פסגות מגייסת מעל 300 מיליוני שקלים ביוני - גיוסים פדיונות בקרנות

ההערכה היא כי הקרנות הכספיות גייסו ביוני כ 1.5 מיליארד שקלים. הקרנות המנייתיות על מדד חו"ל ירדו (ירידת ערך ופדיונות לפי רשות ניירות ערך ל 28 ליוני) בכ 4.26- מיליארד שקלים וזאת לאחר שמדד S&P500 ירד ביוני לבדו כ 8.4%- ומשלים ירידה של כ 20.6%- מתחילת השנה.

 

 

 
אייל גורן, מנכל פסגות קרנות נאמנות, צילום רמי זרנגראייל גורן, מנכל פסגות קרנות נאמנות, צילום רמי זרנגר
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/07/2022

חודש יוני מסתיים בירידות ומהווה נקודת שפל של המחצית הראשונה של 2022. מדד ת"א 125 יורד 4.14%- ומשלים ירידה של כ 8.4%- מתחילת השנה. ואולם למרות הירידות במניות דווקא האג"ח הקונצרני מראה סימנים של התאוששות כאשר מדד האג"ח "קונצרני כללי" עולה ביוני בכ 0.4%+ כאשר הוא יורד בכ 4.5%- מתחילת השנה. עליית האג"ח מביאה את הקרנות בענף "אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה" לעלייה ממוצעת של 0.41% ביוני כאשר הקרנות יורדות בממוצע בכ 3.93%- מתחילת השנה (טוב ממדד האג"ח הקונצרני הכללי").

ההערכה היא כי הקרנות הכספיות גייסו ביוני כ 1.5 מיליארד שקלים. הקרנות המנייתיות על מדד חו"ל ירדו (ירידת ערך ופדיונות לפי רשות ניירות ערך ל 28 ליוני) בכ 4.26- מיליארד שקלים וזאת לאחר שמדד S&P500 ירד ביוני לבדו כ 8.4%- ומשלים ירידה של כ 20.6%- מתחילת השנה.

מנתונים המגיעים למערכת עיתון FUNDER עולה כך:

אנליסט
קרנות נאמנות פודה כ 27- מיליון שקלים ביוני וכ 168- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 4.95 מיליארד שקלים בידי אלון אגושביץ. ירידה של כ 8.1%- מההיקף המנוהל מתחילת השנה. 

ברומטר, קרנות נאמנות בהוסטינג, גייסה כ 5 מיליון שקלים ביוני וכ 177 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 1.99 מיליארד שקלים בידי אלי צחור.

פסטרנק שוהם, קרנות נאמנות בהוסטינג, גייסה כ 60 מיליון שקלים ביוני וכ 650 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 2.09 מיליארד שקלים על ידי ערן פסטרנק ושי שוהם.

פורצ'ן קרנות נאמנות בהוסטינג גייסה כ 5 מיליון שקלים ביוני וכ 121 מיליון שקלים מתחילת השנה.

ב.אלטרנטיב, קרנות נאמנות בהוסטינג,  גייסה כ 11 מיליון שקלים ביוני וכ 70 מיליון שקלים מתחילת השנה.

פורטה קרנות נאמנות בהוסטינג פודה כ 47- מיליון שקלים ביוני וכ 138- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 3.06 מיליארד שקלים על ידי חגי בדש.

ילין לפידות קרנות נאמנות פודה כ 326- מיליון שקלים ביוני ומגייסת כ 276 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 26.9 מיליארד שקלים על ידי אסף אלדר כ 4.9%- פחות מההיקף המנוהל מתחילת השנה.

IBI קרנות נאמנות פודה כ 96- מיליון שקלים ביוני וכ 262- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 11 מיליארד שקלים על ידי אורי בן דב כ 10%- פחות מתחילת השנה.

פרופאונד, קרנות נאמנות בהוסטינג, גייסה כ 31 מיליון שקלים ביוני וכ 108 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 724 מיליון שקלים על ידי שי אנגל ועודד שטרנברג.

הראל קרנות נאמנות גייסה כ 250 מיליון שקלים ביוני ופדתה כ 1.19- מיליארד שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 38.68 מיליארד שקלים על ידי אורי שור, כ 8.7%- פחות מתחילת השנה.

איילון קרנות נאמנות פדתה כ 148- מיליון שקלים ביוני וכ 335- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 2.96 מיליארד שקלים על ידי קרן עמרם, כ 20%- פחות מתחילת השנה.

אלפי בנדק, קרנות נאמנות בהוסטינג, גייסה כ 3 מיליון שקלים ביוני וכ 1 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 206 מיליון שקלים על ידי קובי אלפי ויונה בנדק.

