הודעת הריבית של בנק ישראל תעזור למשק הישראלי ולשוק הנדל"ן להתאושש

לאחר המלחמה, כאשר הביקושים יחזרו בעצימות גבוהה

 

 

 
עדי ניניו, צילום: רפי דלויהעדי ניניו, צילום: רפי דלויה
 

עדי ניניו, אלדר משכנתאות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/10/2023

"הכרזת הריבית, בזמן מלחמה, מעידה על הכיוון אליו  חותר בנק ישראל, בדרך להתאוששות המשק. הורדת ריבית חדה הייתה יכולה לאושש את השוק מבחינת הפעילות הכלכלית, אולם הייתה מובילה לפיחות בשקל.  מצד שני, הקפאה נוספת בריבית נותנת למשק ובפרט לעסקים אוויר לנשימה. זה יסמן שעם התנהלות 'עדינה' של בנק ישראל, נוכל להתפנות לטיפול בשער הדולר ונמנע את עליית  האינפלציה, בתמיכה של הגופים העסקיים במשק, הנמצאים כבר במשבר וממשיכים לשלם את מחיר המלחמה.

מדיניות זו, תעזור למשק הישראלי ולשוק הנדל"ן להתאושש לאחר המלחמה כאשר הביקושים יחזרו בעצימות גבוהה, לצד ריבית שעדיין תהיה גבוהה אבל תאפשר למשקי הבית להתמודד. צעדים אלו חייבים  להיות מלווים ב צעדים נוספים בתחום האשראי מגובה נדל"ן, זאת על מנת להעניק מעטפת פתרונות רחבה יותר לציבור הרוכשים. צעדים של הגדלת אחוזי המימון לנכסים חדשים וקיימים עשויים להקל על משקי הבית הזקוקים למימון חדש או להגדלת האשראי בשל מצב המלחמה".
x