קרן נאמנות במוקד || קרן במיקוד אג"ח חו"ל, עם ביצועים מצויינים מול המתחרות הטבעיות

אי.בי.אי. אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס | קרן שמדמה תיק 30-70 כאשר כל המרכיבים בחו"ל, יחד עם חשיפה דולרית

 

 

 
Dreamstime ImagesDreamstime Images
 

משה שלום
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2024

אנו חיים בתקופה מעניינת בבורסה הישראלית. תקופה בה המניות עולות למרות שהדולר-שקל מטפס חזרה מעלה. זה מוזר כי הקורלציה הטבעית בין שני האלמנטים ההוניים האלו היא בדרך כלל הפוכה: כאשר האחד עולה, השני יורד, וההיפך. לא אכנס כאן לסיבות השונות שיכולות להביא לכך, אלא רק אומר כך:

אם הדולר שלנו מושפע מהדולר העולמי המטפס או מאירוע משברי במלחמה, אין זה בהכרח אומר שהמניות שלנו לא יעקבו אחרי וול-סטריט המדהימה מאז סתיו 2023, וימשיכו לעלות למרות מעשי המטבע. בסקירות האחרונות עברתי על כמה קרנות שייהנו מאוד מהשקעה במניות או בתיקים המכילים רכיב מנייתי מכובד למדי.

הפעם, נעסוק בקרן שמותאמת יותר למה שיקרה בדולר. אבל, לא אביא כאן קרן שמחקה את המטבע עם או בלי מינוף. יש כאן עניין נוסף והוא כניסה לאספקט הדולרי דרך האג"ח הבינלאומי וקצת מניות. במקרה כזה, עם ניהול מתאים, הסיכוי הוא שמרוויחים משני החלקים של המשוואה: משינוי חיובי במחיר האג"ח הקונצרני המוחזק בתיק ההשקעות של הקרן ומעלייתו של הדולר מול השקל.

כל זה כאשר אנו מעוניינים בהשקעה שקלית. אני אומר זאת כי יש גם קרנות הנקובות בדולר עבור מי שמעוניין שמטבע הבסיס יהיה הדולר ולא השקל. בכל אופן, כאשר המניות בארה"ב נושקות לשמים, אולי הגיע הזמן לבחון משהו אחר, שייהנה בהחלט מההורדה הצפויה בריבית. לפחות באמריקה. הבה נתחיל.

פרטי הקרןהקרן מגיעה אלינו מבית אי-בי-אי והיא נולדה בקיץ 2018. אבל, בקיץ 2021 היא שינתה מדיניות השקעה וזו הסיבה שלא ניתן לעשות השוואות ארוכות יותר מאשר התאריך הזה. גודלה עומד על 64.7 מיליוני שקלים וזה ממקם אותה במקום ה-9 מבין 18 הקרנות הנמצאות בקטגוריה (מהגדולה לקטנה). אבסולוטית זה מעט אבל יחסית למה שמקובל בתחום הזה זה בהחלט סביר.

דמי הניהול שלה עומדים על 0.89%, הממקמים אותה במקום ה-6 מבין 18 הקרנות (מהיקרה לזולה). בכל מקרה, לאור התשואה הנאה של 12.24% בשנה האחרונה, דמי הניהול לא מהווים, לפחות כרגע, שיקול משמעותי. סטיית התקן עומדת על 1.43%. זה יכול בהחלט להיחשב כסטייה גדולה מאוד עבור קרן אג"חית.

אבל, יש לקחת בחשבון שבנוסף לתנודתיות של האג"ח אנו מקבלים כאן גם את התנודתיות של הדולר-שקל וזה בהחלט מוסיף די הרבה לסטייה. כאמור, אני מניח שה"פלוס" בשם הקרן מציין את הכמות הקטנה יחסית של מניות בקרן (10.34%) כאשר רוב רובה נמצא באג"ח (66.45%) וכל כולה מופנית לחו"ל (מט"ח – 99.07% חשיפה).

לבסוף, מה שחשוב לציין, והשפיע על הבחירה של הקרן הזו, היא העובדה שמדובר בקרן העוסקת רק באג"ח מדורג טוב (ממוצע A). וזאת, בניגוד לקרן העומדת מעליה, בראש הקטגוריה, על פי התשואה השנתית.

ביצועי הקרןלמרות התשואה הנאה שציינתי לעיל, הגרף מראה היטב שהמהלך לא היה חלק כל כך. זו הסיבה שקיבלנו סטייה קצת גבוהה כאשר חלק מהאשמה בהחלט יכולה ליפול על ראשו של הדולר-שקל. בכל אופן, עיקר הבדיקה של ביצועי הקרן צריכים להיעשות בהשוואות.

ויש לי שתיים כאלו: הראשונה תהיה מול קרנות מחקות של אג"ח חו"ל, והשנייה תהיה מול הקרנות הטובות שאינו מכילות אג"ח זבל. הנה ההשוואה הראשונה כאשר עם הקרן הנידונה יש לכם שלוש קרנות מחקות של אג"ח חו"ל מדורג מבית קסם, ופסגות. הטווחים כוללים שנתיים, שנה, ומתחילת השנה:

בכל הגרפים, הקרן של אי-בי-אי מובילה או קרובה מאוד לקרן המחקה המובילה. מעניין לציין שכאשר מסתכלים שנה אחורה היא מובילה לכל אורך התקופה. והנה השוואה מול קרנות אחיות מאילים, הראל (2), אלטשולר שחם. הטווחים זהים לטווחים שהראיתי מול הקרנות המחקות:

גם כאן, הקרן של אי-בי-אי מובילה מעל כולן, רוב הזמן. יאמרו לי מיד: אין זה פלא כאשר יש מרכיב מנייתי בקרן (בפועל כ-10% אבל רשמית עד אפשרות של 30%). זה נכון מאוד אבל יש לקחת בחשבון שעיקר עיסוקה עדיין נמצא באג"ח המדורג וזו הסיבה שהיא שייכת לקטגוריה הזו. כמו כן, זהו הכלי לייצר תיק של 30-70 כאשר כל מרכיביו נמצאים בטוח בחו"ל. מה שאינו אפשרי בקטגוריה הרגילה של 30-70 המוטה כלפי נכסים מקומיים.

גיוסים ופדיונותהחלק החלש של הקרן הזו נמצא בגיוסים שלה. ניתן לומר שהפדיונות קטנים, ושיש מומנטום חיובי לכניסה לצד גיוסים אבל זה עדיין לא קרה. וזאת, למרות הביצועים המרשימים של הקרן. כאמור לעיל, שינוי המדיניות של הקרן כנראה יצר הלם משקיעים ואלו מנסים להתאים עצמם לסביבה החדשה. בכל אופן, עבודה גדולה לפני אנשי אי-בי-אי בתחום הזה ואני מציע להם לשים עין על נושא דמי הניהול במיוחד.
 
למי שמעוניין להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, הנה הלינק:
https://www.funder.co.il/fund/5127998
וכדי לבחון את התחרות הישירה בה ניתן להגיע לדף הענף:
https://www.funder.co.il/fundlist/c/40

המון הצלחה לכולם!

 
x