עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע: "צופים שהמומנטום בעסקינו יימשך גם במחצית השנייה של השנה"

החברה מאשררת את תחזית ההכנסות והרווחיות לשנת 2023 | עולה כמעט 7% במסחר בבורסה

 

 

 
Photo Iryna Drozd Dreamstime.comPhoto Iryna Drozd Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2023

הכנסות הרבעון השני של 2023 הסתכמו בכ-37.4 מיליון דולר, מייצג עלייה של כ- 59% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; הכנסות המחצית הראשונה של 2023 הסתכמו בכ- 68.2 מיליון דולר, עלייה של כ-  32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA המתואם במחצית הראשונה של 2023 הסתכם בכ-9.9 מיליון דולר, עלייה של כ- 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

התוצאות החזקות ברבעון השני והתחזית החיובית למחצית השנייה של 2023 תומכות באישרור תחזית ההכנסות לשנת 2023 בטווח של 138 מיליון דולר עד 146 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 22 מיליון דולר עד 26 מיליון דולר.

הסכם ההפצה בארה"ב עם קדריון עבור ®KEDRAB, תכשיר נוגדים כנגד כלבת, הוארך עד מרץ 2026.

החברה מדווחת על משוב חיובי בהתייעצות מדעית (Scientific Advice) עם סוכנות התרופות האירופאית (EMA) בנוגע למחקר הפיבוטלי הנוכחי של AAT באינהלציה, כולל אשרור של תוכנית המחקר והכרה במספר תוצאות חיוביות שהודגמו במחקר שלב 2/3 הקודם של החברה.

הצבעת בעלי המניות לאישור הנפקה פרטית בהיקף של 60 מיליון דולר לקרן פימי מתוכננת ל-29 באוגוסט 2023.

קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA) ("קמהדע" או "החברה"), חברה ביופארמצבטית מסחרית בינלאומית בעלת פורטפוליו של מוצרים המשווקים לטיפול במחלות חמורות ונדירות, ומובילה בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים, מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לשלושת וששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2023.

"הפתיחה החזקה שלנו לשנת 2023 נמשכה גם ברבעון השני, הן מבחינה פיננסית והן מבחינה תפעולית," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "עם הכנסות כוללות בששת החודשים הראשונים של השנה בסך של 68.2 מיליון דולר, שהיוו צמיחה של 32% יחסית לשנה שעברה, ו-EBITDA מתואם של 9.9 מיליון דולר, שמייצג צמיחה של 24% יחסית לשנה שעברה, השגנו את הצמיחה הצפויה בעסקי החברה, במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה, הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווחיות.  אנו ממשיכים למנף ביעילות את מנועי הצמיחה הרבים שלנו, הכוללים גידול משמעותי במכירות ®KEDRAB לקדריון למטרת הפצה בארה"ב, כמו גם הפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים מאושרי ה-FDA (CYTOGAM®, HEPAGAM®, VARIZIG®, ו- WINRHO® SDF), ופעילות ההפצה שלנו בישראל."

"חשוב לציין, כי אנו צופים שהמומנטום בעסקינו יימשך גם במחצית השנייה של השנה, תוך שיפור משמעותי של הרווחיות השנתית הכוללת בהשוואה לשנה שעברה. לפיכך, אנו מאשררים את תחזית ההכנסות לשנת 2023 המלאה בטווח שבין 138 מיליון דולר ו- 146 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 22 מיליון דולר עד 26 מיליון דולר, כאשר נקודת האמצע של הטווח תייצג צמיחה של כ-35% ברווחיות לעומת 2022," המשיך מר לונדון.

"אנו ממשיכים לקדם את המחקר הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe, למוצר ה-AAT באינהלציה ולאחרונה קיבלנו משוב חיובי בהתייעצות מדעית (scientific advice) עם סוכנות התרופות האירופאית (EMA), המאשררת את התכנון הכולל של המחקר הנוכחי ומכירה בשיפור המשמעותי מבחינה סטטיסטית וקלינית שהודגם בתפקודי הריאות (FEV1) במחקר האירופי שלב 2/3 הקודם שלנו, אשר שימש כבסיס לתכנון ולבחירת יעד המחקר הראשי של הניסוי שלב 3 הנוכחי שלנו. הדיון עם ה-FDA לגבי התקדמות המחקר יושלם עד סוף 2023," הוסיף מר לונדון.

"אנחנו פועלים להשגת אישור בעלי המניות, בהמשך החודש, להסכם ההנפקה הפרטית בסך 60 מיליון דולר שחתמנו לאחרונה עם קרן פימי. השקעה אסטרטגית זו עתידה להעניק לנו גמישות פיננסית למימוש הזדמנויות פיתוח עסקי משמעותיות, תהליך שיזמנו, ואשר יואץ עם קבלת אישור בעלי המניות וסגירת העסקה. בנוסף, ההארכה של הסכם ההפצה שלנו בארה"ב עם קדריון עבור KEDRAB עד מרץ 2026 מבטיחה כי מוצר חשוב זה יישאר מנוע צמיחה מרכזי עבור קמהדע. אנו ממשיכים בדיונים פעילים עם קדריון לבחינת אפשרויות להרחבת היקף שיתוף הפעולה," סיכם מר לונדון.

דגשים פיננסיים לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023

ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-37.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2023, עלייה של 59% בהשוואה ל-23.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2022. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במכירות KEDRAB לקדריון בעקבות ביקושים מוגברים למוצר בשוק האמריקאי. כתזכורת, במהלך הרבעון השני של שנת 2022 חלק מהמכירות נדחו בשל שביתת העובדים במפעל החברה בישראל. 

הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית ברבעון השני של 2023 הסתכמו ב-14.4 מיליון דולר ו-39%, בהתאמה, בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר ו-31%, בהתאמה, שדווחו ברבעון השני של 2022. עלות המכר במגזר התעשייתי של החברה כללה הוצאות פחת בסך 1.3 מיליון דולר הקשורות להפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו עקב רכישת הפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים. כתזכורת, הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית ברבעון השני של 2022 הושפעו מהפסד בסך 3.3 מיליון דולר שנבע משביתת העובדים במתקן הייצור של החברה בישראל.

ההוצאות התפעוליות, כולל הוצאות מו"פ, מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והוצאות אחרות, הסתכמו ברבעון השני של 2023 ב-11.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-9.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2022. עלויות מכירה ושיווק כללו הוצאות פחת בסך 0.4 מיליון דולר בגין נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו עקב רכישת הפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים. הגידול בהוצאות התפעוליות מיוחס לגידול בעלויות מכירה ושיווק הקשורות להפצת הפורטפוליו הנרכש ולתפעול המסחרי, וכן לגידול בעלויות המו"פ, בעיקר בשל קידום המחקר הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe למוצר ה-AAT באינהלציה.

הרווח הנקי הסתכם ב-1.8 מיליון דולר, או 0.04 דולר למניה, ברבעון השני של 2023, בהשוואה להפסד נקי של 3.9 מיליון דולר, או 0.09 דולר למניה, ברבעון השני של 2022. 

ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות שלהלן, ברבעון השני של 2023 הסתכם ב-6.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2022. כתזכורת, ה-EBITDA המתואם לרבעון השני של 2022 הושפע מהפסד שנבע כתוצאה משביתת העובדים במתקן הייצור של החברה בישראל. ה-EBITDA המתואם לרבעון השני של שנת 2022 בנטרול ההפסד שנבע בגין השביתה, היה מסתכם ב 4.7 מיליון דולר. 

המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ב-1.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2023, בהשוואה למזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך 10.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2022. הפער נבע משינויים בהון החוזר של החברה.

דגשים פיננסיים לששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, 2023

ההכנסות הכוללות בששת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו ב- 68.2 מיליון דולר, עלייה של 32% לעומת 51.7 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2022. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במכירות KEDRAB לקדריון בעקבות ביקושים מוגברים למוצר בשוק האמריקאי.

הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית בששת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו ב-26.3 מיליון דולר ו-39%, בהתאמה, בהשוואה ל-18.5 מיליון דולר ו-36%, בהתאמה, במחצית הראשונה של 2022. עלות המכר במגזר התעשייתי של החברה כללה הוצאות פחת בסך 2.7 מיליון דולר הקשורות להפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו עקב רכישת הפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים. כתזכורת, הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית בששת החודשים הראשונים של 2022 הושפעו מהפסד בסך 3.3 מיליון דולר שנבע משביתת העובדים במתקן הייצור של החברה בישראל. 

ההוצאות התפעוליות, כולל הוצאות מו"פ, מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והוצאות אחרות, הסתכמו בששת החודשים הראשונים של 2023 ב-23.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-20.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2022. עלויות מכירה ושיווק כללו הוצאות פחת בסך 0.8 מיליון דולר בגין הנכסים הבלתי מוחשיים שנוצרו עקב רכישת הפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים. הגידול בהוצאות התפעוליות מיוחס לגידול בעלויות מכירה ושיווק הקשורות להפצת הפורטפוליו הנרכש ולתפעול המסחרי, וכן לגידול בעלויות המו"פ, בעיקר בשל קידום המחקר הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe למוצר ה-AAT באינהלציה. 

הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם ב-3,000 דולר, או פחות מסנט אחד למניה, בהשוואה להפסד נקי של 5.7 מיליון דולר, או (0.13) דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות להלן, הסתכם בששת החודשים הראשונים של 2023 ב-9.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.6 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2022. כתזכורת, ה-EBITDA המתואם בששת החודשים הראשונים של 2022 הושפע מהפסד בסך 3.3 מיליון דולר כתוצאה משביתת העובדים במתקן הייצור של החברה בישראל. ה-EBITDA המתואם בגין ששת החודשים הראשונים של שנת 2023 מייצג שיעור גידול של 24% בהשוואה ל-EBITDA המתואם בנטרול ההפסד הנובע משביתת העובדים בששת החודשים הראשונים של 2022.

המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בששת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו בכ-1.0 מיליון דולר, בהשוואה למזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך 16.4 מיליון דולר בששת החודשים הראשונים של 2022. הפער נבע משינויים בהון החוזר של החברה.

דגשים למאזן

נכון ל-30 ביוני 2023, היו לחברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך 21.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-34.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022. נתון מזומנים זה אינו כולל את התמורה נטו הצפויה מהשלמת ההנפקה הפרטית על סך 60 מיליון דולר, אשר צפויה להיסגר, בכפוף לאישור בעלי המניות, במהלך הרבעון השלישי של 2023.

אירועים עיקריים אחרונים בתאגיד

החברה הודיעה על מימוש האופציה להארכת תוקף הסכם ההפצה של KEDRAB עד מרץ 2026 על ידי קדריון. 

תחזית פיסקלית לשנת 2023

קמהדע ממשיכה לצפות כי סך ההכנסות לשנת הכספים 2023 ינוע בין 138 מיליון דולר ל-146 מיליון דולר. החברה צופה כי ה-EBITDA המתואם לשנת 2023 ינוע בין 22 מיליון דולר ל-26 מיליון דולר, כאשר נקודת האמצע של הטווח תייצג צמיחה של כ-35% ברווחיות לעומת 2022. 

לגרף קמהדע לחצו כאן

44 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 28.07 מיליון בקמהדע
קרנות נאמנות שמחזיקות את קמהדע. לרשימה המלאה
x