אנרג׳יקס - מזנקת כמעט 10% על רקע עדכון מהותי להסכמי מכירת החשמל

של כל חוות הרוח של החברה בפולין | החברה אמורה ליהנות ממחירי החשמל המאמירים

 

 

 
Image by TeeFarm from PixabayImage by TeeFarm from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/07/2022

החברה מעריכה כי בעקבות העדכון, הכנסותיה וה- EBITDA ממכירת החשמל בפולין עד לתום שנת 2024 יגדלו בסך כולל של 470-500 מיליון ש"ח , מעבר לתחזיות שפרסמה החברה, מתוכם סך של 90-100 מיליון ש"ח במחצית השניה של שנת 2022

בנוסף, ביחס לחוות הרוח Banie 1+2 בהספק של MW106, החברה תיכנס לעסקאות קיבוע מחירי החשמל ל- 10 שנים, לשנים 2025-2034, במחיר אשר צפוי לשקף גידול בהכנסות השנתיות ממכירת החשמל בחוות הרוח של מעל ל-50% ביחס להכנסות החברה ממכירת חשמל בשנת 2021.

אנרג'יקס מדווחת כי היא חתמה על עדכון מהותי להסכמי מכירת החשמל בפולין ועסקאות לקיבוע מחירי החשמל בקשר ל-5 חוות הרוח של החברה בפולין.

במסגרת העדכון יופחת היקף החשמל אשר יימכר במסגרת עסקאות קיבוע המחיר לכ- 40% מצפי ייצור החשמל הכולל בחוות הרוח הנוכחיות, לכל אחת מהשנים 2022-2024 (חלף כ- 80%). יתרת החשמל שייוצר תימכר במחירי השוק או בעסקאות קיבוע חדשות. 

כתוצאה מעדכון זה ובהתבסס על מחירי השוק הנוכחיים, החברה מעריכה כי הכנסותיה וה- EBITDA ממכירת החשמל בפולין עד לתום שנת 2024 יגדלו בסך כולל של 470-500 מיליון ש"ח, מעבר לתחזיות שפרסמה החברה, מתוכם סך של 90-100 מיליון ש"ח במחצית השנייה של שנת 2022.

בנוסף, התקשרה החברה עם ברוקר בעסקאות חדשות בנוגע לייצור החשמל בחוות הרוח Banie 1+2 בהספק של MW106 לקיבוע מחיר ל- 10 שנים, לשנים 2025-2034, וזאת ביחס לכ- 65% מצפי ייצור. כתוצאה מכך החברה מעריכה, כי צפי ההכנסה השנתית הכוללת (100%) ממכירת חשמל מ- Banie 1+2 (ללא תעודות ירוקות), לשנים אלו, תהיה בסך כולל של 90-100 מיליון ש"ח (לעומת הכנסה שנתית של כ- 60 מיליון ש"ח בשנת 2021). לברוקר ניתנה האופציה, למימוש עד לתום שנת 2023, להגדיל את היקף עסקאות הקיבוע ארוכות הטווח, וזאת ביחס לרכישת חשמל בהיקף נוסף של כ- 25% מצפי ייצור החשמל ב- Banie 1+2.

כניסתו לתוקף של תיקון זה בהסכמי מכירת החשמל כפופה לאישור דירקטוריון החברה ושל חברת האם של הברוקר אשר יתקבל לא יאוחר עד לתאריך 6 ביולי 2022 ואין כל וודאות כי אישור כאמור יתקבל.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "על רקע השינויים והעליה החדה במחירי החשמל, הגענו להסכמה עם הברוקר הפולני, איתו ביצענו את עסקאות גידור מחירי החשמל, להפחתה של כמחצית מהיקף ייצור החשמל במסגרת עסקאות קיבוע המחיר. כמו כן, במסגרת מדיניות החברה לייצר ודאות ביחס להכנסותיה ממכירת החשמל, תתקשר החברה בעסקאות חדשות לקיבוע מחיר ארוך טווח בחוות הרוח Banie 1+2 (המהווה כ -35% מסך היקף ייצור החשמל של החברה בפולין) במחירים אטרקטיביים במיוחד בהתחשב בתקופת הגידור הארוכה.  

לעדכון ההסכם תרומה משמעותית להכנסות ולרווחיות של החברה בשנים הקרובות על רקע עליית המחירים החדה במחירי החשמל בפולין והיא תואמת את אסטרטגיית ארוכת הטווח שלנו לפעול בתנאי וודאות גבוהים לז"א.

אנו ממשיכים להאמין בשוק האנרגיה המתחדשת בפולין וראים בו פוטנציאל צמיחה משמעותי עבור החברה ומאמינים שבשנים הקרובות נרחיב עוד יותר את היקף פעילותינו בשוק זה."

לגרף אנרג׳יקס לחצו כאן

206 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 140.75 מיליון באנרג׳יקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנרג׳יקס. לרשימה המלאה