דוראל - בנק אוף אמריקה מודיע על רכישת 160 MW חשמל ירוק

מפרויקט סולארי של דוראל בארה"ב | החשמל ייוצר בפרויקט הסולארי אינדיאנה מרכז

 

 

 
הקמות פרויקט אינדיאנה בארה״ב, באדיבות דוראלהקמות פרויקט אינדיאנה בארה״ב, באדיבות דוראל
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/06/2022

החשמל הירוק יסופק מתוקף ההסכם למכירת חשמל ו'תעודות ירוקות' של דוראל לתאגיד האנרגיה האמריקני Constellation

בנק אוף אמריקה, אחד המוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם, הודיע כי התקשר עם תאגיד האנרגיה האמריקני Constellation לרכישת 160 MW חשמל ירוק שייוצר בפרויקט אינדיאנה מרכז, חלקו השלישי של פרויקט Mammoth Solar של דוראל באינדיאנה, ארה"ב. 

ההסכם, למשך 15 שנה יחל עם השלמת העבודות על חלקו האחרון של הפרויקט, הצפויה לקראת סוף שנת 2024 ותחילת ההפעלה המסחרית שלו.

בהודעה שפרסם הבנק נכתב כי החשמל הירוק שתייצר דוראל יאפשר להם להחליף כ-17% מהחשמל שהם צורכים באנרגיה מתחדשת ונקייה. 

בנק אוף אמריקה צפוי להפחית פליטת גזי החממה הקשורים לצריכת החשמל שלו בכ- 95,000 טונות בשנה -  הנתון שווה ערך לפליטות פחמן של כ- 20,000 כלי רכב פרטיים בשנה, להערכת הסוכנות האמריקנית להגנה על הסביבה.

כזכור, בחודש שעבר דיווחה דוראל על הסכם שותף מס עם Bank of America במסגרתו ישקיע הבנק סך של כ- 175 מיליון דולר, בפרויקט אינדיאנה צפון, חלקו הראשון של פרויקט Mammoth Solar שצפוי להגיע להפעלה מסחרית בשנה הבאה, וזאת בתמורה לקבלת הטבות המס הפדראליות (ITC) הצפויות להתקבל עבור הפרויקט וזכות לקבלת אחוז מסוים מהתזרים התפעולי נטו של הפרויקט במשך תקופה מסוימת, בשיעורים הקבועים בהסכם, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

פרויקט אינדיאנה מתפרש על שטח של כ-50,000 דונם של שדות חקלאיים, שטח הדומה בגודלו לשטחה של תל אביב-יפו כולה, וצפוי לייצר עם השלמתו כ-1,600 מגה-וואט (DC) של אנרגיה נקייה, שווה ערך לצריכה של כ-275,000 משקי בית מדי שנה. היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט הינו כ-1.6 מיליארד דולר, והוא מחולק לשלושה שלבים. אינדיאנה צפון, שהספקו מוערך בכ-480 מגה-וואט (DC),אינדיאנה דרום שהספקו מוערך בכ-360 מגה-וואט (DC) ואינדיאנה מרכז שהספקו מוערך בכ-720 מגה-וואט (DC). עבודות ההקמה בפרויקט אינדיאנה צפון החלו בחודשים האחרונים והוא צפוי להגיע להפעלה מסחרית בשנת 2023. פרויקט אינדיאנה הוא אחד מהפרויקטים הפוטו-וולטאיים הגדולים בארה"ב, והגדול ביותר שיזמה, מקימה ומחזיקה חברה בשליטה ישראלית בארצות הברית. Doral LLC השלימה התקשרויות בהסכמי PPA למכירת החשמל עבור כל הפרויקט, בהיקף של כ-1,600 מגה-וואט ל-15 שנים.