גביש, קרנות נאמנות בהוסטינג, פדתה כ 1- מיליון שקלים ביוני וגייסה כ 8 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 37 מיליון שקלים על ידי ברק גרשוני ויניב שיניקמן.

אפסילון קרנות נאמנות פדתה כ 85- מיליון שקלים ביוני וגייסה כ 253+ מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 4.16 מיליארד שקלים על ידי גיל קורן, כ 1%+ מעל ההיקף בתחילת השנה.

סיגמא קרנות נאמנות פודה כ 23- מיליון שקלים ביוני וכ 55- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 1.94 מיליארד שקלים על ידי יאיר שני, כ 7.6%- פחות מתחילת השנה.

אקסיומה, קרנות נאמנות בהוסטינג, פודה כ 1- מיליון שקלים ביוני ומגייסת כ 126 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 274 מיליון שקלים על ידי יאיר אלק.

דרך, קרנות נאמנות בהוסטינג, פודה כ 1- מיליון שקלים ביוני ומגייסת כ 0.4 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 9 מיליון שקלים.

פלקון, קרנות נאמנות בהוסטינג, מגייסת כ 3 מיליון שקלים ביוני וכ 9 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 31 מיליון שקלים.

שופן, קרנות נאמנות בהוסטינג, ללא שינוי ביוני ופודה כ 0.5- מיליון שקלים מתחילת השנה.

ברק קרנות נאמנות גייסה כ 5 מיליון שקלים ביוני ופדתה כ 10 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 110 מיליון שקלים על ידי שי ברק, כ 16%- פחות מתחילת השנה.

אילים קרנות נאמנות פדתה כ 2- מיליון שקלים ביוני וגייסה כ 244 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 2 מיליארד שקלים על ידי טמיר שפירא, כ 7.9%+ מעל ההיקף בתחילת השנה.

קסם קרנות נאמנות פדתה כ 48- מיליון שקלים ביוני וגייסה כ 1.34 מיליארד שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 51.77 מיליארד שקלים על ידי אבנר חדד, כ 7.7% פחות מההיקף בתחילת השנה.

תמיר פישמן קרנות נאמנות גייסה כ 25 מיליון שקלים ביוני וגייסה כ 135 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 600 מיליון שקלים על ידי אלדד תמיר, כ 22% מעל ההיקף בתחילת השנה.

פורסט קרנות נאמנות גייסה כ 63 מיליון שקלים ביוני וגייסה כ 513 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 5.2 מיליארד שקלים יל ידי ירון תמיר, כ 9.2% מעל ההיקף בתחילת השנה.

אלטשולר שחם קרנות נאמנות פדתה כ 991- מיליון שקלים ביוני ופדתה כ 5.94- מיליארד שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 17.76 מיליארד שקלים על ידי שי ירון, כ 31.2%- מתחת להיקף בתחילת השנה.

מגדל קרנות נאמנות גייסה כ 69 מיליון שקלים ביוני ופדתה כ 4- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 46.1 מיליארד שקלים על ידי ליאור כשריאן, כ 9.5%- מתחת להיקף שבתחילת השנה.

רוטשילד קרנות נאמנות פדתה כ 64- מיליון שקלים ביוני וכ 190- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 1.25 מיליארד שקלים על ידי איל סגל, כ 17.85 מתחת להיקף בתחילת השנה.

מור קרנות נאמנות גייסה כ 82 מיליון שקלים ביוני וכ 214 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 21.65 מיליארד שקלים על ידי אלי לוי ויוטב קוסטיקה, כ 6.6%- פחות מההיקף בתחילת שנה.

פסגות קרנות נאמנות גייסה כ 316 מיליון שקלים ביוני וכ 461 מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 45.1 מיליארד שקלים על ידי אייל גורן, כ 6%- פחות מההיקף בתחילת השנה.

אזימוט, קרנות נאמנות בהוסטינג, פדתה כ 25- מיליון שקלים ביוני וכ 74- מיליון שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 1 מיליארד שקלים על ידי נימרוד פינקו.

מיטב תכלית קרנות נאמנות פדתה כ 507- מיליון שקלים ביוני וכ  2.46- מיליארד שקלים מתחילת השנה. מנהלת כ 56.8 מיליארד שקלים על ידי רפי ניב, כ 11.2%- פחות מההיקף בתחילת השנה.


הנתונים כאן הן לסך כל סוגי הקרנות בחברת הקרנות - נתונים מפורטים יותר יעלו בקרוב