 142 מיליון ש״ח בשנה הקודמת. 

רווח לפי תחומי פעילות: 

תחום הרכב רשם גידול של 72% ברווח המגזרי המיוחס ברבעון הראשון לשנת 2022 שהסתכם בסך של 191 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח מגזרי מיוחס בסך של 111 מיליון ש"ח בגין התקופה המקבילה אשתקד. עיקר השיפור ברווח נובע מגידול בצי המושכר (המניב), משיפור בדמי השכירות הממוצעים, משיפור תפעולי אחר ושיפור בביצועי מכירת הרכב. 

תחום הביטוח

הרווח הנקי של חברת שלמה ביטוח הסתכם ברבעון הראשון לשנת 2022 בסך של 2 מיליון ש״ח, לעומת 34 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. למרות הגידול בפרמיות שהורווחו, חלה הרעה חיתומית שגרמה לקיטון ברווח. 

שלמה ביטוח נכנסת לתחום ליווי ומתן אשראי לנדל״ן למגורים - בחודש מרס 2022 אישר דירקטוריון שלמה ביטוח כניסה לתחום פעילות מתן אשראי לא סחיר למימון פרויקטי נדל"ן למגורים מסוג ליווי פיננסי סגור, ושלמה ביטוח נערכת לתחילת פעילות בתחום זה. החל מחודש נובמבר 2021, פועלת שלמה ביטוח בענף ביטוח השקעות של רוכשי דירות ובמתן ערבויות.

הקבוצה ממשיכה להעמיק את פעילותה בתחום הליסינג הפרטי ובפעילות הרכב השיתופי שלמה סיקסט Share ומשקיעה משאבים רבים בהטמעת טכנולוגיות חדשות בממשקי השירות ללקוחות.